Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Относителни местоимения (Relative Pronouns).

Относително местоимение (Relative Pronoun).

Една от групите на английските местоимения (English Pronouns) са относителните местоимения (Relative Pronouns), които на външен вид доста приличат на въпросителните + "that", но изпълняват други функции в английското изречение.

Ето примери за да се установи разликата:
 • Who is absent today? - Кой отсъства днес? (въпросително)
 • I don't know who is absent today. - Аз не знам кой отсъства днес. (относително)
Те се използват, за да определят предшестващо съществително
 • This is the pen which (that) I found. - Това е писалката, която намерих.
 • This is the place where I was born. - Това е мястото, където съм роден.
 • This is the month when they go on holiday. - Това е месеца, в който те отиват на почивка.
 • She is the woman whose son is a burglar. - Това е жената, чийто син е крадец.
По този начин, относителното местоимение въвежда изрази (clauses), които описват съществително или местоимение. Независимо, че относителните местоимения не се променят по род и число, те зависят от определяемия обект. Например, ако искаме да определим човек, използваме местоимението "who".
 • The professor who wrote the textbook is teaching the class. - Професорът, който написа учебника, преподава на класа.
 • He is the man who saved me. - Той е мъжа, който ме спаси.Списък на относителните местоимения.

Това е списъка на най-често използваните английски относителни местоимения:
 • who - който (за човек)
 • which / that - който (за неодушевен предмет, вещ)
 • where - къде, където (за място)
 • when - кога, когато (за време)
 • whose - чийто, на когото (принадлежност)
 • that - който.

Налични издания по английски език - за българи:


Значения на някои относителни местоимения.

По-горе вече уточнихме списъка с основните относителни местоимения. Те свързват подчинено изречение с главното, като при това се различават от съюзите по това, че представляват част от подчиненото изречение.
 • I know the lecturer who will make today’s report. (“who” служи като подлог за подчиненото изречение) - Аз познавам лектора, който ще прави (изнася, чете) днешния доклад.

Местоимението "Who".

"Who" обозначава хора.
 • This is the engineer who has designed the new engine. - Това е инженера, който проектира новия двигател.

Местоимението "Whose".

"Whose" отразява принадлежност към одушевени предмети.
 • Do you remember the man whose car was stolen yesterday? - Помниш ли човека, чиято кола откраднаха вчера?


Местоимението "Which".

"Which" се отнася до неодушевени предмети.
 • He showed me the museum which was founded 400 years ago. - Той ми показа музея, който е основан преди 400 години.

Местоимението "That".

Относителното местоимение "that" не е въпросителна дума (за разлика от останалите в групата) и се отнася както за одушевени, така и за неодушевени предмети.
 • This is the apple tree that (which) I’ve grown myself. - Това е ябълковото дърво, което аз сам отгледах.
 • This is the man that (whom) I fired yesterday. - Това е човека, който уволних вчера.
Това е основната информация по темата за относителните местоимения (Relative Pronouns), техните видове, разновидности, функциите, които изпълняват в изречението и някои особености в английски език при тяхната употреба.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. Английските относителни местоимения (who, whom, that, which) се използват за въвеждане на допълнителни сведения за някого или за нещо, което вече е споменато в изречението по-рано.
  Например:
  I know the book that you are describing. - Аз знам книгата, която ми описваш.
  В този случай местоимението "that" заменя по-рано употребената дума "book" и въвежда допълнителна информация за нея.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: