Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Активна е страницата "Начало"!
с 8 главни раздела и
всичките над 100 подраздела!
Пробвайте "Начало"!

Относителни местоимения (Relative Pronouns).

Относително местоимение (Relative Pronoun).

Една от групите на английските местоимения (English Pronouns) са относителните местоимения (Relative Pronouns), които на външен вид доста приличат на въпросителните + "that", но изпълняват други функции в английското изречение.

Ето примери за да се установи разликата:
 • Who is absent today? - Кой отсъства днес? (въпросително)
 • I don't know who is absent today. - Аз не знам кой отсъства днес. (относително)
Те се използват, за да определят предшестващо съществително
 • This is the pen which (that) I found. - Това е писалката, която намерих.
 • This is the place where I was born. - Това е мястото, където съм роден.
 • This is the month when they go on holiday. - Това е месеца, в който те отиват на почивка.
 • She is the woman whose son is a burglar. - Това е жената, чийто син е крадец.
По този начин, относителното местоимение въвежда изрази (clauses), които описват съществително или местоимение. Независимо, че относителните местоимения не се променят по род и число, те зависят от определяемия обект. Например, ако искаме да определим човек, използваме местоимението "who".
 • The professor who wrote the textbook is teaching the class. - Професорът, който написа учебника, преподава на класа.
 • He is the man who saved me. - Той е мъжа, който ме спаси.Списък на относителните местоимения.

Това е списъка на най-често използваните английски относителни местоимения:
 • who - който (за човек)
 • which / that - който (за неодушевен предмет, вещ)
 • where - къде, където (за място)
 • when - кога, когато (за време)
 • whose - чийто, на когото (принадлежност)
 • that - който.

Налични издания по английски език - за българи:


Значения на някои относителни местоимения.

По-горе вече уточнихме списъка с основните относителни местоимения. Те свързват подчинено изречение с главното, като при това се различават от съюзите по това, че представляват част от подчиненото изречение.
 • I know the lecturer who will make today’s report. (“who” служи като подлог за подчиненото изречение) - Аз познавам лектора, който ще прави (изнася, чете) днешния доклад.

Местоимението "Who".

"Who" обозначава хора.
 • This is the engineer who has designed the new engine. - Това е инженера, който проектира новия двигател.

Местоимението "Whose".

"Whose" отразява принадлежност към одушевени предмети.
 • Do you remember the man whose car was stolen yesterday? - Помниш ли човека, чиято кола откраднаха вчера?


Местоимението "Which".

"Which" се отнася до неодушевени предмети.
 • He showed me the museum which was founded 400 years ago. - Той ми показа музея, който е основан преди 400 години.

Местоимението "That".

Относителното местоимение "that" не е въпросителна дума (за разлика от останалите в групата) и се отнася както за одушевени, така и за неодушевени предмети.
 • This is the apple tree that (which) I’ve grown myself. - Това е ябълковото дърво, което аз сам отгледах.
 • This is the man that (whom) I fired yesterday. - Това е човека, който уволних вчера.
Това е основната информация по темата за относителните местоимения (Relative Pronouns), техните видове, разновидности, функциите, които изпълняват в изречението и някои особености в английски език при тяхната употреба.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. Английските относителни местоимения (who, whom, that, which) се използват за въвеждане на допълнителни сведения за някого или за нещо, което вече е споменато в изречението по-рано.
  Например:
  I know the book that you are describing. - Аз знам книгата, която ми описваш.
  В този случай местоимението "that" заменя по-рано употребената дума "book" и въвежда допълнителна информация за нея.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: