Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Възвратни въпроси с опашка (Reflexive questions).

Възвратен въпрос (Reflexive questions) или въпрос с опашка.

Терминът "възвратен въпрос" - "Reflexive questions" не е много популярен сред изучаващите английски език. Но всъщност, тази формулировка е позната от училище и на всеки ученик е известна основната особеност или разновидност на този вид английски въпроси, а именно, че ако в утвърждението има отрицание, то в опашката го няма или обратното. Ето примери:
 • Parents want their children to make good grades, don’t they? - Родителите искат техните деца да носят добри оценки, нали?
 • Parents don’t want their children to behave unwell, do they? - Родителите не искат техните деца да се справят (в училище) зле, нали?Случаи на използване на възвратни въпроси с опашка.

Още повече, че във възвратните въпроси (Reflexive questions) има и момент, който не е свързан с наличието или отсъствието на отрицание в главното изречение. Този момент е самата структура на главното изречение, в която има доста подводни камъни (както може да се очаква, всяко правило в английски език е съпроводено и с много изключения, понякога - толкова много, че единствения начин да се научат си остава упоритата и многостранна практика). Сега, да разгледаме особеностите с конкретни примери:

Първи случай.

 • He has to do it himself, doesn’t he? - Той трябва да го прави това сам, нали?
 • He has two cats, doesn’t he? - Той има две котки, нали?
 • He has got two cats, hasn’t he? - Той притежава две котки, нали?

Втори случай.

 • Somebody (Everyone, Someone) knows it, don’t they? - Всеки знае това, нали?

Трети случай.

 • Nobody  knows it, do they? - Никой не знае това, нали? със значение на "No one" - "нито един".

Четвърти случай.

(Hardly, Seldom, Scarcely, Little, Barely, Few) + положительный вопрос. Пример:
 • You hardly know him, do you? - Ти едва ли го познаваш, нали?

Пети случай.

I am…, aren’t I / am I not?  Примери:
 • I am right, aren’t I? - Прав съм, нали?
 • I am right, am I not? - Прав съм, нали?

Налични издания по английски език - за българи:


Шести случай.

Let’s …., shall we? Примери:
 • Let’s go to the beach, shall we? - Ще ходим на плаж, нали?
 • Let’s go to the beach, will you? - Ще ходиш на плаж, нали?
 • Let’s go to the beach, would you? - Би отишъл на плаж, нали?
 • Let’s go to the beach, can you? - Можеш да отидеш на плаж, нали?

Седми случай.

Молба да се направи нещо + ", can't you?" или ", could you?" Примери:
 • Help me, will you? - Ще ми помогнеш, нали?
 • Shut up, can’t you? - Млъкни, не можеш ли?

Осми случай.

Молба да НЕ се върши нещо + ", will you?" Пример:
 • Don’t forget, will you? - Няма да забравиш, нали?

Девети случай.

Молба или запитване за информация = отрицателно изречение + положителен въпрос. Примери:
 • You haven’t seen my pen, have you? – Дали не си виждал писалката ме?
 • You couldn’t lend me a dollar, could you? – Можеш ли да ми дадеш един долар на заем?

Десети случай.

 • There are two pens on the table, aren't there? - Има две писалки на масата, нали?

Единадесети случай.

 • This is Mr. Ivanova, isn’t it? - Това е г-жа Иванова, нали?

Дванадесети случай.

 • There used to be a lot of cafes in the down, didn’t there? - Това трябва да е много кафе в долината, нали?

https://otslabvane1.blogspot.com/

Накрая, имайте предвид, че отрицателно изречение не е само това, които съдържа отрицателна частица - "not / no". Такива са и изреченията, които съдържат думи с отрицателно значение. Тогава и след такива изречения може да се добави възвратен въпрос (въпрос с опашка). Ето някои от тези думи - (the) only, refuse, doubt, against, without, unable, unlikely - плюс думите от случаи три и четири. Това е основната информация по темата за възвратни въпроси с опашка (Reflexive questions) и случаите за използването им.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. Manni_Dan46:59 пр.об.

  Както е известно, един от най главните аспекти при говоренето на английски език е умението да се задават въпроси. Действително, не е лесно за човек зад граница, в т.ч. и в англоезична държава, да се ориентира за каквото и да е или да помоли за помощ, ако не знае как да формулира своите въпроси.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: