Translate

---------------------------------------------------------------------------------

10 ноември 2015

Английски ритъм | dLambow

Английски ритъм (English Speech Rhythm)

 

Ритъм на говорене

Английски език е доста ритмичен език, при което английският ритъм се образува при редуването на ударени и неударени срички през определени равни интервали в английската реч. Ритъмът е модела "ударен - неударен - ударен - неударен". "Ударен" (stressed) е сричка, която носи ударение, а "неударен" (unstressed) е сричка без ударение. 

English Speech Rhythm
Ритъм на говорене

Този модел може да включва няколко неударени срички, които обикновено се съкращават и се произнасят слято в промеждутъка между ударените срички. Следователно, прилагат се фонетичните правила за редукция и съединяване, за да се съкратят неударените срички и гладко да се съединят думите в изречението.Редукция и съединяване (Reduction and linking).

 

Фонетична редукция (Reduction).

Прилагането на фонетична редукция прави звука в неударените срички по-кратък. Например, неудареният редуциран гласен звук често се превръща в неутрален звук. В някои случаи, неутралния звук може да отпадне.     


Фонетично съединяване (Linking).

Използването на фонетично свързване (съединяване) е начин, който позволява гладко да се съедини последния звук от една дума с първия звук от следващата дума, без да се нарушава ритъма в изречението.

Скорост на речта (Speaking rate).

За понятието "скорост на речта" (Speaking rate) често се използва и заместващото понятие "темп на речта" (Speech Tempo). Нормалната скорост на речта в английски език е пряко свързана с ритъма на говорене и в това отношение "бързо" не винаги звучи "добре". Най-добрият начин да се постигне нормална скорост на английската реч е като се упражняваме в повторение на аудио материалите със скоростта на диктора от записа и това е около 150 - 16- думи в минута.


Средната скорост на американската реч в обикновен разговор е приблизително 140 - 160 думи в минута. Средната скорост на устно четене е 150 - 170 думи в минута. Това включва ударените и неударените думи, а също и кратки думи от вида "I, a, the, is, but", по-дълги думи, както и нормални паузи. Скоростта на речта или устното четене под 100 думи в минута се счита за твърде бавно, а скорост над 200 думи в минута, е твърде бързо.

Това е основната информация по темата за английския ритъм (Rhythm) на говорене, неговия модел, похвати и скорост, изяснен концептуално, за да даде възможност да се схване неговата същност, както и ограничителните общо приети параметри за нормален ритъм на говорене в английски език.

----------------

1 коментар:

  1. Ритъм е редуването на ударени и неударени срички в английската реч. Не всеки език се характеризира равномерен ритъм и ритмичната организация на речта се проявява най-вече в поезията. Овладяването на навиците за ритмично оформяне на изказванията представлява сериозен проблем при изучаване на английското произношение, което се характеризира с тенденция към точен, равномерен ритъм.

    ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: