Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Просто разказно изречение (Simple Declarative Sentence).

Разказно изречение (Declarative Sentence).

Едно от простите английски изречения е разказното изречение (Declarative Sentence), с помощта на което се заявява някаква информация или идея. Точка е пунктуационния знак, който се използва в неговия край.

Различни съчинения, доклади, разкази са почти изцяло съставени с този вид разказни изречения. Ето някои примери:
 • He read an atricle to his friend. - Той чете доклад на приятеля си.
 • The concert begins in two hours. - Концерта започва след два часа.
 • July 4th is Independence Day. Четвърти юли е денят на независимостта.
 • They were walking slowly along the river. - Те де разхождаха бавно покрай реката.Словоред в разказните изречения.

Характерна черта на английските разказни утвърдителни изречения е техния прав словоред, което има голямо значение в съвременния английски език, поради слабо представената морфологична система на езика. Поради това, често части на изречението се разпознават като такива само благодарение на тяхното място в изречението.
 • Declarative (определение) sentences (подлог) make (сказуемо) a statement (пряко допълнение). - Разказното изречение прави изявление.

Налични издания по английски език - за българи:


Обичайният словоред в разказно изречение е следния:

 • - подлог - заемащ първо място,
 • - сказуемо - на второ място,
 • - допълнение - пряко или косвено (предложно и безпредложно),
 • - обстоятелствено пояснение - в края на изречението, за различни обстоятелства (време, място, причина, следствие ...),
 • - определение - без постоянно място, може да е на различни позиции.
Ето нагледен пример:
 • I (подлог) met (сказуемо) him (пряко допълнение) in the morning (обстоятелство за време). - Аз го срещнах сутринта.

Следователно, формулата на едно обикновено разказно изречение е следната:

Подлог (1) + Сказуемо (2) + Допълнение (3) + Обстоятелство (4)
 • He (1) watches (2) TV-set (3) in the evening (4). - Той гледа телевизия вечер.
Възможни са и редица вариации на тази формула, понеже някои обстоятелствени пояснения и определенията могат да заемат различни, не постоянни позиции в изречението.

https://forex17.blogspot.com/

Форми на разказното изречение (Forms of Declarative Sentences).

В английски език се използват две основни форми на разказно изречение:

Утвърдителна форма (Affirmative Form).

Утвърдителни изречения се използват в качеството им на прости утвърждения на определена информация, факти, изявления. Повечето изречения са от този вид.
 • I like to read books. - Аз обичам да чета книги.
 • Maria is dancing – Мария танцува.

Отрицателна форма (Negatve Form).

В отрицателните разказни изречения словореда е почти същия, с тази разлика, че пред сказуемото се използва отрицателната частица "no" или "not", като, естествено, целта им е да се отрече някаква информация, събитие или идея.
 • Peter isn’t at home – Петър не е в къщи.
 • I am not composing a letter. - Аз не пиша писмо.
Това е основната информация по темата за просто разказно изречение (Simple Declarative Sentence), неговото значение, словоред и видове в английски език, придружени с конкретни примери за употребата му в различните ситуации.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

2 коментара:

 1. Данчо-Пан4ев7:04 пр.об.

  Ето няколко примера от английската литература за прости разказни изречения:
  You’re a good man, Charlie Brown.
  Green is my favorite color.
  Hawaii is a tropical climate.

  ОтговорИзтриване
 2. Има различни схеми, с помощта на които се представа словореда в английското просто изречение. Една от тях е следната: обстоятелство за време или място + подлог + сказуемо + допълнение + обстоятелство за начин на действие.
  Early in the morning they were walking slowly along the river.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: