Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Уточняващи части на изречението (Specifying parts of the sentence).

Уточняващи части на изречението.

В английския синтаксис, освен допълнителни елементи, главните и второстепенни части на изречението (Parts of the sentence), интонационно и по смисъл се отделят и редица помощни части на изречението, които имат значение за
  • - уточняване,
  • - поясняване,
  • - присъединяване,
  • - включване,
  • - изключване,
  • - заместване,
и които като цяло са допълнителни съобщения.

В тези случаи се използват най-често запетая и тире, като препинателни знаци за отделянето им от основното изречение.Уточняеми и уточняващи части.

При използване на тези елементи на изречението, можем да различим уточняващи и уточняеми негови части. Това са думи и словосъчетания, които се обособяват, като се отделят със запетая в началото или в края на изречението, или се отделят и от двете страни в средата на изречението. Уточняващите части придават по-конкретно значение, тъй като стесняват понятието, предавано на уточняемите части или го ограничават в определена степен. По този начин уточняващите и уточняемите части се отнасят едни към други като: общо - частно, широко - конкретно, родово - видово.

Налични издания по английски език - за българи:


Могат да се уточняват всички части на изречението.

Най-често се уточняват обстоятелства за време и място, но също и определения за цвят, размер и т.н. Уточняващите думи и изрази най-често се присъединяват към изречението със съюз или с израза "то ест" - т.е. Често използвани уточняващи думи и изрази са - иначе, така да се каже, тогава, именно, откъм, отпред, почти, далеч, близо и др.п. Това е основната информация по темата за елементите на изречението и уточняващите негови части, които имат добавъчни функции.

https://forex17.blogspot.com/

Разликата между поясняващите и уточняващите части на изречението се състои в това, че при уточняващите се преминава от по-широко към по-тясно значение на понятието, докато при поясняващите се обозначава едно и също понятие, но казано с други думи. При уточняването имаме преход от по-общо към по-конкретно, от по-широко към по-тясно, от родово към видово, като обикновено уточняващата част следва уточняваната (а не обратното). Пример: "Вчера, в шест часа...".
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

  1. Уточняващите части на изречението ограничават обема на понятието, изразявано от предшестващите ги части на изречението. "На следващия ден, рано сутринта, еди кой си, направил еди що си..."

    ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: