Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 ноември 2015

Въпросителни местоимения | dLambow

 

Въпросителни местоимения (WH-words - Interrogative Pronouns) в английски език

 

Таблица на английските
въпросителните местоимения

(WH-words - Interrogative Pronouns)
who?[ huː? ]кой?
whom?[ huːm? ]на кого?, кому?
which?[ wɪʧ? ]кой от тях?
what?[ wɒt? ]какво?, какъв?
where?[ weə? ]къде?
when?[ wɛn? ]кога?
whose?[ huːz? ]чий?
why?[ waɪ? ]защо?
whoever?[ huːˈɛvə? ]който и да е
whatever?[ wɒtˈɛvə? ]каквото и да е
whichever?[ wɪʧˈɛvə? ]което и да е

 

Въпросително местоимение (Interrogative Pronoun)

Завършващата група на английските местоимения (English Pronouns) са въпросителните местоимения (Interrogative Pronouns), които на външен вид доста приличат на относителните, но изпълняват други функции в английското изречение. Те обозначават неизвестни за питащия лица и предмети, които трябва да бъдат назовани в отговора на въпросите.

 • Which is the best one to choose? - Кой е най-добрия да си избера?
 • What is your destination? - Какво е твоето направление?
 • Who asked the question? - Кой задава въпроса?

Тези местоимения са известни още с наименованието си "въпросителни думи" - "WH-words" или встъпителни въпроси - introduce questions. 


WH-words - Interrogative Pronouns
Въпросително местоимение (Interrogative Pronoun)

Списък на въпросителните местоимения (WH-words)

Има доста въпросителни местоимения (WH-words), но най-разпространените от тях са следните:
 • who? - кой?,
 • whom? - на кого?, кому?,
 • which? - кой от тях?,
 • what? - какво?, какъв?,
 • where? - къде?,
 • when? - кога?,
 • whose? - чий?,
 • why? - защо?,
 • whoever? - който и,
 • whatever? - каквото и,
 • whichever? - което и.Функции на въпросителните думи (introduce questions)

Основната функция на въпросителните местоимения е да образуват въпросителни изречения под формата на специални въпроси, но също така въпросителните думи изпълняват ролята на подлог, прилагателно или допълнение с предлог в края си. Ето някои примери:
 • Who is your brother? - Кой е брат ти? (подлог)
 • Which seat is yours? - Кое място е твоето? (прилагателно)
 • What is the book about? - За какво е книгата? (допълнение)
Има случаи, в които въпросително местоимение може да послужи като именна част на сказуемо, като в известната пословица:
 • Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. - Кажи ми кои са твоите приятели и аз ще ти кажа какъв си ти.

Някои особености на въпросителните местоимения

 

Who - Whom

От всички въпросителни местоимения, само "who" има официално звучаща форма за обектен падеж "whom", но в разговорната английска реч нейното използване не е задължително.
 • Who / Whom did you invite for your birthday? - Кого си поканил за своя рожден ден?
 

Which - What

Местоимението "which", за разлика от "what", предполага избор измежду ограничен брой лица или предмети.
 • I’d paint my room in blue or yellow. Which of the colours do you like more? - Аз бих боядисал стаята си в синьо или жълто. Кой от тези два цвята харесваш повече?
 • I have no idea what colour to use in my room. What colours do you like? - Нямам идея с какъв цвят да боядисам стаята си. Ти какви цветове харесваш?

Whoever, Whichever и Whatever

Местоименията "whoever", "whichever" и "whatever", включени във въпросителни изречения, придават чувствата на изумление или негодувание.
 • Whatever is this thing on the floor? - Какво е това нещо на пода?
Това е основната информация по темата за въпросителни местоимения (WH-words - Interrogative Pronouns), техните видове, разновидности, функциите, които изпълняват в изречението и някои особености в английски език при тяхната употреба.

----------------

1 коментар:

 1. Към въпросителните местоимения се отнасят who (whom), whose, what, which, how, how much (how many). Самото им наименование говори за това, че тези местоимения се използват във въпросителни изречения. Всяко от тях изпълнява различни функции в изречението.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: