Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Заповедни или повелителни изречения (Imperative Sentences).

Повелително изречение (Imperative Sentence).

Подбудителното изречение е единия от двата вида подбудителни изречения (Hortatory Sentences), като другият са възклицателните изречения. Можем да кажем, че то изпълнява ролята на изходящо действие - подлогът казва на някого какво да прави, докато при възклицателните изречения е обратното - някой или нещо друго въздейства на подлога и той е развълнуван от това.
 • Will you give me that book? - Ще ми подадеш ли тази книга?
 • Do be quick! - Хайде, побързай!
 • Close the door, won't you? - Би ли затворил вратата?

Така става ясно, че повелителните изречения изразяват един широк диапазон от желания, от заповед до молба, като подбуждат някой друг да свърши нещо или да извърши някакво действие. Обикновено, повелителното изречение започва със смисловия глагол, без частицата "to". Например:
 • Open the book, please. – Отворете книгата, моля.
Тъй като подлога "you" (ти, вие, Вие) в повелителните изречения не се използва (но се подразбира), а ние винаги се обръщаме към второ лице когато изразяваме заповед или молба, то в зависимост от ситуацията, можем да превеждаме или като "отвори" или като "отворете". Думата "please" - "моля" може да се намира както в началото, така и в края на изречението. Ако е в края, отделяме я със запетая. Ако е в началото - няма запетая.Състав на повелителните изречения.

Както и в български език, повелителните изречения могат да са съставени от сказуемо, изразено с глагол в повелителна форма или от сказуемо с отнасящите се към него думи. Често започват с глагол (нулев подлог - "You").
 • Write! - Пишете! Пиши!
 • Don't talk! - He разговаряйте!
 • Tell me all about it. - Разкажи ми всичко за това.
 • Don't look at me like that! - Не ме гледай по този начин!

Налични издания по английски език - за българи:


Форма на повелителното изречение.

По своята форма, повелителното изречение може да бъде:

Положително (affirmative).

 • Do write to me! - Пиши ми!

Орицателно (negative).

 • Negating an Imperative Sentence - отрицателно повелително изречение с частицата "не",
 • Don't wait for my answer. - Не очаквай да ти отговоря.

Въпросително (interrogative).

 • Can you park nearby?  - Може ли да паркираш наблизо?

"Let`s" или "Let" изречения.

В английски език има една специфична група повелителни изречения, започващи с "Let`s" или "Let" - "хайде". В изреченията с "let`s" това се разшифрова като "let us" - "хайде ние". Следва инфинитив без частицата "to".
 • - Let`s play piano. Хайде да посвирим на пиано.
 • - Let`s dance, shall we? - Хайде да потанцуваме.
Има и изречения само с "let".
 • Let her come in. - Нека тя да влиза.


Видове повелителни изречения.

Забрана - Prohibition.

 • - Stop! - Спри!

Заповеди - Command.

 • - Get out of my way! - Пази се от пътя ми!
 • - Stop! - Спри!
 • - Go. - Върви.
 • - Hurry! - Побързай!

Молби - Requests.

 • - Close the window, will you? -Би ли затворил прозореца?

Покани - Invitations.

 • - Let’s throw a party! - Хайде да направим парти (забава)!

Предупреждения - Warnings.

 • - Don't wait for my answer. - Не очаквай отговор от мен.

Предложения - Suggestions.

 • - Enjoy some fresh strawberries. - Насладете се на пресни ягоди.

Съвети - Advices.

 • - Don't listen him, Kate. - Не го слушай, Кейт!

Препинателни знаци.

Обикновено, в края на повелителното изречение се използва удивителна или точка, като препинателен знак.

Това е основната информация по темата за заповедните или повелителни изречения (Imperative Sentences), тяхната структура, състав, форма и разновидности, придлружени с подходящи примери за използване в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. Английските повелителни изречения (Imperative sentences), както и българските, могат да се състоят само от една дума - сказуемо, изразено с глагол в повелителна форма, или от сказуемо, с отнасящите се към него думи - определители.
  Stop! - Спри!
  Go. - Върви!
  Hurry! - Побързай!
  Do write to me! - Пиши ми!

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: