Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 ноември 2015

Инфинитив във функцията на подлог | dLambow

Инфинитив във функцията на подлог (Infinitiv as a subject)

 

Инфинитив (English Infinitive)

Английският инфинитив (English Infinitive) е една от неличните форми на глагола (другите са герундий и причастие), която изразява действие, но без да посочва число, лице и наклонение. На български - това е неопределена форма на глагола. Инфинитивът притежава признаци на съществително и на глагол.


Инфинитив във функцията на подлог
Инфинитив като подлог

Като съществително, инфинитива може да изпълнява в изречението функциите на подлог, допълнение, именна част на съставно именно сказуемо.
 • Maria closed her eyes and tried not to think. - Мария затвори очите си и се опитваше да не мисли.
 • Quickly she dressed, and went into the other room to prepare their breakfast. - Тя бързо се облече и отиде в другата стая, за да приготви тяхната закуска.


Инфинитив във функцията на подлог (Infinitiv as a subject).

Една от функциите, които може да изпълнява инфинитива в английското изречение, е тази на подлог, като в този случай обикновено стои в началото на изречението.
 • То see means to believe. - Да виждаш, означава да повярваш.
 • То skate is pleasant. - Пързалянето на кънки е приятно.
 • To read is a great pleasure. - Четенето е голямо удоволствие.
 • То swim in the lake was pleasant. - Плуването в езерото беше приятно.

Инфинитивът, използван като подлог, може да се превежда на български език с неопределена форма на глагола или като съществително.
 • То think of it helps me to be merry. - Мисленето за това ми помогна да съм весел.
 • To smoke is harmful. - Пушенето е вредно. = Да се пуши е вредно.
 • To live is to struggle. - Да живееш, означава да се бориш. Живота е борба.
 • То smoke is bad for health. - Пушенето е вредно за здравето.
Понякога, инфинитива използван за подлог, стои след сказуемото. В този случай изречението започва с формалния подлог "it".
 • It is strange to speak to him about it. - Странно е да се говори с него за това.
 • It's time to go home.— Време е да си ходим в къщи.
Това е основната информация по темата за използването на инфинитив във функцията на подлог (Infinitiv as a subject) в английското изречение.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: