Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Утвърдително изречение (Affirmative Sentence).

Утвърдителни изречения (Affirmative Sentences).

Както вече стана дума, простото разказно английско изречение (Simple Declarative Sentence) има две разновидности - утвърдителна и отрицателна, като утвърдителната форма е характерна за преобладаващата част от разказните изречения в английски език. Понякога определението за утвърдително изречение е, че ако то не е отрицателно разказно изречение, значи е утвърдително, като по този начин, в лингвистиката и граматиката, утвърдителните и отрицателните форми се противопоставят.
 • It is dark. - Тъмно е.
 • I am hugry. - Аз съм гладен.
 • A pen is on the table. - Писалката е на масата.

Тези форми могат да се прилагат не само към цели изречения, но и към изрази и фрази или други фрагменти на речта. Като правило, утвърдителните изречения се използват за изразяване на правдивостта на базовото твърдение. В английската граматика, за обозначаване на термина "утвърдително изречение", се използват следните словосъчетания:
 • "Affirmative Sentence", 
 • "Positive Sentence",
 • "Assertive Sentence".Примери за утвърдителни изречения.

Английските утвърдителни разказни изречения покриват целия диапазон от времена и форми. Ето редица примери в това направление с отчитане на времената:

Simple Present

 • He writes a letter.

Present Continuous

 • She is speaking with friends.

Present Perfect

 • He has written a letter.

Simple Past

 • She spoke with friends.

Past Continuous

 • He was written a letter.

Past Perfect

 • She had spoken with friends.

Present Perfect Continuous

 • He has been writing a letter.

Will-future

 • She will speak with friends.

Going to-future

 • He is going to write a letter.
Утвърдителните разказни изречения трябва добре да се изучат, защото след това те стават основа за изучаването и на другите видове прости английски изречения - отрицателно, въпросително, възклицателно, повелително. Именно по този начин, запознаването с останалите видове изказвания, става най-продуктивно и запомнящо се.

Налични издания по английски език - за българи:


Словоред в утвърдително изречение.

Английският език се слави с твърдо установен словоред на своите изречения и това включва задължително присъствие на подлог и сказуемо във всяко изречение. Това са двете главни части на изречението, но към тях се добавят и второстепенните - допълнения, обстоятелства и определения с техните си разновидности. Изключения от установения словоред са допустими само в неформалната разговорна реч.

Общата схема на утвърдителния словоред е следната:

   (1) Подлог - (2) Сказуемо) - (3) Второстепени части на изречението
Ето пример с номерирани части:
 • Maria (1) goes (2) to school every day (3).

Понякога се говори и за следния порядък:

(0) Второстепенни части на изречението - (1) Подлог - (2) Сказуемо - (3) Второстепени части на изречението
 • Every day (1) Maria (2) goes to school (3).
От примерите се вижда, че подлога винаги се намира преди сказуемото, като изключение има само по отношение на изразите "there is" или "there are".


Разгърнат словоред в утвърдително изречение.

Ако представим второстепенните части на изречението в разгърнат вид, то тогава простото разказно утвърдително изречение ще придобие следната схема на построяване:
 • 0 място - обстоятелство (не е задължително да го има),
 • I място - подлог,
 • II място - сказуемо,
 • III място - допълнение,
 • IV място - обстоятелство,
Пример:
 • I saw Peter yesterday.
А сега ще дадем още по-разгърната схема с различни варианти за представителство на едно или други части на изречението. Обърнете внимание, че подлог и сказуемо има във всички примери задължителни. Ще използваме следната номерация за различните части на изречението:
 • (1) Подлог
 • (2) Сказуемо
 • (3) Пряко допълнение
 • (4) Косвено допълнение
 • (5) Предложно допълнение
 • (6) Обстоятелство за начин
 • (7) Обстоятелство за място
 • (8) Обстоятелство за време
А сега ето и примерите, като след всяка дума е поставен съответния номер на част на изречението:
 • She(1) read(2) her mother(4) an article(3)   
 • She(1) read(2) an article(3) to her mother(5)   
 • We(1) were walking(2) slowly(6) along the street(7) early in the morning(8)
 • Early in the morning(8) we(1) were walking(2) slowly(6) along the street(7)   
 • I(1) met(2) her(3) there(7) last summer(8)
Това е основната информация по темата с утвърдителното изречение (Affirmative Sentence), неговите времеви разновидности, както и строгия словоред, прилаган в английската граматика.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. В утвърдителното изречение:
  - подлога винаги е преди сказуемото,
  - допълнението е след сказуемото,
  - определението без предлог е преди определяемата дума,
  - обстоятелството може да стои или в началото или в края на изречението.
  т.е. словореда е следния: подлог + сказуемо + допълнение (косвено, безпредложно, пряко) + обстоятелствено пояснение.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: