Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Постоянни описателни определения (Descriptive Attribute).

Постоянни описателни определения.

Някои описателни определения (Descriptive Attribute) винаги си остават такива и затова могат да бъдат отделени в отделен подклас на "постоянно описателни определения". По-долу ще посочим конкретни примери от този вид определения (The Attributes).

Примери за постоянно описателно определение.

Примерите за такъв вид определения не са много, поради което можем да ги изброим конкретно и с примери.

Местоимението "such".

Постоянно описателно е местоимението "such", след което следва неопределителен член при съществителните в единствено число и нулев член при съществителните в множествено число. Примери:
  • Не asked where I had heard such a word. - Той попита, къде съм слушал такава дума.
  • Не gave such answers before. - Той е давал такива отговори и преди.Местоимението "all".

Друг подобен случай е с местоимението "all", което се използва с изчисляеми съществителни само в множествено число, и следователно, се съпровожда от нулев член. Примери:
  • All children like to play with toys. - Всички деца обичат да играят с играчки.
  • She had strong opinions on all subjects. - Тя имаше твърди мнения по всички въпроси.
Но ако съществителните имат лимитиращо (ограничително) определение в контекста, то след "all" трябва да има определителен член. Примери:
  • Of all the newspapers I read this morning only one carried an interesting article. - От всички вестници, които прочетох тази сутрин, само в един имаше интересна статия.
  • When Ivan fell ill his mother took all the usual measures. - Когато Иван се разболя, майка му предприе всички обичайни мерки.

Налични издания по английски език - за българи:


Количествени числителни.

Постоянно описателни са и използваните количествени числителни, като пред съществителното има нулев член (не се членува). Пример:
  • That morning I found three letters in the mailbox. - Тази сутрин аз намерих три писма в пощенската кутия.


Но ако в контекста има лимитиращи (ограничителни) определения, то съществителното се използва с определителен член. Например:
  • I corrected the three mistakes I had made in the test. - Аз поправих трите грешки, които направих в теста (контролната работа).
Това е основната информация по темата за постоянни описателните определения (Descriptive Attribute) и случаите на тяхното използване в английски език, заедно с нагледни примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: