Translate

---------------------------------------------------------------------------------

01 март 2016

Подлог местоимение | dLambow

Подлог местоимение в английски език (Pronoun Subject)

 

Изразяване на подлог с местоимение

Местоименията (Pronouns) в английски език са части на речта, които изпълняват роля на съществително, прилагателно или наречие и главната им роля в изречението е на подлог-местоимение, което е вид прост подлог (Simple Subject). Местоименията не назовават предмета, явлението или състоянието, нито дават характеристика за него, а само го посочват и определят отношенията му с други предмети или явления.
 • Не works at a factory. - Той работа в завод.
 • Someone wants to speak to you. - Някой иска да говори с теб.
 • They decided to work at the weekends. - Те решиха да работят в почивните дни.
 • I am fond of windsurfing. - Аз си падам по ундсърфинга.
 • She reads very quickly. – Тя чете много бързо.
 • My room is large, yours is larger. – Моята стая е голяма, а твоята е още по-голяма.
 • This was wonderful. – Това беше чудесно.
 • Everybody has read it. – Всеки е прочел това.
 • Who knows this story? – Кой знае тази история.

Подлог местоимение
Изразяване на подлог с местоимение


Кои местоимения се използват като съществително?


Лични местоимения.

 • I think that's why he stayed in Congress for so long. - Аз мисля, че заради това той стои толкова дълго в Конгреса.

Въпросителни местоимения.

 • Who can help you? - Кой може да ти помогне?

Неопределени местоимения.

 • You'll meet some guy and the two of you will hit it off.

Отрицателни местоимения.

 • She went right back into her story about Bible school, as if nothing had happened at all.

Указателни или неопределено-указателни местоимения.

 • This was going to be a lot of work.

Особени случаи на използване на местоимение - подлог.


Повелително наклонение.

Обикновено подлога местоимение се изпуска при формите за повелително наклонение. Наличието на местоимение в тези случаи служи за логично подчертаване или противопоставяне.
 • Listen to me, please!

Неопределено лично местоимение You.

Когато подлога е неясен и ни изглежда като въображаем събеседник, като подлог се използва второ лице на неопределено лично местоимение - You.
 • You could tell that only the ones in the front row had a good view of the thing.

Местоимения «one» или «they».

Когато действащото лице е неопределено, като подлог се използват местоименията «one» или «they».
 • One might be interested in him.
 • They say, it would be a fine idea.
Това е основната информация по темата за подлога местоимение (Pronoun Subject), неговите разновидности и начините на използването му в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: