Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Многоточие или три точки (Ellipsis or Three Dots).

Какво е многоточие?

Понятието "многоточие" често напълно се смесва с препинателния знак "три точки" [...], но всъщност това не е много точно. Първото отразява значението и смисъла на понятието, а второто е техническото изпълнение. И за да стане още по-по-, многоточие могат да бъдат също три удивителни [!!!] или три въпросителни [???]. Срещат се хоризонтални, вертикални и диагонални многоточия, като в езиковия смисъл ние имаме предвид преди всичко хоризонталните. Между многоточието и останалия текст се оставя празен интервал, докато между трите точки не се оставят празни интервали. Многоточието е цялостен знак, който не може да бъде разделян и пренасян на нов ред.
 • It was decided … that English should be spoken in the USA.
 • Jack has never ...
 • His appearance was untidy ... his shoes was dirty, the coat was torn.Многоточие в английски език.

Още по-сложно е понятието "многоточие" (ellipsis или three dots или dot-dot-dot) в английски език. "Ellipsis" с множествено число "ellipses" произлиза от древния гръцки език - ἔλλειψις, élleipsis, със значение на незапълнено, липсващо, пропуснато, недоизказано. Иначе и в английския техническото наименование на серията от три точки е "three dots" или "triple-dot" или просто "dot-dot-dot".

Срещат се и други наименования на същия знак, според различните области, в които се използва - suspension point, points of ellipsis, periods of ellipsis, or colloquially и др. Често, в произведенията на съвременни английски и американски писатели, в края на незавършено по смисъл изречение, вместо многоточие се поставя тире. По този начин се подчертава, че зад пределите на написания текст остава още много, за което трябва да се досети читателя - даже е възможно да се поставят и две тирета.

Значение на препинателния знак "точка-точка-точка".

Обикновено значението на трите точки като препинателен знак (Punctuation mark) е указание за умишленото пропускане на дума, израз, изречение или цял абзац в даден английски текст без да се променя оригиналното значение на текста. Според своето място в изречението или според контекста на изказването, трите точки могат да показват
незавършена мисъл или фраза,
 • скрит смисъл,
 • недоизказаност,
 • деликатно пропускане от текста на по-груби думи,
 • особености на устната реч (малка пауза, вдишване, замисленост),
 • вълнение на говорещия,
 • израз на затихване, недовършен цитат,
 • недовършено изброяване и ... т.н.
Понякога, чрез многоточие се цели постигането на многозначителност или да се заинтригува читателя с недоизказаност.

Примери за използване на многоточие.

В незавършени по смисъл изречения:

 • “Apparently you ladies don’t realize this is private room,” he said, “and you’re interrupting a dinner party which isn’t….”
В зависимост от вида на изречението, след многоточието то може да завърши с някой от главните препинателни знаци - точка, въпросителна или удивителна.

Показване на колебание или вълнение:

 • “I mean… my brother’s I really glad to see you!”
Съкратена версия на оригинала.

Когато се използва при непълно цитиране, 

като многоточие в този случай може да има в началото, в края или по средата, в зависимост от мястото на пропуснатия текст.

Показване на пауза в речта на героя:

 • “I think… I think you’re right,” said Kate.

Това са основните моменти по отношение на препинателния знак многоточие или три точки (Ellipsis or Three Dots), както и случаите на употребата му в английски език. Тук ще пропуснем значението му и смисъла му при използването му в математиката, полиграфията, информационните технологии и програмирането.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

17 коментара:

 1. Действително, понятията "многоточие" и "три точки" са различават.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поредица от точки с празни интервали между тях се поставят, за да посочат пропуснати стихове от цитирано поетично произведение:
   Soft lilac twilight. I’m alone.
   The golden lanterns float in the sky.
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   I wish the temple bell’s exalted song
   remind you of my love that is so nigh.

   Изтриване
 2. Three dots (три точки) в английски език е съществително име, с което се обозначава препинателен знак (Punctuation mark), който изпълнява различни функции, в зависимост от областта, в която се прилага. Като например, указва за незавършеност на изказването, прекъснато цитиране, и др. п. случаи. От техническа гледна точка, обърнете внимание, че английското многоточие се поставя с празни интервали между точките, а ако е в края на изречението, се оставя празен интервал и се завършва с препинателния знак "точка". Ако технологията на писане позволява, редно е трите точки да са с по-дребен шрифт от точката.

  ОтговорИзтриване
 3. Многоточие (suspension points) в английски език може да се използва за обозначаване незавършеност на изказването, но същото може да се изрази и чрез използването на тире (вместо три точки).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. калени8:51 пр.об.

   При прекъсвано цитиране, само на подбрани цитати, вместо пропускания текст може да се използва многоточие: “There was another flurry of hospital personnel, another stretcher brought to the bed next to me. . . . As we spoke, nurses began unwinding . . . bandages.“ Обърнете внимание, че за разлика от български език, многоточието в английски се поставя с интервали между точките.

   Изтриване
  2. Често се използва многоточие, за да се обозначи незавършена фраза в пряка реч. Например:
   “You were there, and then you were gone. . . .“

   Изтриване
  3. Пентино631:36 пр.об.

   Може да се поставя многоточие преди пряка реч, ако това е откъс от разговора или цитат:
   “. . . don’t know why Bella”.

   Изтриване
  4. Marin_Danch0v4:23 пр.об.

   Може да се каже, че многоточие се използва още преди новата ера и не е възможно да се каже точно кога се е появил този символ, а и не е необходимо. Използва се още в Древна Гърция за замяна на това "което и така на всички е ясно". Например, с многоточие може да се завърши фразата "не си ври носа..." - "не си ври носа, където не ти е работа".

   Изтриване
  5. За да се посочи, че началото или края на цитата не съвпадат с началото или края на изречението (т.е цитира се само откъс цитируемия текст.

   Изтриване
 4. Канди6:57 пр.об.

  Ако изречението прекъсва, се поставят 4 точки за многоточие. Ако след прекъсването продължава, се поставят 3 точки.

  ОтговорИзтриване
 5. Многоточието има употреба в информатиката и по-конкретно в някои езици за програмиране (Си/С++ и др.), където се използва за обозначаване на произволно количество неизвестни аргументи в описание на функциите. Например:
  int printf(const char * fmt, ...);
  означава, че във функцията "printf" първият аргумент има тип "const char *", а след това може да бъде всякакъв брой аргументи с произволни типове.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В ползвателските интерфейси, многоточие в елементите на менюто или върху бутони, обикновено означава, че от ползвателя ще се поиска да въведе допълнителни данни, обикновено в нов диалогов прозорец, преди да бъде изпълнено определено действие, свързано с дадения интерфейс.

   Изтриване
 6. silondreta4:50 пр.об.

  Няма единно мнение за това как е правилно да се пише (набира) многоточие - с един цялостен символ "..." или с празни интервали между точките ". . .". Някои казват, че щом съществува такъв препинателен знак, той трябва да обогатява текста и да има самостоятелно означаване "...". Освен това, по този начин се икономисват байтове при писане на компютър.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неси 90дан3:15 пр.об.

   В полза на втория вариант за използване на многоточието ". . ." - с празни интервали между точките, свидетелстват две особености, които са непостижими при непрекъснати точки в многоточие:
   Например, вариациите за броя на точките в знака, при различните езици. А също и синтактични конструкции, като "!.." и "?..", които нямат едно символни аналози.

   Изтриване
  2. Офелия-13:05 пр.об.

   За да не се сливат точките в многоточието, може да се пишат с известна разредка с увеличено разстояние между тях. Все пак това зависи от възможностите на шрифтовете, които използваме.

   Изтриване
  3. Многоточието е сгъстено в един знак, докато трите точки са с разстояния помежду си и образуват три отделни символа. Това означава, че при набор на текст, трябва да се ориентираме според значението на препинателния знак според текста.

   Изтриване
 7. Офелия-111:34 пр.об.

  Още гърците и римляните са ползвали многоточие в синтактичните конструкции, които изглеждат незавършени, а също и в конструкции, обусловени от особености на латинския език.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: