Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Части на изречението (Parts of the sentence).

Части на изречението.

Елементите, от които е съставено едно изречение в английски език се наричат "части на изречението", което е различно от "частите на речта". Всяка дума или група думи в едно изречение изпълнява функция, която определя към коя част на изречението принадлежи тази дума или израз. Различават се два вида части на изречението:
 • главни,
 • второстепенни.

Например:

At the lessons our teachers use various interesting materials. - На уроците нашите учители ползват различни интересни материали.
 • teachers - подлог
 • use - сказуемо (глагол)
 • materials - допълнение
 • various interesting - две определения към "materials"
 • at the lessons - обстоятелствоГлавни части на изречението (Main parts of the sentence).


Подлог (The Subject).

Подлог (The Subject) се нарича главна част на изречението, която предмета или лицето, за които се говори в изречението. Разпознава се с помощта на въпросите who? кой? или what? какво?. Обикновено, подлогът е в началото на английското изречение. Може да бъде изразен с помощта на съществително, местоимение, числително, инфинитив или герундий, но по правило се използват първите три.
 • We arrived. - Ние пристигнахме. ("We" - подлог)

Съществително:

 • Parents always care about their children. - Родителите винаги се безпокоят за своите деца.

Местоимение:

 • You are an excellent doctor. - Ти си забележителен лекар.

Числително:

 • Six is an even number. - Шест е четно число.

Герундий:

 • Gardening is a popular hobby in England. - Градинарството е популярно хоби в Англия.

Инфинитив:

 • To err is human. - Човешко е да се греши (Да се греши е човешко).
Следователно, далеч не винаги подлога в английски език се изразява само със съществително.

Сказуемо (The Predicate).

Сказуемото (The Predicate) в английски език е главна част от изречението, определяща какво действие или каква активност върши подлога. Разпознава се с помощта на въпросите - какво върши, какво се върши с?, какво е?, кой е? Има два вида сказуеми - просто и съставно, като съставното бива съставно именно и съставно глаголно. Пример:
 • We arrived. - Ние пристигнахме. - arrived - сказуемо (глагол).
Сказуемото може да бъде в сегашно, минало или бъдеще време, а също в действителен или страдателен залог. Възможни са същ и различни видове наклонение на глагола.
 • The hunter walks towards the woods. - Ловецът върви покрай гората.
 • I am reading this book. - Аз чета тази книга.
 • Read this book! - Прочети тази книга!
Простото сказуемо се изразява с глагол в лична форма във всякакво време, залог и наклонение.

Второстепенни части на изречението (Secondary parts of the sentence).


Допълнение (The Object).

Допълнение (The Object) е второстепенна част на изречението, която обозначава лице или предмет и се разпознава с помощта на въпросите:
 • whom? на кого?
 • what? какво?
 • to whom? към кого?
 • by whom? от кого?
 • about what? за какво? и т. н.

Допълненията биват три вида:

 • Преки (Direct Object),
 • Косвени или непреки (Indirect Object), Предложни (Prepositional Object).

Примери:

 • He gave me his pen. - Той ми даде своята писалка.
 • Ivan is looking for her phone. - Иван търси своя телефон.
 • Let's talk about this film. - Нека да поговорим за този филм.

Определение (The Attribute).

Определение (The Attribute) е второстепенна част на изречението в английски език, която обозначава признак на предмета (допълва или уточнява неговото значение) и се разпознава с помощта на въпроси, като какъв?, каква?, Какво?, какви? Обикновено, определенията се отнасят към съществително име и по-рядко към местоимение-съществително. Нямат точно определено място в изреченията и могат да се намират както преди (ляво), ката и след (дясно) определяемата дума. Изразяват се с помощта на прилагателно и по-рядко с причастие, местоимение, числително и съществително.

Обстоятелство (The Adverbial Modifier).

Обстоятелство (The Adverbial Modifier) е второстепенна част на изречението, която обозначава как и при какви обстоятелства се извършва действието. Обикновено се отнасят към глагола в изречението.
 • They arrived in the morning. - Те пристигнаха сутринта. (кога?)
 • Yesterday I met my friends. - Вчера аз се срещнах с приятелите си. (кога?)
 • We sometimes visit the theater. - Понякога ние ходим на театър. (колко често?) 
 • We will meet at the river. - Ние ще се срещнем при реката. (къде?)

Видове обстоятелства:

 • за време
 • за място
 • за начин на действие
 • за причина
 • за цел
 • за степен и др.
Сега вече имаме всички необходими сведения за главните и второстепенни части на изречението (Parts of the sentence) в английски език, които могат да ни помогнат да се справим със словореда на английското изречение. Има два вида прости изречения (simple sentences) - неразпространени (non-extended) и разпространени (extended). Първите са съставени само от главни части на изречението (Main parts of the sentence), а второстепенните включват и второстепенни части на изречението (Secondary parts of the sentence).
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

6 коментара:

 1. Палома5:51 пр.об.

  Допълнение (The Object) е второстепенна част на изречението (заедно с определение и обстоятелствено пояснение), която обозначава някакъв предмет или лице, към които е насочено действието в изречението. Отговаря на въпросите: whom? кого? what? какво? to whom? на кого? by whom? от кого? about what? за какво? и т. н.
  I have written a letter. - Аз написах писмо.
  She gave the student a book. - Та даде на студента книга.
  I have received a telegram from my brother. - Аз получих телеграма от брат си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прякото допълнение обозначава лице или предмет, върху който непосредствено преминава действието, изразявано с преходния глагол в изречението, както в лична, така и в нелична форма. То отговаря на въпросите: whom? кого? или what? какво? Мястото му е след глагола:
   I received a letter yesterday. - Аз получих писмо вчера. (какво получих? - писмо)

   Изтриване
  2. Един от начините да се изрази пряко допълнение (direct object) е като се използва съществително:
   - I have bought a book. - Аз си купих книга. - (какво си купих - книга).

   Изтриване
  3. Досьо-26:36 пр.об.

   Вторият начин да се изрази direct object е с местоимение:
   I met him yesterday. - Аз го срещнах вчера.
   Прякото допълнение в този пример е "him" - Кого срещнах? - "him".

   Изтриване
  4. Третият начин да се изрази пряко допълнение е с помощта на числително. Ето пример:
   - Нow many books did you take the library? — I took three. - Колко книги взехте в библиотеката? - Взех три.

   Изтриване
  5. Досьо-210:18 пр.об.

   Четвъртият начин да се изрази пряко допълнение (direct object) е с помощта на инфинитив:
   - Нe asked me to do it. - Той ме помоли да го направя.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: