Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 април 2015

Просто глаголно сказуемо | dLambow

 

Просто глаголно сказуемо (The Simple Verbal Predicate)

 

Глаголно сказуемо (The Verbal Predicate).

Глаголното сказуемо определя действието и се изразява чрез смислов глагол в лична проста или сложна форма, чийто време, залог и наклонение могат да бъдат всякакви. Бива два вида:
 • - Просто глаголно сказуемо (Simple Verbal Predicate),
 • - Съставно глаголно сказуемо (Compound Verbal Predicate).

Просто глаголно сказуемо
Глаголно сказуемо
 

Примери:

 • She dances. - Та танцува. - Просто сказуемо, състоящо се само от един пълнозначен (смислов) глагол.
 • They must do it. - Те са длъжни да направят това. Съставно сказуемо, състоящо се от модален глагол "must" и смислов глагол "to do").

Просто глаголно сказуемо

Това е сказуемо, изразено с всяка лична форма на пълнозначен глагол, във всякакво време, залог и наклонение.
 • She listened to the radio. - Тя слушала радио.
 • I have been invited here. - Мен ме поканиха тук.
 • What did he say? - Какво каза той?
 • The sun is rising. - Слънцето изгрява.
 • She has invited me to her birthday party. - Тя ме покани на своя рожден ден. (has - спомогателен глагол, invited - смислов глагол).
 • I  shall help you. - Аз ще Ви помогна. (shall - спомогателен глагол, help - смислов глагол).
 • She knows nothing about me. - Тя нищо не знае за мен.
 • You haven’t shown me my room yet. - Вие още не сте ми показали моята стая.

Разновидност на просто глаголно сказуемо с израза "there is".

Особена разновидност на просто глаголно сказуемо е сказуемо, изразявано чрез израза "there is". В тези изречения подлога винаги е след сказуемото.
 • There wasn’t a shop in our street.  - На нашата улица нямаше магазин.
 • There is a fine park in our town.  - В нашия град има хубав парк.

Това е основната информация за значението и използването на просто глаголно сказуемо (The Simple Verbal Predicate) в английски език, съпроводена с показателни примери от характерни английски изречения.

----------------

1 коментар:

 1. Просто глаголно сказуемо (Тhе Simple Verbal Predicate)
  - I am going to the library today. - Днес отивам в библиотеката.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: