Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Главното меню работи!
Пробвайте го!

Производни предлози (Derived Prepositions).

Кои предлози са производни (derived prepositions)?

Съвсем ясно определение по този въпрос няма и определянето на това, кои са "производни предлози" (наричани в английски език derived или participial) е повече оставено на интуицията.

Понякога те включват в своя състав префикси и суфикси, друг път са причастия, изпълняващи ролята на предлози, а могат да произлизат и от други части на речта. Този вид предлози най.често се използват в официални документации и доста по-рядко в разговорната реч.Примери за производни предлози.

 • including - включително,
 • concerning - относно,
 • assuming, 
 • notwithstanding,
 • provided, 
 • respecting, 
 • across - през,
 • below - отдолу,
 • barring - по изключение, изключая,
 • considering - отчитайки, приемайки под внимание,
 • depending - в зависимост,
 • during - по време на, в течение на, в продължение на
 • granted - при условие,
 • excepting - с изключение на, изключвайки,
 • excluding - по изключение на,
 • failing - при отсъствие
 • following - в следствие на, след,
 • including - в това число,
 • past - след, покрай,
 • pending - в продължение, в течение, до
 • regarding - относно, що се касае до.

Примери.

 • The whole team was there, including Ivan. – Целия отбор беше там, включително и Иван.
 • I am writing to you regarding your request. – Аз пиша по повод Вашето запитване.
 • Considering that you’re here, maybe you can clear up something for me. – Тъкмо си тук, може би ще ми разясниш нещо?
 • I could not find another source of information concerning this matter. – Аз не можах да намеря друг източник на информация относно този въпрос.
 • The rain came down during the night. – През нощта преваля дъжда.
 • There was little chance of success, notwithstanding they decided to go ahead. – Шансовете за успех бяха малки, но те все пак решиха да опитат.
 • Following his resignation, the minister moved out of the country. – След своята оставка, министъра напусна страната.

Това е основната информация, касаеща въпроса с производните предлози (Derived Prepositions), заедно със списък на често употребявани такива, а също и с примери на използване в английски език.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: