Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Производни предлози (Derived Prepositions).

Кои предлози са производни (derived prepositions)?

Съвсем ясно определение по този въпрос няма и определянето на това, кои са "производни предлози" (наричани в английски език derived или participial) е повече оставено на интуицията.

Понякога те включват в своя състав префикси и суфикси, друг път са причастия, изпълняващи ролята на предлози, а могат да произлизат и от други части на речта. Този вид предлози най.често се използват в официални документации и доста по-рядко в разговорната реч.Примери за производни предлози.

 • including - включително,
 • concerning - относно,
 • assuming, 
 • notwithstanding,
 • provided, 
 • respecting, 
 • across - през,
 • below - отдолу,
 • barring - по изключение, изключая,
 • considering - отчитайки, приемайки под внимание,
 • depending - в зависимост,
 • during - по време на, в течение на, в продължение на
 • granted - при условие,
 • excepting - с изключение на, изключвайки,
 • excluding - по изключение на,
 • failing - при отсъствие
 • following - в следствие на, след,
 • including - в това число,
 • past - след, покрай,
 • pending - в продължение, в течение, до
 • regarding - относно, що се касае до.

Примери.

 • The whole team was there, including Ivan. – Целия отбор беше там, включително и Иван.
 • I am writing to you regarding your request. – Аз пиша по повод Вашето запитване.
 • Considering that you’re here, maybe you can clear up something for me. – Тъкмо си тук, може би ще ми разясниш нещо?
 • I could not find another source of information concerning this matter. – Аз не можах да намеря друг източник на информация относно този въпрос.
 • The rain came down during the night. – През нощта преваля дъжда.
 • There was little chance of success, notwithstanding they decided to go ahead. – Шансовете за успех бяха малки, но те все пак решиха да опитат.
 • Following his resignation, the minister moved out of the country. – След своята оставка, министъра напусна страната.

Това е основната информация, касаеща въпроса с производните предлози (Derived Prepositions), заедно със списък на често употребявани такива, а също и с примери на използване в английски език.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: