Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Отрицателна форма на общ въпрос (Negative form of a general question).

Отрицателна форма на общ въпрос.

Когато искаме да изразим учудване, можем да използваме отрицателната форма на общ въпрос, което съответства в български език на въпросите, които започват с "нима", "дали", "дали няма да...". Тази форма се образува с помощта на отрицателната частица "not", която се поставя в общия въпрос след подлога и пред смисловия глагол.
 • Did he finish his work? - Той завърши ли своята работа?
 • Did he not finish his work? - Нима той не е завършил своята работа?Пълната форма на отрицателната частица "not" се среща рядко и в разговорната реч тя се слива със спомагателния или модалния глагол, като се изписва така - "n’t".
 • Do you not speak English? = Don’t you speak English? - Нима не говориш английски?
 • Are they not at school? = Aren’t they at school? - Нима те не са на училище?
 • Must you not go there tonight? = Mustn’t you go there tonight? - Нима не трябва да отидеш там тази вечер?
 • Hasn’t he come yet? - Нима той още не е пристигнал?
 • Won’t this key open the lock? - Дали няма този ключ да отвори ключалката?

Отговор на отрицателен общ въпрос.

Отговорът на общ въпрос в отрицателна форма е по-строг отколкото в български език. Докато ние можем да отговорим с кратко "Да" или "Не", то в английски език отговора е по-дълъг, като "Yes" се ползва за утвърдителен отговор, а "No" - в отрицателен.
 • Isn’t your sister at home? - Нима сестра Ви не е в къщи?   
 • Yes, she is. - Да, в къщи си е.
 • No, she isn’t. - Не, не си е в къщи.

Молба с "not" и "will" (won’t).

Отрицателната частица "not" в съчетание с глагола "will" (won’t) използвани в отрицателен въпрос, също могат да изразяват и молба.
 • Won’t you sit down? - Седнете, моля! Няма ли да седнете, моля!
Това са случаите и начините за съставяне и използване на отрицателна форма на общ въпрос (Negative form of a general question), заедно с харакjерни примери в английски език.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

2 коментара:

 1. Клима-Ген11:38 пр.об.

  Отрицателната форма на общите въпроси изразява учудване и съответства на българските въпроси, започващи с "нима" или "дали". Образува се с помощта на отрицателната частица "not", която се поставя в общия въпрос след подлога и пред смисловия глагол.
  Did he finish his work? - Той завърши ли своята работа?
  Did he not finish his work? - Нима (дали) той не е завършил своята работа?

  ОтговорИзтриване
 2. Пълната форма на частицата "not" се среща рядко в разговорната английска реч. Тя обикновено се слива със спомагателния или с модалния глагол (n’t):
  - Do you not speak English? = Don’t you speak English? - Не говорите ли английски?
  - Are they not at school? = Aren’t they at school? - е не са ли в училище?
  - Must you not go there tonight? = Mustn’t you go there tonight? - Не трябва ли да отидете там тази вечер?
  - Hasn’t he come yet? - Нима той още не е дошъл?
  - Won’t this key open the lock? - Няма ли този ключ да отключи ключалката?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: