Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Сложни наречия (Complex Adverbs).

Видове наречия

Според своята форма или строеж, наречията в английски език са четири групи:
 • Прости  наречия (Simple adverbs),
 • Производни  наречия (Derived adverbs),
 • Сложни  наречия (Complex adverbs),
 • Съставни  наречия (Compound adverbs).

Сложни наречия (Complex Adverbs).

В групата на сложните наречия попадат тези от тях, които са образувани чрез словосъчетаване от няколко корена, като например:
 • sometimes (some + times) – понякога,
 • afterwards (after + wards) – в последствие, по-късно, после, след това,
 • nowhere (no + where) – никъде, на никъде,
 • meantime (mean + time) - по това време,
 • anyway (any + way) - така или иначе, във всеки случай ,
 • midway (mid + way) - на сред пътя, по средата,
 • inside (in + side) - вътре,
 • overhead (over + head) - отгоре,
 • somewhat (some + what) — до някъде, в някаква степен,
 • everywhere (every + where) — навсякъде,
 • anyhow (any + how) - някак си.Наречия - прилагателни.

Трябва да се има предвид, че съществуват наречия, които имат същата форма, както и прилагателните. Да се различат такива наречия може, като се определи тяхната функция в изречението. Може да заучите няколко от тях.

Low - нисък, ниско.

 • The pressure is low - Налягането е ниско.
 • The bird flew low - Птицата летеше ниско.

Daily - ежедневен, ежедневно

 • Do you read the daily newspapers? - Четете ли ежедневниците (ежедневните вестници)?
 • I write to him daily - Аз му пиша ежедневно.

Други наречия - прилагателни:

 • long - дълъг, дълго,
 • fast - бърз, бързо,
 • far - далечен, далечно,
 • straight - прав, право,
 • early - ранен, рано и др.

Това е сравнително изчерпателна информация по въпроса за производните наречия (Complex Adverbs) и тяхното използване в английски език. Разбира се могат да се посочват още редица примери в отделните раздели, но това ще става в коментарите по-долу.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: