Translate

---------------------------------------------------------------------------------

26 април 2015

Местоимението "whose" - дума заместител | dLambow

Местоимението "whose" - дума заместител в английски език (Pronoun "whose")

 

Английското относително местоимение "whose"

Относителните местоимения в английски език (Relative Pronouns) слежат за свързване на подчинените изречения с главното, като изпълняват ролята на думи-съюзи. Това е и една от основните роли на местоимението "whose" - "чийто", "на когото". 

Pronoun "whose"
Английското относително местоимение "whose"
 

Т.е. това е един вид въпросително местоимение, но се използва не за задаване на въпроси, а за свързване, като се обозначава принадлежността на определен предмет на някого или на нещо. По този начин то изпълнява функция на на определение в изречението и затова винаги стои пред съществителното, за което се отнася.

 • Whose book is this? - Чия книга е тази?

Местоимение "whose" като дума заместител

Освен това "Whose" може да се използва и като дума заместител за съществително или притежателно местоимение.
 • Whose book is this? - Чия книга е това?
 • This is her book. - Това е нейната книга. (притежателно местоимение-прилагателно)
 • This book is hers. - Тази книга е нейната. (местоимение-съществително);
 • This is Ana’s book. - Това е книгата на Ана. (съществително).Предимно местоимението "Whose" отразява принадлежност към одушевени предмети, но не винаги.
 • Do you remember the man whose car was stolen yesterday? - Помниш ли човека, на когото му откраднаха колата вчера?
 
Употребата на това местоимение изключва употребата на член пред съществителното.
 • Whose car is this (it)? – It’s mine. - Чий е този автомобил? Той е мой.
 • Whose side do you take?    - Чия страна ще заемеш?

Това местоимение доста прилича на местоимението "who" и като него, често се използва по отношение на лица - който, на когото, чийто.
 • That’s the man whose car has been stolen. - Това е човека, на когото му откраднаха колата.
 • Do you know the man whose house we saw yesterday? - Помниш ли човека, чиято къща видяхме вчера?
 • Do you know whose book it is? - Знаеш ли чия е тази книга?
 • I wonder whose house that is. - Аз се чудя, чия е тази къща?

Понякога "Whose" може да касае неодушевени предмети, като замества израза "of which", стоящ след съществителното:
 • We saw a mountain whose top was covered with snow. - Ние видяхме планината, чийто връх беше покрит със сняг., 
което е равностойно на:
 • We saw a mountain the top of which was covered with snow.
Това е основната информация за местоимението "whose" (Pronoun "whose") и конкретни примери от английски език за използването му като дума заместител.

----------------

4 коментара:

 1. Местоимението "WHOSE" много прилича външно на "who". Използва се по отношение на лица.
  E.g. That’s the man whose car has been stolen. - Това е човека, чиято кола бе открадната.
  Do you know the man whose house we saw yesterday? - Познавате ли човека, чиято къща видяхме вчера?
  Do you know whose book it is? - Знаеш ли чия е тази книга?
  I wonder whose house that is. - Чудя се чия къща е това?

  ОтговорИзтриване
 2. Местоимението "whose" отразява принадлежността на одушевени предмети:
  Do you remember the man whose car was stolen yesterday? - Помниш ли човека, чиято кола беше открадната вчера?

  ОтговорИзтриване
 3. Местоимението "whose" - чий се използва само като местоимение-прилагателно, изключва употребата на член пред съществителните и винаги стои непосредствено пред съществителното, към което се отнася.
  Whose car is this (it)? – It’s mine. - Чия кола е тази? - Моята.
  Whose book is this (it)? - Чия е тази книга?
  Whose side do you take? - Чия страна вземаш?

  ОтговорИзтриване
 4. Думата "Whose" в английски език има значението на "чий, чия, чие, чии". Принадлежност може да се предаде с думите "my, your, his, her, our, their". Но всички тези думи могат да се използват когато след тях следва съществително.
  This is my car - Това е моята кола.
  He is her brother. - Той е неин брат.
  Our friends live on the next block. - Нашите приятели живеят в следващия блок.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: