Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Производни прилагателни (Compound Adjectives).

Производни прилагателни.

В английски език производните прилагателни имат освен корен (основа) и суфикс или префикс, а понякога и двете заедно. Ето някои типични примери:
 • natural - естествен,
 • useful - полезен,
 • famous - известен,
 • dangerous - опасен,
 • unable - неспособен,
 • remarkable - забележителен,
 • incorrect - неправилен,
 • unnatural - неестествен.
 • helpful - полезен,
 • international - международен,
 • unreasonable - неподходящ.Суфикси за образуване на английски прилагателни.

Най-характерните суфикси, използвани за образуване на английски прилагателни са следните:
 • -able (adorable, eatable)
 • -ish (Scottish)
 • -ive (creative)
 • -ly (yearly)
 • -ous (courageous, famous, dangerous)
 • -ive (innovative)
 • -al (epochal, formal, central)
 • -ant (pursuant)
 • -ary (documentary)
 • -ed (barbed)
 • -en (silken)
 • -ful (colourful, useful, doubtful)
 • -ible (accessible)
 • -ic (optimistic)
 • -less (lifeless, helpless, useless)
 • -like (lifelike)
 • -y (funny)

Префикси за образуване на английски прилагателни.

 • un- (unguarded, unhappy, unequal)
 • in- (incomplete, indifferent)
 • il- (illegal)
 • im- (immoral)

Това е в основни линии най-съществената информация относно производни прилагателни (Compound Adjectives) в английски език, както и често използваните и характерни суфикси и префикси за тяхното образуване.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: