Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

5.04.2015 г.

Четене на английската буква "B" (Reading the English letter "B").

Съгласна буква B, b [bi:].

Английската съгласна буква "b" съответства на българската буква "б", но се произнася по енергично, с известно напрежение на устните. Това е втората буква от английската азбука. Основно има два случая с четенето на буквата B, b [bi:]:

Буква Bb се чете като звук [b].

 • back [bæk] гръб
 • big - [big] - голям
 • table - ['teibl] - маса
 • lobby ['lobi] фоайе
 • cabbage ['kæbiʒ] зеле
 • cab [kæb] наемен екипаж
 • library ['laibrəri] библиотека

В буквосъчетанията "bt" и "mb" буквата "Bb" не се чете

ако и двете букви от съчетанието попадат в една сричка.
 • bombing ['bomiŋ] бомбардировка
 • comb [koum] гребен
 • climb [klaim] катеря се
  lamb [læm] агне
 • debt [det]  дълг
 • doubt [daut] съмнение
 • subtle [sʌtl] изтънчен
 • dumb [dʌm] ням

Това са основните правила за четене на английската буква "B" (Reading the English letter "B"), заедно с примери от английски думи.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.