Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 април 2015

Английската буква B | dLambow

Четене на английската буква "B" (Reading the English letter "B")

 

Съгласна буква B, b [bi:]

Английската съгласна буква "b" съответства на българската буква "б", но се произнася по енергично, с известно напрежение на устните. Това е втората буква от английската азбука. Основно има два случая с четенето на буквата B, b [bi:]:

Reading the English letter "B"
Съгласна буква B, b [bi:]

Буква Bb се чете като звук [b].

 • back [bæk] гръб
 • big - [big] - голям
 • table - ['teibl] - маса
 • lobby ['lobi] фоайе
 • cabbage ['kæbiʒ] зеле
 • cab [kæb] наемен екипаж
 • library ['laibrəri] библиотекаВ буквосъчетанията "bt" и "mb" буквата "Bb" не се чете

ако и двете букви от съчетанието попадат в една сричка.
 • bombing ['bomiŋ] бомбардировка
 • comb [koum] гребен
 • climb [klaim] катеря се
 • lamb [læm] агне
 • debt [det]  дълг
 • doubt [daut] съмнение
 • subtle [sʌtl] изтънчен
 • dumb [dʌm] ням
Това са основните правила за четене на английската буква "B" (Reading the English letter "B"), заедно с примери от английски думи.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: