Translate

---------------------------------------------------------------------------------

20 април 2015

Съставно сказуемо | dLambow

Съставно сказуемо (Compound Predicate)

 

Какво е съставно сказуемо?

Говорейки за видовете сказуемо в английски език, няма как да не отбележим значимостта и разпространеността в живата разговорна реч на такава негова разновидност, каквато е съставното сказуемо. От своя страна то се подразделя на две разновидности:

 • - именно (Compound Nominal Predicate),
 • - глаголно (Compound Verbal Predicate).
Съставно сказуемо
Какво е съставно сказуемо?

Съставно именно сказуемо (Compound Nominal Predicate).

Като правило, съставното именно сказуемо се състои от:


Глагол връзка (Link-verb),

който свързва подлога с предикативния член на сказуемото и може да показва време, залог, наклонение, като се съгласува с подлога по лице и число:
 • to be (основен глагол.свръзка),
 • to feel,
 • to keep,
 • to become,
 • to grow,
 • to get,
 • to turn,
 • to continue,
 • to remain, 
 • to look,
 • to seem,
 • to appear…
Основният и останалите глаголи - свръзка показват, че състоянието на подлога, изразено чрез предикативния член, остава без промяна или е резултат на някаква промяна. Обикновено, глагола "turn" се използва, за да покаже, че се е извършила някаква неочаквана промяна. Докато глаголите seem, appear, look - показват някакво съмнение със преводно значение на "изглежда", "като че ли".

Предикатив - именна част (Predicative),

която характеризира подлога, явява се основна част на съставното сказуемо и може да бъде изразена (както показва името й) практически със всяка друга част на речта:
 • - съществително име,
 • - прилагателно име,
 • - местоимение от различни видове,
 • - числително име,
 • - инфинитив или герундий,
 • - наречие във функция на прилагателно и др. част на речта, имаща функции на съществително или прилагателно.

Някои примери за съставно сказуемо с именна част:

 • These books are ours. - Тези книги са наши.
 • He stood quiet near the window. – Той стоеше тихо да прозореца.
 • He appeared frightened. - Той изглеждаше уплашен.
 • These children look happy. - Тези деца изглеждат щастливи.
 • He is a doctor. - Той е лекар.
 • My friend has become an engineer. - Моят приятел стана инженер.
 • He painted the door white. Той боядиса вратата в бяло.
 • She is a swimmer. - Та е плувкиня.
 • This competition may take place tomorrow. - Състезанието може да се проведе утре.
 • He is my neighbour. - Той е мой съсед.
 • The ground feels cold. - Земята е студена.
 • She remained pale. - Тя оставаше бледа.
 • Suddenly he became famous all over the world. - Внезапно той стана популярен в целия свят.

Това е основната информация за съставното сказуемо (The Compound Predicate), някои негови основни разновидности, както и примери за използване в английски език.

----------------

4 коментара:

 1. В различни лингвистични материали по английска граматика обикновено се орисват следните видове сказуемо: просто и съставно. Съставното сказуемо се подразделя на съставно глаголно и на съставно именно.

  ОтговорИзтриване
 2. Именната част на съставно сказуемо (Predicative), както показва названието, може да бъде изразена чрез:
  - съществително,
  - прилагателно,
  - друга част на речта,
  имаща функции на съществително или прилагателно.

  ОтговорИзтриване
 3. Сказуемото (The Predicative) може да бъде изразено чрез съществително име:
  This young girl is my sister. - Това младо момиче е моя сестра.
  He became quite an old man. - Той стана съвсем стар мъж.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. The Predicative може да бъде изразен и с помощта на прилагателно име:
   My house is new. - Моята къща е нова.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: