Translate

---------------------------------------------------------------------------------

13 април 2015

Английската буква D | dLambow

Четене на английската буква "D" (Reading the English letter "D")

 

Съгласна буква D, d [bi:]

Английската съгласна буква "d" съответства на българската буква "д". Това е четвъртата буква от английската азбука. Основно има, може и да не повярвате, но цели четири случая с четенето на буквата D, d [di:]:

Reading the English letter "D"
Съгласна буква D, d [bi:]

Буква D, d се чете като звук [d].

Това е основния случай на произнасяне и ето няколко примера:
 • dog [dog] - куче,
 • doll [dol] - кукла,
 • dry [drai] - сух,
 • desk [desk] - бюро,
 • decide [di'said] - решавам,
 • address [ə'dres] - адресирам,
 • middle [midl] - среден,
 • garden ['ga:dn] - градина,
 • beside [bi'said] - до, около,
 • made [meid] - правя,
 • cold [kould] - студен,
 • closed [klouzd] - затворен.
Буквосъчетанието "dge" (където "d" прави предишната сричка затворена, а "g" пред "e" се чете като [dʒ]:

 • edge [edʒ] - край,
 • bridge [bridʒ] - мост,
 • judge [dʒʌdʒ] - съдия,
 • knowledge ['nolidʒ] - знание,
 • badge [bædʒ] - значка, бадж,
 • porridge ['poridʒ] - овесена каша,
 • soldier ['souldʒə] - войник,
 • grandeur ['grændʒə] - величие,
 • procedure [prə'si:dʒə] - процес.

В глаголно окончание за минало време "–ed" се чете като [t], след глуха съгласна в основата:

 • asked [a:skt] - попитан,
 • passed [pa:st] - преминал,
 • washed [woʃt] - измит,
 • hoped [houpt] - надявал се,
 • watched [wotʃt] - наблюдавал.

"d" не се чете в буквосъчетанията "nd" и "dn", когато се използват в съставни думи:

 • sandwich ['sænwitʃ] - сандвич,
 • handbag ['hænbæg] - ръчна чанта,
 • handkerchief ['hæŋkətʃif] - носна кърпичка,
 • handsome ['hænsəm] - благороден, хубав,
 • grandchild ['græntʃaild] - внук, внучка,
 • grandmother ['grændmʌðə] - баба,
 • Wednesday ['wenzdi] - сряда.
Това са основните правила за четене на английската буква "D" (Reading the English letter "D"), заедно с примери от английски думи.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: