Translate

---------------------------------------------------------------------------------

26 април 2015

Лице на английския глагол | dLambow

Лице на английския глагол (Grammatical Person in English)


Категорията лице в английски език.

Във формите на английския глагол категорията "лице" е застъпена много слабо. Като по правило тя се установява по съотнесеността на глагола-сказуемо към подлога или личните местоимения. Освен това, говорейки за съгласуване на глагола-сказуемо по лице с подлога в изречението, трябва да се има предвид, че в английски език формите за лице са се съхранили само в немного случаи, а в повечето случаи на различни лица съответства една и също форма на глагола. Например:

 • I see - аз виждам,
 • you see - ти виждаш,
 • we see - ние виждаме и т.н.
Grammatical Person in English

Категорията лице в английски език


Лица на английския глагол.

Личните форми на глагола се употребяват в шест лица, по три за единствено число и три за множествено число. При това има тенденция формата за 2 лице единствено число да излиза от употреба в литературната проза и битовата реч и вместо нея да се използва формата за 2-ри лице множествено число. Затова в английското изречение лицето на глагола се определя според подлога, което в 1-во и 2-ро лице се изразява с лично местоимение, а в 3-то лице - както с местоимение, така и със съществително.

Личните местоимения указват лицето в английски език.

Личните местоимения, използвани като подлог в изречението, никога не се пропускат, тъй като тяхното отсъствие не позволява да се определи лицето и числото на глагола-сказуемо. Категорията за лице се е съхранила само в някои случаи.


Глаголът "to be" е най-запазен по лице.

Например, глаголът "to be" има отделни форми за 1-во и 3-ро лице единствено число
 • I am,
 • he/she/it is,

които са различни от формите за множествено число
 • We/you/they are.

В минало време глаголът "to be" има отделни форми за единствено и множествено число:
 • I (he) was,
 • we (you, they) were.

Трето лице, единствено число за останалите глаголи.

В сегашно време глаголът "to have" има отделна форма за 3-то лице единствено число - Не (she, it) has. В сегашно време всички глаголи, освен модалните, са запазили окончанието "-s/-es", което е признак за 3-то лице единствено число - Не (she, it) writes.

Единствено число (Singular):

Първо лице - first person (1st person).

Подлогът говори за себе си.
 • Местоимение - I/me
 • I am
 • I was
 • I go
 • I have
 • I speak
 • I play golf. - Аз играя голф.
 • I was in Italy two years ago. - Аз бях в Италия преди две години.
 • I read the newspaper. - Аз чета вестника.
 • I see great things in baseball. - Аз виждам страхотни неща в баскетбола.

Второ лице - second person (2nd person).

Подлогът говори на слушателя.
 • Местоимение - you
 • You are
 • You was
 • You go
 • You have
 • You speak.
 • What do you do after supper? - Какво ще правиш след вечеря?

Трето лице - a third person (3rd person).

Подлогът говори за всички останали хора или неща.
 • Местоимения - he/him, she/her, it
 • He/She/It is
 • He/She/It was
 • He/She/It goes
 • He / She / It has
 • He/She/It speaks.
 • He plays basketball. - Той играе баскетбол.
 • He has many medals. - Той има много медали.
 • Не left the house, took a taxi and drove to the station. (Едно лично местоимение или съществително може да служи едновременно за подлог на няколко глагола).
 • She sees more hospices and sink estates than most people.
 • She teaches English. - Тя преподава английски.
 • She does work well. - Тя добре работи.
 • She has two cars. - Тя има две коли.

Множествено число (Plural):

Първо лице - first person (1st person).

 • Местоимения - we/us
 • We are
 • We were
 • We go
 • We have
 • We speak.
 • We are Australian. - Ние сме австралийци.

Второ лице - second person (2nd person).

 • Местоимение - You
 • You are
 • You were
 • You go
 • You have
 • You speak.

Трето лице - a third person (3rd person).

 • Местоимение - they
 • They are
 • They were
 • They go
 • They have
 • They speak.
 • Why Tim and his friends come here? - They wanted to borrow my car.
 • They were in England two years ago. - Те бяха в Англия преди две години.
 • What will they do tonight? - They will go to the cinema.
 • They say that they want to visit her. - Те казват, че искат да я посетят.

Модални глаголи (без окончание "-s/-es" в трето лице, единствено число):

 • He can swim faster. - Той може да плува по-бързо.

Още за английските форми за лице (Person in English).

Глаголът "to be" има доста различаващи се едни от други форми. Това се дължи на исторически причини, когато в древноанглийския език тези форми са принадлежели към три различни глагола, които постепенно са се слели в един:
 • sind,
 • beon,
 • wesan

Във всички останали случаи, освен "to be", категорията лице на английския глагол (Grammatical Person in English) може да се определи само по контекста, например от местоимението (поради което то не бива да се пропуска). Личните местоимения (Personal pronouns) са наречени така, защото благодарение на тях граматическата категория за лице (Person) става приложима в английски език.

----------------

11 коментара:

 1. Отношенията между подлога и глагола в изречението свидетелстват за това, дали подлога говори за себе си (първо лице - "I" или "we"); или се говори на някого (второ лице - "you"); или разговора е за някакви други лица или предмети (трето лице - "he", "she", "it", или "they").

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В английското изречение лицето и числото на глагола се определя от подлога, който в първо и второ лице се изразява чрез лични местоимения, а в трето лице - както с местоимение, така и със съществително.

   Изтриване
 2. Личните местоимения - Personal Pronouns са наречени така, защото те са вид местоимения към които може да се прилага граматиката за категорията лице. Такива са:
  1-во лице - First-Person Pronouns,
  2-ро лице - Second-Person Pronouns,
  3-то лице - Third-Person Pronouns.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Малко поетични примери и наблюдения - Examples and Observations - по използване на лица, като граматическа категория в английската поезия:
   "I am
   You are
   We are Australian."
   (B. Woodley and D. Newton, "I Am Australian").
   И още нещо ...
   "I am he as you are he as you are me and we are all together."
   (John Lennon and Paul McCartney, "I Am the Walrus")
   Това, последното, е за използване на трето лице, единствено число в сегашно време - The Three Persons in English (present tense).

   Изтриване
  2. Пример за използване на второ лице - Second person:
   "You see things, and you say 'Why?'" (George Bernard Shaw)

   Изтриване
 3. First person - примери за първо лице:
  "I see great things in baseball." - (Walt Whitman)
  "We see things as we are." - (Leo Rosten)

  ОтговорИзтриване
 4. Малко литературни цитати с примери за трето лице - Third person:
  "She sees more hospices and sink estates than most people."
  (Prince Andrew)
  "The traveler sees what he sees; the tourist sees what he has come to see."
  (G.K. Chesterton)
  "Murder is always a mistake. One should never do anything that one cannot talk about after dinner."
  (Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1890)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още няколко примера от литературата, съдържащи трето лице - Third person:
   От Julius Gordon: "Love is not blind: it sees more, not less."
   От Mike Tyson: "They see me as some sort of pathetic character."

   Изтриване
 5. Личните форми на глагола се използват в изречението в качеството им на сказуемо и могат да изразяват граматичната категория "лице":
  - първо лице (I, we),
  - второ лице (you),
  - трето лице (he, she, it, they).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Личните форми на английския глагол се използват в две числа
   - единствено
   - множествено
   в три лица
   - първо
   - второ
   - трето.
   Освен това се твърди, че формата за второ лице единствено число е излязла от употреба и е заместена от второ лице множествено число.

   Изтриване
 6. Говорейки за съгласуване на глагола-сказуемо по лице и число с подлога в изречението, трябва да се отбележи, че в английски език формите за лице и число на глагола са се съхранили в не много случаи и много често на различни лица и числа съответства една и съща форма на глагола. Например:
  I see - аз виждам,
  you see - ти виждашщ,
  we see - ние виждаме и т.н.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: