Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 април 2015

Неми съгласни букви | dLambow

Неми съгласни букви в английски език (Silent-letters in English)

 

Неми съгласни (Silent-letters).

Непроизносими или неми съгласни (Мълчаливи съгласни) в английски език са тези букви, които не се четат в определени позиции в думата. А такива думи, чийто изписване и произнасяне е доста коварно, изобилстват. Рядко, две съгласни букви, записани една до друга, се произнасят като един звук. В резултат на това има цели групи от думи, чийто произнасяне се подчинява на редица особености, известни като "неми съгласни" или "непроизносими букви". Това е свързано с историята на английския език. Много английски думи имат чуждестранен произход - гръцки, латински, френски, скандинавски, немски. 


Освен това, са провеждани стандартизации, при които правописа си остава същия, но се променя произношението. В резултат се получават толкова много правила, че става по-лесно писането и произнасянето на думите да се запомня, отколкото да се следят и заучават правилата. Следователно, в този случай от голяма важност е постоянната практика на езика (както се казва, повторението е майка на знанието).


Хората имат силна зрителна памет и когато четете думите, те се запомнят в мозъка, като става един вид натрупване на тези правила. В английските съгласни букви се крият много тайни, но тук ще разгледаме само случаите на непроизнасянето им, т.е. т.н. "неми съгласни". Тук е мястото да отбележим, че най-разпространената няма буква е не съгласна, а гласната "e", която в края на думите не се чете, а само показва, че сричката е отворена. А сега ето конкретните случаи на непроизносими съгласни:Немите съгласни “b” и “n”

не се четат след “m” в края на думите:
 • bomb
 • autumn
 • thumb
 • column
 • comb
 • lamb

Немите съгласни “g” и “k”

не се четат пред “n” в началото и в края на думите.
 • gnat        
 • foreign
 • knee        
 • campaign
 • knife
 • knit
 • know
 • knight
 • knee
Има английски думи, които се пишат и произнасят по сходен начин, като например:
 • no,
 • now,
 • night,
 • nee.
Идеята е такива по-лесно да се различават, макар и писмено, като към някои от тях се добавя буквата "k".

Непроизносимата съгласна “w”

не се чете пред “r”.
 • wrap
 • wrong
 • write
 • wrestling
 • wrist
В този случай се наблюдава сходство с думите "rite" и "right", които също се четат и произнасят като "write".

Непроизносимата съгласна “p”

не се чете в буквосъчетанията “pn” и “ps”.
 • pneumatic
 • psychology

Непроизносимата съгласна “r”

не се чете в края на думите.
 • marker
 • star
 • car

Непроизносимото буквосъчетание "gh"

често не се чете, но не винаги.
 • straight
 • eight
 • right
 • night
 • sight
Макар, че в тези случаи "gh" не се чете, но оказва влияние върху произношението на гласните - те се четат като в отворени срички. По правило, това са думи с немски произход, но има и изключение:
 • laugh

Буквосъчетанието "wh"

чете се като [w]
 • where
 • what
 • when
 • why
 • white
Но има изключение, когато пред "o" "w" се чете като [h].
 • who

Непроизносимата съгласна "c"

когато се предшества от буквата "s".
 • muscle
 • fascinating
 • scene

Непроизносимата съгласна "t"

когато се предшества от буквата "s".
 • listen
 • whistle
 • wrestling
 • thistle
 • hustle
 • bustle.
 

Онагледяване на някои от горните правила  в таблица.

"Няма буква"БуквосъчетанияПримери
b
g
n
g
k
l
w
bt
gn
whe, whi
igh
kn
ould
alk
who
wr
doubt
design, sign
when, while
height, weight, fight
knowledge, knife
should, could, would
walk
whos, whole
write, wrong
.----------

5 коментара:

 1. Четенето на "h" и "hw" (като няма буква - [w]) понякога предизвиква учудване в американския английски, поради различията в произнасянето му. Особено ясно това се чува при дикторите радиото и телевизиите.

  ОтговорИзтриване
 2. Непроизносима буква "k" - ако предшества буквата "n" в началото на думата, тя не се произнася. Например, в думата "know". Думата "know" (зная) е интересна с това, че отхвърляйки първата няма буква "k", я произнасяме не така, както "now" - (сега). Ето разликата: ‘know’ = [nou] — ‘now’ = [nau].

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето няколко думи с непроизносима (няма) съгласна "k" в началото на думата:
   knock - чукам,
   knick-knacks - украшение, дреболийки,
   knee - коляно.

   Изтриване
 3. Непроизносима (няма) буква «p» става, ако преди нея има буква ‘s’. Повечето такива думи се отнасят за психическото състояние на човека и за психологията:
  - psychology - (психология),
  - psychoanalyse - (психоанализа),
  - psychiatry - (психиатрия),
  а също и думи с префикса "pseudo" (псевдо):
  - pseudonym - (псевдоним).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Буквата ‘p’ не се произнася, ако след нея идва буквата ‘n’:
   pneumonia (пневмония),
   pneumatic (пневматичен),
   Pnomh Penh (Пномпен).

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: