Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Разказно изречение в английски език (English Narrative sentence)

Порядък на думите в разказното изречение (Narrative sentence).

Доколкото мястото на думата се определя от нейната роля в английското изречение (English Sentence), то при построяване на разказното изречение (English Narrative sentence), думите трябва да се разполагат в строго определен ред. Разказното е вид просто изречение (Simple Sentence) и като такова, за него е обичайно да се приема следното разположение на думите:
 • (1)    Подлог — The man  - човекът.
 • (2)   Сказуемо — sent - изпратил.
 • (3)    Допълнение — a telegram - телеграма.
 • (4)    Обстоятелство — yesterday. - вчера.

Още характерни примери:

 • He read the text well. — Той четеше текста добре.
 • Students face problems. — Студентите се изправиха (срещу) проблемите.
В последното изречение е нужна малко логика. То се състои от три думи, които не са свързани с предлози. Затова първата дума трябва да е подлог, втората - сказуемо, а третата - допълнение. Значи «students» е подлога в множествено число (студенти).

След подлога трябва да е сказуемото, следователно «face» е глагол и макар, че като съществително има значение на  «лица», то в качеството си на глагол «face» означава сблъсквам се, изправям се пред (лице в лице).

След сказуемото следва допълнението «problems». Следователно, превода на това изречение става "Студентите се изправиха (срещу) проблемите."

Обстоятелства за време и място

Обстоятелствата за време и място могат да стоят и пред подлога, в нулево положение. Например:
 • (0) — Обстоятелство — Yesterday - вчера
 • (1) — Подлог — she - тя
 • (2) — Сказуемо — read - чела
 • (3) — Допълнение — the text - текста
 • (4) — Обстоятелство — well. - добре.
Поради това трябва да се различава термина «първо място» в изречението (мястото преди сказуемото) и термина «начало» на изречението (начина на отброяване на думите).

Определение.

Определението може да стои пред всяка част на изречението. То няма постоянно място и за него няма обща, задължителна схема в изречението.
 • (а) — Определение — The old - старият
 • (1) — Подлог  — man - човек
 • (2) — Сказуемо — sent - изпрати
 • (а) — Определение — a long - дълга
 • (3) — Допълнение — telegram - телеграма
 • (4) — Обстоятелство — yesterday - вчера.
При необходимост, всяка част на изречението, освен сказуемото (2), може да има по  две определения.
 • Ляво определение (а) - разполага се отляво на думата, която определя;
 • Дясно определение (а) и определителен израз - разполагат се отдясно на думата, към която се отнасят.

Прав словоред (Right word order)

Такъв ред на думите в изречението се нарича «прав словоред» (Right word order).
 • Подлог — (1) на първо място
 • Сказуемо — (2) на второ място
 • Допълнение — (3) на трето място
 • Обстоятелство — (4) на четвърто място или пред подлога (0)
 • Определение — (а) на всяко място (при всяка част на изречението, изразена чрез съществително).

Понижаваща интонация.

Простото разказно изречение се произнася с понижаваща се интонация в края.

Това са някои от основните правила за разказното изречение в английски език (English Narrative sentence). Но меродавна е не теорията, а практиката на езика.

Видове разказни изречения.

Някои автори приемат, че отрицателното изречение е отделен вид просто изречение, но преобладава становището, че английските разказни изречения са два вида:

В английски език няма падежни окончания

В английски език практически няма падежни окончания и функцията на думата и нейните отношения с другите думи се определят от нейното място в изречението. Подлога няма никакви отличителни признаци, освен мястото си в изречението - пред сказуемото. А думата след глагола приема функциите на пряко допълнение. Това е основната информация по темата за разказното изречение в английски език (English Narrative sentence) и неговия състав.
---
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

3 коментара:

 1. Тано Дан411:34 пр.об.

  Английското разказно изречение е най-важното от всички останали видове изречения. С него може да Ви се наложи да пишете доклади, да си водите бележки, да разказвате случки и ситуации и все с него. То служи за просто излагане на факти, аргументи или идеи, без да изисква от слушателя отговор или някакво действие. Няма команди, изисквания, не се задават въпроси. Основния препинателен знак е точката, а понякога и запетайки.

  ОтговорИзтриване
 2. Структура на разказното изречение:
  Subject (подлог) + predicate (сказуемо)
  Както се вижда, за да е завършено едно английско разказно изречение, то трябва да има подлог и сказуемо. Подлога може да бъде прост или съставен.
  - Her name is Mary (Името й е Мари). В това изречение, съставния подлог е "her name", а сказуемото – "is Mary".

  ОтговорИзтриване
 3. Примери за разказни изречения:
  - She lived in Sofia until 2007. - Тя живееше в София до 2007 година.
  - We have forgotten the salt and we are returning home now. - Ние забравихме солта и сега се връщаме в къщи.
  - My car stays in front of the garden. - Моята кола стои пред градината.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: