Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Разделителни въпроси (Disjunctive Questions tags).

Разделителен въпрос (Disjunctive Question).

По определение, всеки разделителен въпрос (Tag Question или Disjunctive Question или Tag Questions) е вид английски въпрос (English Questions), който се състои от две части:
 1. Разказно изречение в утвърдителна или отрицателна форма;
 2. Кратък общ въпрос, зададен в противоположно на първата част форма (утвърдителна-отрицателна и обратното).

Ето примери:

 • Увъдителен - She wants to sleep, doesn't she? - Тя иска да спи, нали?
 • Отрицателен - None of the boys are here, are they? - Никое от момчетата не е там, нали?

Ето схема и с различни глаголи:

 • He is – isn't he?
 • She does – doesn't she?
 • They will – won't they?
 • We can – can't we?

Формообразуване на разделителен въпрос.

Ако в главното изречение се използва "to be" или "to have", или спомагателен глагол, или модален глагол, то краткия общ разделителен въпрос (Question Tag) се изгражда от тях. Ако няма такива глаголи, тогава се използва глагола "to do" за тази цел.

Примери с правилна опашка.

 • He is in, isn't he? - Той е в къщи, нали?
 • You can't swim, can you? - Ти не можеш да плуваш, нали?
 • They have come already, haven't they? - Те вече дойдоха, нали?
 • I am clever, aren't I (am I not)? - Аз съм умен, нали (какво ще кажеш)?

Но тук опашката е положителна:

 • Let's go for a walk, shall we? - Да идем да се разходим, какво ще кажеш?Отрицателно главно разказно изречение.

Отрицание в главното разказно изречение може да се изрази не само граматично (с ползване на отрицателна форма), но също и лексикално, като се използват в него думи като
 • no,
 • no one,
 • none,
 • nothing,
 • nobody,
 • hardly, hardly ever,
 • seldom,
 • rarely,
 • scarcely,
 • barely.
Такива изречения се считат за отрицателни, макар отрицанието да не е изразено с граматична форма и в такива случаи опашката на разделителния въпрос е утвърдителна.
 • Nothing is wrong, IS it?
 • You've never been there, HAVE you?
 • You hardly know him, DO you?

Налични издания по английски език - за българи:


Опашката на Tag Question с "it" или "they"?

Има два вида опашки - такива, в които се използва "it" и такива, в които се използва "they". Как да разберем кога какво е? Много просто - запомнете следните случаи:

Съответствия за "it" или "they".

 • This - it,
  That - it,
  Nothing - it,
  Everything - it,
  These - they,
  Those - they,
  Everyone - they,
  Everybody - they,
  Someone - they,
  Somebody - they,
  Nobody - they,
  No one - they.

А сега ети и някои примери с "it" или "they":

 • That is your book, isn't it?
 • Everything is okay, isn't it?
 • These are your books, aren't they?
 • Everyone took the exam, didn't they?
 • Nobody called on the phone, did they?
 • Somebody has come, haven't they?
 • No one knows him, do they?


Отговори на разделителни въпроси (Answers of Tag Questions).

Винаги отговорите на разделителните въпроси са кратки.
 • It's raining, isn't it? - Yes, it is. - Вали, нали? - Да, вали.

При утвърдителна разказна част,

отговора или изразяването на съгласие, трябва да съдържа утвърдителното "Yes", а ако е несъгласие - отрицателното "No".
 • Ivan works good, doesn't he? - Иван работи добре, нали?
- Yes, he does. - Да, така е (добре работи).
- No, he doesn't. - Не, не е така (не работи добре).

При отрицателна разказна част,

отговора или изразяването на съгласие, трябва да съдържа "No" (макар че на български език го превеждаме с "Да"), а несъгласието е с "Yes".
 • You do not know how to answer the question, do you?
- No, I don't.
- Yes, I do.
 • You will not go there, will you?
- No, I shan't.
- Yes, I shall.
 • You haven't been to London yet, have you?
- No, I haven't.
- Yes, I have.

Интонация при разделителните въпроси (Disjunctive Questions Intonation).

Низходяща - възходяща.

Трябва да имаме предвид, че разделителни въпроси се използват, когато искаме да уточним информация, в чиято достоверност се съмняваме. Тогава, в първата, разказна част на разделителния въпрос, интонацията е низходяща, а във втората е възходяща.
 • The doctor is coming at 4.00, isn't he?

Низходяща - низходяща.

Но понякога те се използват и за постигане на допълнителен емоционален ефект. Тогава интонацията в първата част е понижаваща се, а във втората част - също. Това се използва, ако искаме да изразим категорично потвърждение.
 • The weather is nice today, isn't it? ?

Положителна - положителна.

Понякога след утвърдително изречение следва положителен въпрос - това се прави с цел постигане на емоционален ефект, чрез изразяване на сарказъм, злост, недоверие, безпокойство.
 • Oh you will, will you?
 • You think you're funny, do you?
Това е основната информация по темата за разделителните въпроси (Disjunctive Questions tags), тяхното формиране, разновидности и емоционално значение. Посочени са множество примери от живата практика по английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. Разделителният въпрос (Disjunctive Question) се състои от две части:
  Първата част е утвърдително или отрицателно изречение с прав словоред (с понижаваща се интонация)
  Втората част е кратък общ въпрос, състоящ се от съответния спомагателен или модален глагол и местоимение с обратен словоред (с повишаваща се интонация).

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: