Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Специален въпрос към подлога (Question To The Subject).

Въпрос към подлога (Subject Qestion).

Въпросите към подлога (Subject Qestions) са разновидност на специалните въпроси и се съставят без помощта на спомагателни въпроси и могат да бъдат в сегашно прости и минало просто време, чрез добавяне към въпросителната дума окончание за трето лице, единствено число. Такива въпросителни изречения започват с една от двете въпросителни думи:
 • who? - кой? - използва се при одушевено съществително,
 • what? - какво? - използва се при неодушевено съществително,
които изпълняват в изречението функциите на подлог.

Съставяне на въпрос към подлога.


Въпросително местоимение + глагол.

Непосредствено след въпросителното местоимение следва глагола, изпълняващ функцията на сказуемо (в единствено число) в изречението. По такъв начин, в специалните въпроси към подлога се запазва правият словоред на утвърдителното изречение, т.е. запазва се структурата на простото разказно изречение в английски език.
 • Who invented the radio? - Кой е изобретил радиото?
 • Who helps you in your work? - Кой Ви помага във Вашата работа?
 • What happens to the molecules of a body at heating? - Какво става с телесните молекули при загряване?
Ако използваното време има една от бъдещите форми или сложните форми на минало и сегашно време, то спомагателните глаголи се използват именно за да посочат тази форма.
 • Who learns English? - Кой учи английски?
 • Who leart English? - Кой научи английски?Въпросително местоимение + съществително + сказуемо.

Друг вариант да се състави въпрос към подлога е като се използва някоя от следните въпросителни думи:
 • what? - какъв?,
 • which? - кой от?,
 • whose? - чий?,
 • how much? колко?,
 • how many? - колко?,
след които следва съществително. Така въпросителната дума + съществителното вече изпълняват функцията на подлог. И едва след съществителното следва глагола - сказуемо, т.е. пак се съхранява правия словоред на разказното изречение.
 • What neutrons cause fission in uranium? - Кои неутрони предизвикват разпада на урана?
 • Whose works on chemistry won the State Prize? - Чии работи по химия спечелиха държавна награда?

Налични издания по английски език - за българи:


Отговор на въпрос към подлога.

Отговорите на специален въпрос към подлога се дават обикновено в кратка форма. Краткият отговор съдържа подлога, изразен със съществително или местоимение, и сказуемо, изразено чрез спомагателен или модален глагол.
 • Въпрос: Who has brought you this book? - Кой ти донесе тази книга?
 • Отговор: My friend has. - Мой приятел (го направи).
В краткия отговор на въпрос, съдържащ глагол-сказуемо в Present Indefinite или Past Indefinite, се използва спомагателния глагол "do", "does" или "did":
 • Who invented the radio? - Кой е изобретил радиото?
 • Popov did. - Попов (го е направил).

https://horoskopi1.blogspot.com/

Това е основната информация по темата за специален въпрос, поставян към подлога (Question To The Subject) в английското изречение, заедно с начините за формирането му, неговите разновидности и редица подходящи примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: