Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Главното меню работи!
Пробвайте го!

Специален въпрос към подлога (Question To The Subject).

Въпрос към подлога (Subject Qestion).

Въпросите към подлога (Subject Qestions) са разновидност на специалните въпроси и се съставят без помощта на спомагателни въпроси и могат да бъдат в сегашно прости и минало просто време, чрез добавяне към въпросителната дума окончание за трето лице, единствено число. Такива въпросителни изречения започват с една от двете въпросителни думи:
 • who? - кой? - използва се при одушевено съществително,
 • what? - какво? - използва се при неодушевено съществително,
които изпълняват в изречението функциите на подлог.

Съставяне на въпрос към подлога.


Въпросително местоимение + глагол.

Непосредствено след въпросителното местоимение следва глагола, изпълняващ функцията на сказуемо (в единствено число) в изречението. По такъв начин, в специалните въпроси към подлога се запазва правият словоред на утвърдителното изречение, т.е. запазва се структурата на простото разказно изречение в английски език.
 • Who invented the radio? - Кой е изобретил радиото?
 • Who helps you in your work? - Кой Ви помага във Вашата работа?
 • What happens to the molecules of a body at heating? - Какво става с телесните молекули при загряване?
Ако използваното време има една от бъдещите форми или сложните форми на минало и сегашно време, то спомагателните глаголи се използват именно за да посочат тази форма.
 • Who learns English? - Кой учи английски?
 • Who leart English? - Кой научи английски?Въпросително местоимение + съществително + сказуемо.

Друг вариант да се състави въпрос към подлога е като се използва някоя от следните въпросителни думи:
 • what? - какъв?,
 • which? - кой от?,
 • whose? - чий?,
 • how much? колко?,
 • how many? - колко?,
след които следва съществително. Така въпросителната дума + съществителното вече изпълняват функцията на подлог. И едва след съществителното следва глагола - сказуемо, т.е. пак се съхранява правия словоред на разказното изречение.
 • What neutrons cause fission in uranium? - Кои неутрони предизвикват разпада на урана?
 • Whose works on chemistry won the State Prize? - Чии работи по химия спечелиха държавна награда?

Налични издания по английски език - за българи:


Отговор на въпрос към подлога.

Отговорите на специален въпрос към подлога се дават обикновено в кратка форма. Краткият отговор съдържа подлога, изразен със съществително или местоимение, и сказуемо, изразено чрез спомагателен или модален глагол.
 • Въпрос: Who has brought you this book? - Кой ти донесе тази книга?
 • Отговор: My friend has. - Мой приятел (го направи).
В краткия отговор на въпрос, съдържащ глагол-сказуемо в Present Indefinite или Past Indefinite, се използва спомагателния глагол "do", "does" или "did":
 • Who invented the radio? - Кой е изобретил радиото?
 • Popov did. - Попов (го е направил).

https://horoskopi1.blogspot.com/

Това е основната информация по темата за специален въпрос, поставян към подлога (Question To The Subject) в английското изречение, заедно с начините за формирането му, неговите разновидности и редица подходящи примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: