Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Предлози за направление и движение (Prepositions of Movement and Direction).

Предлог за направление (Preposition of Direction)

Изучавайки английските предлози за направление (Prepositions of Direction and Movement) е важно да разбираме, че тяхната особеност е не в това да посочват статично разположение на предметите на някакво определено място, а промяна на положението на предмета в пространството.

По това ги различаваме от останалите предлози (Prepositions) и по специално от тези за място. Този вид предлог много често се използва в английски език, поради което трябва добре да се изучат. Ето най-основните от предлозите за движение (Prepositions of  Movement):
 • to - към, на, в;
 • towards - в направление на;
 • from - от;
 • into - в, отвътре;
 • out оf - извън от;
 • off - от;

Ето още типични примери:

 • She walked towards the grey building. - Тя тръгна в посока на сивата сграда..
 • The little boy fell down while he was running. - Малкото момче падна (долу) докато тичаше.
 • The sun broke through the clouds. - Слънцето проникна през облаците.Роля на предлозите за направление.

Основна роля на английските предлози за направление е да изразяват наличието на отношения между отделните думи в изречението, свързани с движение или придвижване. Те представляват доста съществена служебна част на английската реч, особено поради слабата й падежна развитост (дават възможност да се изразяват падежни отношения). Отговарят на въпросите
 • "на къде!", 
 • "в коя посока?", 
 • "в какво направление?".
Англичаните, освен предлозите, имат само един притежателен падеж, с които са в състояние да предадат особено значение на връзка между съответните думи - ползват или словоред или предлози. В този смисъл, последните дават много големи възможности за изразяване на всякакви отношения за време, причина, следствие, място, направление, а и други аспекти.

Налични издания по английски език - за българи:


Ето още предлози за направление.

 • to the left — наляво,
 • to the right — надясно,
 • up — нагоре,
 • down – надолу,
 • onto — на, по,
 • towards – в направление на,
 • away - далеч от,
 • from — от,
 • through – през,
 • out of — извън,
 • along — в продължение на,
 • past — покрай,
 • across – отсреща.

https://investiciite.blogspot.com/

Характерни примери с предлози за направление.


from — от

 • He went from the shop. - Той излезе от магазина.
 • She came from the station. - Тя дойде от гарата.
 • I took this magazine from Ivanov. - Аз взех това списание от Иванов.
 • Go aside from the table. - Отдръпни се от масата.

into — в, вътре

 • She came into the room. - Тя влезе в стаята.
 • He put the book into the bag. - Той сложи книгата в чантата.

off — от (от повърхността на някакъв предмет)

 • Take these books off the piano. - Вземи тези книги от пианото.

out of — навън от

 • He went out of the room. - Той излезе навън от стаята.
 • Take your hands out of the pockets. - Извади ръцете си вън от джобовете.

to — към

 • She went to the theatre. - Тя отиде към театъра.
Това е основната информация по темата с английските предлози за направление (Prepositions of Direction, известни още и като Prepositions of  Movement), тяхното значение за определяне направление на движение и ролята при използването им в английски език. Важно е да запомним и разберем, че те са различни от предлозите за място.... и т.н...
-------------------

 http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: