Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Неопределено лични изречения (Indefinite Personal Sentences).

Неопределено лично изречение (Indefinite Personal Sentence).

Когато в едно просто английско изречение (Simple Sentence)  се съдържа подлог, който обозначава неопределено лице, имаме неопределено лично просто изречение (Indefinite Personal Simple Sentence). Ето един пример:
  • One cannot see the air. - Човек не може да види въздуха. (Въздуха не може да се види.)

Тук, чрез използването на формалния подлог "One", твърдението не е насочено към никого конкретно (неопределено). Според основната класификация на английските подлози (Kind of Sentence Subjects - Classification)  простите изречения се подразделят на:
  • - лични (personal),
  • - неопределено-лични (indefinite-personal),
  • - безлични (impersonal).Видове неопределено лични изречения.

Според вида на формалния подлог, който се използва, неопределено личните изречения могат да се подразделят на изразени чрез различни местоименията.

С формален подлог "one".

  • From the other window one saw the four large blocks of university buildings.- От другия прозорец се виждат четирите големи сгради от университетския квартал.

С формален подлог "we".

  • We cannot see a reactor itself, only its cover. - (Ние) Не виждаме самия реактор, а само неговия капак.

Налични издания по английски език - за българи:


С формален подлог "they".

  • They say he will be back on Monday. - Говорят, че той ще се върне в понеделник.

С формален подлог "you".

  • If you want to make people angry just tell them what you’re really thinking. - Ако искаш да разсърдиш хората, само им кажи действително какво мислиш.

https://voda3.blogspot.com/

Разлика между неопределено личен и личен израз.

Неопределено личен израз.

  • to lose one’s work. - Да загубиш работата си.

Личен израз.

  • Mr. Ivanov lost his work. - Г-н Иванов загуби своята работа.
Това е основната информация по темата за неопределено лични изречения (Indefinite Personal Sentences) и използването на различните видове изкуствен подлог в английски език, за да не се наруши строгия английски словоред (подлог - сказуемо).
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: