Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Разпространени изречения (Extended Sentences).

Разпространено изречение (Extended Sentence).

Когато се изучават частите на английското изречение (Parts of the sentence), възниква въпроса за двата вида прости изречения (Simple Sentences) -
 • - неразпространено (Unextended) и
 • - разпространено изречение (Extended Sentence).

Първото е съставено само от главни части на изречението
 • - подлог
 • - сказуемо, 
а второто освен тях включва разширение от различни комбинации и от останалите части -
 • - допълнения, 
 • - обстоятелствени пояснения, 
 • - определения 
и съответства на проста, самостоятелна завършена мисъл. Ето примери:
 • The sky is clear today. - Небето е чисто днес.
 • The truck has stuck in the mud. - Камионът затъна в калта.
 • Open your books at page 123. – Отворете книгите си на страница 123.Схема на просто разпространено изречение.

Основната схема на всички прости разпространени изречения е следната:
               подлог + сказуемо + второстепенна част на изречението
Ето един пример:
 • The Moon reflects the sunshine. – Луната отразява слънчевата светлина.
В този пример, освен главните части:
 • - "The Moon" - подлог,
 • - "reflects" - сказуемо,
е използвана и една второстепенна част
 • - the sunshine - пряко допълнение.

Налични издания по английски език - за българи:


Образуване на групи в разпространените изречения.

Използваните в разпространените изречения второстепенни части, могат да се отнасят както към подлога, така и към сказуемото. По този начин се образуват
 • - Група на подлога (Subject Group - сложен подлог),
 • - Група на сказуемото (Predicate Group - сложно сказуемо).

Да разгледаме това в един пример:

These beautiful flowers have a strange smell. – Тези красиви цветя имат странна миризма.
 • - "These beautiful flowers" - подложна група (определение + подлог),
 • - "have a strange smell" - група на сказуемото (сказуемо + допълнение), като това е сложно допълнение, понеже има към себе си уточняващо определение.

http://rabota.123.st/

Както стана вече ясно по-горе, на свой ред, някои от второстепенните части в разпространеното изречение, могат да бъдат пояснявани от други второстепенни части, образувайки с тях съответните групи. По този начин, простото изречение може да добие твърде сложен вид и да заприлича на някои от сложните изречения. Ето такива примери:
 • The manager has received an important message. - Управителят получи важно съобщение.
- "a message" (допълнение) се пояснява от друга второстепена част "important" (определение), образувайки заедно "an important message" (разширено допълнение).
 • The question was discussed at the meeting of the council. - Въпросът беше обсъден на заседание на съвета.
- "at the meeting" (обстоятелство за мяста) се пояснява от друга второстепена част "of the council" (определение), образувайки заедно "at the meeting of the council" (разширено обстоятелствено пояснение).

Това беше основната информация по темата за разпространените изречения (Extended Sentences), създаването на групи на подлога и на сказуемото и тяхното използване в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: