Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Безлични изречения (Impersonal Sentences - Impersonals).

Безлично изречение (Impersonal Sentence).

В английски език е възможно да се изказва мисъл, в която не се съдържа субекта (подлог), макар че според граматичната структура, все пак подлог има и той се изразява чрез местоимението "it" - това са безличното изречение (Impersonal Sentence). Ето някои такива примери:
 • It's getting darker. - Стъмнява се. (липсва субекта - подлога)
 • It is cold. - Студено е.
 • It is late. - Късно е.
Съгласно класификацията на английските глаголи (Kind of Sentence Subjects - Classification), според критерия за вида на подлога, това е третия вид изречение - безличното (impersonal), другите два вида са личните (personal) и неопределено личните (indefinite-personal).

Състав и структура на безличните изречения.

"It" в безличните изречения няма лексикално значение. То се използва в словосъчетания като:
 • it is - е,
 • it was - беше,
 • it will be - ще бъде
и изпълнява в изречението само граматичната функция на формален подлог, а и в преводите не винаги се превежда. Сказуемото  в тези случаи може да бъде:

Съставно именно сказуемо,

което се състои от глагола-връзка "to be" и именна част, изразена с прилагателно или съществително. В качеството на глагол-свръзка могат да се използват още и следните глаголи:
 • - to become,
 • - to get,
 • - to grow
в значението им на "ставам".

Просто сказуемо,

изразено чрез глаголи за обозначаване на състояние на природата:
 • - to snow - вали сняг,
 • - to rain - вали дъжд,
 • - to freeze - замръзва и т. н.Примери за използване на безлични изречения.

Най-често безличните изречения се използват при обозначаване на природни явления, състояния на времето, обозначаване на време и разстояние. Ето още примери:
 • It is late. - Късно е.
 • It snows. - Вали сняг.
 • It is difficult to learn English grammar. – Трудно е да се учи английска граматика.
 • It is 5 o'clock. - Пет часа е.
 • It is cold. - Студено е.
 • It was Spring. - Беше пролет.
 • It is Spring now. – Сега е пролет.
 • It was raining when the plane landed. - Валеше, когато самолета се приземи.
 • It is far to my native town from here. - Оттук е далеч до родния ми град.
 • It is getting dark. - Стъмнява се.
Често в тази група попадат и изречения с местоимението "it" като формален подлог и глаголи, изразяващи
 • - съмнение,
 • - вероятност,
 • - случайност.
Тук са включени такива безлични изрази, като:
 • - it seems - изглежда,
 • - it appears - очевидно;
 • - it happens - оказва се и т. н.
Ето пример с цяло изречение:
 • It seemed that nobody knew anything about the matter. - Изглежда, че никой нищо не знае за това.

Налични издания по английски език - за българи:


Съчетания на "it" с други части на речта.

При използването на формалния подлог "it" в безличните изречения, той може да бъде съпровождан от други части на речта - прилагателно, наречие, глагол в различни времена и форми.

С прилагателно.

Ако в изречението присъства "it" и прилагателно, то сказумото ще бъде глагола "to be" във форма за трето лице, единствено число:
 • It is cold. – Студено е.
 • It is wet. – Влажно е.
 • It is impossible. – Невъзможно е.
 • It was interesting to read this article. – Беше интересно да се чете тази статия.

С наречие.

Когато се съчетава "it" с наречие, сказуемото пак е глагола "to be".
 • It is misty. – Мъгливо е.
 • It is muddy. – Кално е.
 • It is stormy. – Ветровито е.
 • It was difficult to recognize her at once. – Беше трудно да я разпознае човек отведнъж.
 • It is impolite to trouble him. – Невежливо е да го безпокоим.

С глагол.

Ако с подлога "it" се използва глагол, то той се променя по форма и време. В сегашно време е задължително да има трето лице, единствено число, с "s" накрая.
 • It drizzles. – Ръми.
 • It thaws. – (Снегът) се топи.
 • It rains. – Вали (дъждее).
 • It snowed much last winter. – Валя доста сняг последната зима.
Глаголът, във всички тези безлични изречения, може да бъде във формите за следните времена:
 • - Present Simple,
 • - Present Continuous,
 • - Present Perfect,
 • - Present Perfect Continuous,
 • - Past Simple,
 • - Past Contin,
 • - Future Simple.

http://zaem.123.st/

Въпросителни и отрицателни безлични изречения.

В английски език отрицателните и въпросителните безлични изречения се образуват съгласно общите правила. Ако е използван глагола "to be" в която и да е от формите му, изнасяме го в началото на изречението - при въпрос, и добавяме отрицателната частица "not" - при отрицание. Ако това е основен глагол в някакво време, ползваме съответен спомагателен глагол - при въпрос, и добавяме "not" - при отрицание.

Безлично изречение с глагола "take".

Следва да отделим внимание на безличните изречения с използването на глагола "take", които в съчетание с формалния подлог "it" се превеждат като "нужно е", "изисква се". Например:
 • It takes me half an hour to get to the university. – Отне ми половин час да се добера до университета.

Като цяло темата с безличните изречения (Impersonal Sentences) и тяхната употреба в английски език не би трябвало да предизвиква затруднения. Нужно е само добре да се ориентираме с времената и формите на глагола, спомагателните глаголи и правилата за построяване на въпросителни и отрицателни изречения. И това ще е достатъчно да създаваме каквото и да е английско безлично изречения.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: