Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 декември 2015

Граматичен комплемент | dLambow

Граматичен комплемент (Grammatical Complement)

 

Разликата между Complement или Compliment

Повече може да прочетете за разликата между понятията Complement или Compliment тук ...  Макар, че в английски език те се произнасят по един и същ начин, все пак се пишат различно и означават различни неща. 

Grammatical Complement
Разликата между Complement или Compliment
 

Граматичен комплемент (Grammatical Complement)

Когато говорим за граматичен "комплемент", трябва да знаем, че това е дума или конструктция, която допълва (completes) до цялостност значението на глагола, подлога или допълнението в английското изречение.

Комплемент на сказуемо (Predicative Complement).

Комплементите на глагола са преките и косвени допълнения, които се позиционират след глагола.
 • She gave the book to Anna. - Тя даде книга на Ана.
 • Give me a pen. - Дай ми писалка.
Комплемент на подлога (Subject Complements.

Комплементът на подлога се позиционира след глагола-свръзка, т.е. това е именна част на сказуемото.
 • It is a book. - Това е книга.
 • The book is interesting. - Книгата е интересна.
Съществуват основно два вида подложни комплементи:
 • - във вид на съществително - нарича се предикативно съществително.
 • - във вид на прилагателно - нарича се предикативно прилагателно.
 

Комплемент на допълнение (Object Complement).

Комплементите, които характеризират допълнения, стоят след допълнението, за което се отнасят.
 • We elected Ivan president. - Ние избрахме Иван за президент.
 • I find it strange. - Аз намирам това за странно.

Структура на английското просто изречение.

Като имаме предвид казаното до тук, можем да кажем, че разгърнатата структура на едно просто английско изречение е следната:
 • Subject (Подлог),
 • Predicate (Сказуемо),
 • Object (Допълнение),
- Direct object (пряко допълнение),
- Indirect object (косвеное допълнение),
 • Complement (Комплемент),
 • Adverbial (Обстоятелствено пояснение).
Най-общо казано, "complement" или "complementation" това са думи, фрази или изрази, които са нужни, за да се допълни значението на други думи или фрази. Ето някои примери:
 • A rise in interest rates is inevitable.
 • The claim that he was innocently involved was not accepted by the judge.
 • He put the book on the shelf.
 

Начини за изразяване на комплементи.

В качеството си на комплементи, могат да бъдат използвани различни части на речта.

Съществително или именна група.

 • Ivan became a famous teacher. - Иван стана известен учител.

Местоимение:

 • It's her. Това е тя.

Прилагателно или причастие:

 • This sounds good. Това звучи добре.

Някои наречия.

 • The meeting is here. - Срещата е тук.

Предложна група.

 • Your are just like your mother. - Ти си същата, като майка си.

Място на комплемента в изречението.

Ако сказуемото няма допълнение, то в разказното английско изречение, комплемента се намира непосредствено след глагола.
 • Her hair is curly. - Косата й е къдрава.
Ако сказуемото има допълнение, то комплемента се намира след това допълнение.
 • She dyed her hair green. - Тя боядиса косата си зелена.
Това е основната информация по темата за граматичния комплемент (Complement), неговите разновидности и начините за използването му в английски език. Да се надяваме също, че е ясна разликата между звучащите по един и същ начин понятия "Complement" или "Compliment", които обаче се пишат различно и имат различни значения.

----------------

5 коментара:

 1. Комплимент в английската лингвистика или граматика (Linguistic or grammar Complement) се използва с различни значения, поради което не е лесно да се даде само едно определение и обяснение. Затова, различните лингвисти, в различни случаи и казуси, дават различни обяснения, което води до объркване. Затова е нужно по-систематично изучаване на тази граматична категория.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Complement (Комплемент) е част на изречението, допълваща значението на сказуемото (Predicate) и и отнасящо се или към подлога, или към допълнението. Когато се отнася към подлога, съответства на именна част на сказуемото.

   Изтриване
 2. Комплемент, отнасящ се към подлога, приема само глагола "be" и още няколко глагола за възприятия
  - look,
  - seem,
  - taste,
  - sound,
  - feel..,
  и още няколко глагола, описващи промени в състояние:
  - become,
  - remain ...
  He is an English teacher. – Той е учител по английски език.

  ОтговорИзтриване
 3. Сказуемния комплимент (predicative complement) е фраза, която допълва израз с глаголи, като:
  - be,
  - become,
  - look,
  - taste.
  Например:
  - She's away.
  - He became a teacher.
  - That looks very nice.

  ОтговорИзтриване
 4. Complement - това е синтактичен елемент, изпълняващ ролята на допълване (completing) конструкцията на друг елемент от изречението.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: