Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Сказуемни подчинени изречения (Predicate Clauses).

Сказуемно подчинено изречение (Predicate Clause).

Като част от сложно подчиненото изречение (Complex Sentence), подчиненото сказуемно изречение (Predicate Clause) изпълнява функцията не на цялото сказуемо, а само на предикатив (именна част на сказуемото) в главното изречение. В качеството на сказуемо се използва глагол в лична форма (основния случай). Това е втория вид (след подложните) подчинени изречения (Subordinate Clauses),  но те не се използват много често.

Свързване на подчинените сказуемни изречения.

Има няколко начина за свързване с главното изречение:

С помощта на местоимения.

За тази цел се използват следните от тях:
 • what,
 • who,
 • whom,
 • which,
 • whose.
Ето пример:
 • That’s what I want to tell you. - Това е, което искам да ти кажа.С помощта на съединителни наречия.

За тази цел се използват следните от тях:
 • when,
 • where,
 • how,
 • why.
Ето примери:
 • This is where I live. - Ето къде живея.
 • That’s why I came here. - Ето защо дойдох тук.

Налични издания по английски език - за българи:


С помощта на съюзи.

За тази цел се използват следните от тях:
 • that,
 • whether,
 • if,
 • as if,
 • as though,
 • lest.
Ето примери:
 • The trouble is that we’ve got very little time. - Проблемът е в това, че имаме много малко време.
 • The fact is that he didn’t come at all. - Фактът е, че той изобщо не дойде.

Други особености с подчинените сказуемни изречения.


Бъдеще време.

В подчинени изречения, свързвани със съюзите "when" и "if", глаголът-сказуемо може да се намира във всяка от бъдещите форми за време:
 • That’s when he will appear. - Ето кога той ще се появи.

Използване на глагол-връзка.

Обикновено, свързването с подлога става с помощта на глагол-връзка:
 • to be,
 • to get,
 • to become,
 • to grow и др.
Ето примери:
 • This is what we were talking about. - Ето за какво сме говорили.
 • All I know is what I have seen in the press. - Всичко, което знам, е това, което съм виждал в пресата.
 • The truth was that he was a man before he was a scientist. - Истината беше, че той беше преди всичко човек, а след това - учен.
 • The talk was getting what he called pointless. - Разговорът започнал да става, според неговите думи, безпредметен.


Съчетаване с безлични изречения.

Към сказуемните подчинени изречения влизат и такива, които се съчетават в безлични изречения с помощта на глаголите-връзка
 • to seem,
 • to appear,
 • to look,
 • to happen.
Пример:
 • It seems that he was late for the train. - Изглежда, че той закъсня за влака.

Не инфинитивен израз.

Не инфинитивният израз е синтактичен израз, чийто сказуемо е нелична форма на глагола. Не инфинитивният израз обикновено е зависима част на сложно подчинено изречение. Ето пример:
 • To get into this company you have to be highly qualified. – За да влезеш (попаднеш) в тази фирма, ти трябва да си високо квалифициран.

Това беше основната информация по темата за сказуемните подчинени изречения (Predicate Clauses), начините им за свързване с главното изречение в състава на сложно подчинените изречения, както и някои особености при използването им в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: