Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 август 2015

Модален глагол Can | dLambow

Модален глагол "Can" (Modal verb "can")

 

Използване на модален глагол "can"

 
Modal verb "can"
Използване на модален глагол "can"
 

Като почти всички модални глаголи и глагола "can" е недостатъчен глагол, което означава, че няма всички обичайни форми. Той се използва само в две форми:

 • - can – за използване в сегашно време,
 • - could – за минало време и условно наклонение.

Форми на модалния глагол "Can":

 

Сегашно време:

 

единствено число

 • I can (can’t, cannot)
 • You can (can’t, cannot)
 • He/She/It can (can’t, cannot)
 
множествено число
 • We can (can’t, cannot)
 • You can (can’t, cannot)
 • They can (they can’t, cannot)
Обърнете внимание, че в трето лице, единствено число, към "Can" ( а и към другите модални глаголи) не се добавя окончание "–s":
 • He can write poems. - Той може да пише поеми.Минало време:

 

единствено число

 • I could (could not, couldn't)
 • You could (could not, couldn't)
 • He/She/It could (could not, couldn't)
 
множествено число
 • We could (could not, couldn't)
 • You could (could not, couldn't)
 • They could (could not, couldn't)
Поради това, че глагола "Can" няма форми за бъдеще време, за описание на действия в бъдещето той се заменя с “be able to”:
 • Soon I will be able to read German books without a dictionary. - Скоро аз ще мога да чета книги на немски език без речник.

Употреба на модалния глагол "Can"

Този модален глагол се използва за отразяване на

физическа или умствена способност или умение да се направи нещо.

 • I cannot run so fast! - Аз не мога да бягам толкова бързо.
 • Ivan could play piano since he was 13. - Иван може да свири на пиано от 13 годишен.
 • I cannot drive a car. - Аз не умея да карам кола.

За означаване на общи възможности.

 • He can be anywhere right now. - Той сега може да е навсякъде.

Теоретични възможности.

 • You can find any kind of information on the Internet. - В Интернет може да се намери всякаква информация.

При молба.

 • Can I have a glass of water? - Може ли да ми подадете чаша вода?
 • Can you wait for me in the hall? - Може ли да ме почакате в хола?

Учтив тон.

 • Could you speak louder, please? - Може ли да говорите по-високо, моля?

Искане или даване на разрешение.

 • Can I try on that coat? - Мога ли да премеря това палто?
 • You can come in. - Може да влизате (Заповядайте!)

Забрана.

 • You cannot walk on the grass. - Не може да ходиш по тревата.
 • One cannot smoke on gas station. - На бензиностанцията не може да се пуши.
Това са основните случаи и значения на използване на модалния глагол "can" в английски език.

----------------

5 коментара:

 1. Модалният глагол "Can" дава възможност да се изрази, че нещо се върши според закона или по някакви правила:
  British Parliament can issue laws and form the budget. - Британския парламент може да издава закони и да формира бюджет.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Модалният глагол "Can" може да се използва за изразяване на силно недоверие, като се ползва неговата отрицателна форма cannot или can’t):
   He cannot be there! - Той не може да е там
   He can’t be so old. - Той не може да е толкова стар.

   Изтриване
 2. Използването на модалния глагол "May" е сходно с това на "Can", но придава на изказването по формална окраска:
  You may come in. - Вие може да влезете.
  В случая значението е, че не само физически може да влезете - "Can" (в смисъл, че вратата не е затворена, не е заключена и няма препятствия), но и че сте добре дошли след влизането.

  ОтговорИзтриване
 3. Формата "could" има голяма изразителност и означава значителна степен на недоверие.
  He couldn’t be so old! - Той по никакъв начин не може да е толкова стар.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може да намерите негово използване в удивителни въпросителни изречения:
   Can it be so cold in middle of July here? - Може ли да е толкова студено тук през средата на юли?
   Can you have not seen this film? - Нима не си гледал този филм?

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: