Translate

---------------------------------------------------------------------------------

21 май 2015

Съставно глаголно аспектно сказуемо | dLambow

Съставно глаголно аспектно сказуемо (The Aspect Verbal Predicate)

 

Съставно глаголно сказуемо (The Verbal Predicate)

Има два вида съставно глаголно сказуемо в английски език:
 • - Съставно глаголно модално сказуемо (the Modal Verbal Predicate),
 • - Съставно глаголно аспектно сказуемо (The Aspect Verbal Predicate).
Съставно глаголно аспектно сказуемо
Съставно глаголно сказуемо
 


Съставно глаголно аспектно сказуемо (The Aspect Verbal Predicate)

Единият от двата най-сложни видове е съставното глаголно аспектно сказуемо, което се състои от аспектен глагол (който без пояснение не може да разкрие пълния смисъл) и от смислен глагол във форма на инфинитив или на герундий. Т.е. това е видово сказуемо, изразявано от съчетаването на глагол, който обозначава началото или края на действие, от типа на:
 • to begin - започвам,
 • to start - стартирам,
 • to finish - завършвам,
 • to continue - продължавам,
 • to go on и други подобни,
с инфинитив или герундий на смисловия глагол (за да се разбере за какво точно става дума). Ето някои примери:
 • He started running two minutes later. - Той започна бягането две минути по-късно.
 • He seemed to be old. - Той изглеждаше да е стар.
 • I began to engage in sport in early youth. - Аз започнах да се занимавам със спорт в ранната си младост.
 • It continued raining. - Продължаваше да вали.
 • He ceased going there. - Той престана да ходи там.
 • She used to talk to me for hours. - Случваше се, тя да говори с мен с часове.
 • They happened to meet at the bus-stop. - За радост, те се срещнаха на автобусната спирка.
Формулировката на този вид сказуемо е общо взето доста размита, тъй като в редица случаи инфинитива и герундия, отговаряйки на въпроса "какво?", служат като допълнения в английското изречение. А списъка на глаголите, които"не разкриват пълния смисъл" на изказването, може да бъде твърде обширен. Понякога тази конструкция се нарича сложно видово (аспектно) сказуемо по наименованието на глаголите, които изискват пояснение - видови (аспектни) глаголи (Aspect Verbs).

Използвани аспектни глаголи

Поначало в аспектното сказуемо се използват глаголи със значение за начало, продължаване или завършване на действие. В този случай инфинитива или герундия трябва да поясняват подлога в изречението "какво?" възнамерява да започва, продължава или завършва. Такива са следните:
 • to begin – започвам,
 • to start - стартирам, започвам,
 • to continue - продължавам,
 • to go on - продължавам,
 • to finish - завършвам,
 • to stop - спирам.
Ето още примери:
 • She began to translate the article. - Тя започна да превежда материала (статията).
 • It continued raining.= It continued to rain. - Продължаваше да вали (любимата английска тема).
 • He stopped talking. - Той престана да говори.
 • I have finished writing the exercise. - Той завърши писането на упражнението.

С подобни цели се използват още и следните глаголи:

 • to hope - надявам се,
 • to intend - възнамерявам,
 • to promise - обещавам,
 • to want -искам,
 • to try - опитвам се, старая се,
 • to give up - отказвам се,
 • to avoid - избягвам,
 • to like – обичам и т.н. още около 50 на брой.

Ето още примери:
 • I hope to see him soon. - Аз се надявам да го видя скоро.
 • He wants to help me. - Той иска да ми помогне.
Това е основната информация по въпроса със състава и използването на съставно глаголно аспектно сказуемо (The Aspect Verbal Predicate) в английски език, онагледена с показателни примери от характерни английски изречения.

----------------

2 коментара:

 1. Инфинитива може да изпълнява функциите на Compound Verbal Phasal Predicate - съставно глаголно аспектно сказуемо. Последното се състои от аспектен глагол, който посочва различните фази на действието (начало, продължителност, край, повторение) и инфинитив. Ето някои от основните аспектни глаголи, които намират приложение в тази граматична форма:
  to begin,
  to go on,
  to continue,
  to proceed,
  to start,
  to come,
  to cease,
  used to.

  ОтговорИзтриване
 2. Ето някои примери за Compound Verbal Phasal Predicate - съставно глаголно аспектно сказуемо:
  - German Empire ceased to exist in 1918. - Германската империя спира да съществува в 1918 година.
  - He continued to live with his parents even after marriage. - Той продължи да живее с родителите си даже след като се ожени.
  - He used to talk to me for hours. - Той ми говореше от часове.
  - It started to rain. - Започна да вали.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: