Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 май 2015

Местоимението "what" | dLambow

Местоимението "what" - дума заместител в английски език

 

Употреба на местоимението "What"

Има два начина за употреба на месоимението "what" като дума заместител:

 • - местоимение-съществително,
 • - местоимение-прилагателно.
Местоимението "what"
Употреба на местоимението "What"

Като прилагателно, думата "what" се използва със значение на "какъв". Тя стои винаги непосредствено пред съществителното, което определя и изключва употребата на член.

 • What questions did he ask? - Какви въпроси задаваше той?
 • What books did you buy? – Какви книги си купи?

Съчетанията "what  kind  of"  или  "what  sort  of" определят вид/род/сорт на определен предмет, понятие или действие.
 • What sort of books does he like? – Какъв вид книги му харесват?
 • What kind of questions did he ask? – Какъв вид въпроси задаваше той?


Местоимението What се използва също и във възклицателни изречения със значения на "какъв", "що за". В този случай, пред изчисляемите съществителни в единствено число се поставя неопределителен член.
 • What a nice car! – Каква хубава кола!
 • What a good story that was! – Каква хубава история е това!

Чрез добавянето на "ever" може да се предаде логическо ударение.
 • Whatever for did you go there? – Защо (изобщо) отиде там?

Съчетанието "Whatever" има също идиоматично значение в съвременния английски език, в разговорната реч.
 • “I saw a ghost here last  nigh”.  “Whatever!”  –  Аз видях привидение тук миналата нощ. Хайде, бе! Нима?

Това са едни от най-често срещаните случаи на употреба на местоимението "what" като дума заместител в английски език.

----------------

4 коментара:

 1. Местоимението "which", за разлика от "what", предполага избор измежду ограничен брой лица или предмети:
  - I’d paint my room in blue or yellow. Which of the colours do you like more? - Аз бих боядисал своята стая в синьо или жълто. Кой от тези (два) цветове ти харесва повече?
  - I have no idea what colour to use in my room. What colours do you like? - Нямам идея в какъв цвят да боядисам моята стая. Какъв цвят харесваш ти?

  ОтговорИзтриване
 2. What [wot], в ролята на местоимение-съществително, се използва като със значение "какво?". Глаголът сказуемо след "what" се използва в единствено число:
  What is it (или that)? - Какво е това?
  What is lying on the table? - Какво има (лежи) на масата?
  What has happened? - Какво се случи?
  What is (What’s) going on? - Какво става?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. What [wot], в ролята на местоимение-съществително, се използва като именна част на сказуемо със значение на "what" - какъв, каква ... (когато въпроса се отнася към именната част на сказуемото). При това, глагола-връзка се съгласува по число и лице с подлога.
   - What is the news? - Какви са новините?
   - What is your name? - Как се казваш (Как е името ти)?
   - What are the results of the examination? - Какви са резултатите от изпита?
   - What is (What’s) the date today? - Каква дата е днес?

   Изтриване
 3. What [wot], в ролята на местоимение-съществително, се използва като пряко допълнение със значение "какво", когато въпроса се отнася към прякото допълнение:
  What did you give him? – I gave him my ticket.
  Какво му даде? - Аз му дадох своя билет.
  What do you mean? - Какво имаш предвид?
  What do you think? - Какво (как) мислиш?
  What can I do for you? - Какво мога да направя за Вас?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: