Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Отговори на общи въпроси (Answers of General Questions).

Какво е общ въпрос (What is General Question)?

Както вече знаем от предишна тема, общ въпрос в английски език е въпросително изречение, с което се поставя въпрос към цяло изречение. И понеже отговорите на такива въпроси се изразяват с думите "да" или "не", този вид въпроси ги наричат "yes" / "no" questions. При задаването на общи въпроси се използва обратен словоред, като на първо място се поставя спомагателния (do, does, is и т.н.) или модалния глагол. Примери:
 • Is this his book? – Това неговата книга ли е?
 • Does she like knitting? – Тя обича ли да бродира?
 • Do you play computer games? – Ти играеш ли компютърни игри?
Във всички тези случаи, не бива да забравяме, че на глагола "to be" в сегашно и в просто минало време не му трябват спомагателни глаголи. Например:
 • Are you at home? – Ти в къщи ли си?
 • Was he at the cinema yesterday? – Той беше ли вчера на театър?


Отговори на общи въпроси (Answers of General Question).

Общите въпроси в английски език изискват кратки отговори от вида "да" или "не", които се образуват по следния начин:

1. Положителни отговори (Positive answers).

Положителните отговори на общ въпрос се състоят от думата "Yes", след което идва подлога, изразен с лично местоимение в именителен (общ) падеж (понякога не се използва съществително) и този спомагателен или модален глагол, който е използван и във въпросите (спомагателния глагол се съгласува в отговора с местоимението).

2. Отрицателни отговори (Negative answers).

Отрицателните отговори на общ въпрос се състоят от думата "No", след което следват личното местоимение и спомагателния или модалния глагол и отрицателната частица "not".

Примери за положителни и отрицателни отговори:

 • May I come in? – Мога ли да вляза? Yes, you may. – Да, може.; No, you may not. – Не, не може.
 • Do you speak English? – Вие говорите ли английски? Yes, I do. – Да (говоря).;  No, I don’t. - Не (не говоря).
 • Is he resting? – Той почива ли? Yes, he is. – Да (почива).; No, he isn’t.; - Не (не почива)
 • Will the event take place tomorrow? – Това събитие за утре ли е? Yes, it will. – Да (ще се състои).; No, it won’t. – Не (няма да се състои).
 • Are you a doctor? - Текар ли си? Yes, I am. - Да.;  No, I am not. - Не.
 • Do you know him? – Познаваш ли го? Yes, I do. – Да (познавам го).; No, I don’t. – Не (не го познавам).
 • Will there be a party? – Ще има ли парти? Yes, there will. – Да, ще има.; No, there will not (won’t) – Не, няма да има.
 • Have the workers done their work? – Работниците завършиха ли своята работа? Yes, they have. – Да (завършихя я).; No, they haven’t. – Не (не са я завършили).
 • Can she swim? - Тя умее ли да плува? Yes, she can. - Да, умее.;  No, she can’t. - Не, не умее.

Други препоръки при отговори на общи въпроси.

Не е добре кратките утвърдителни отговори да се съкращават.
 • Is Maria learning English? - По-добре е така: Yes, she is., а не така: Yes, she’s.
   
В английски език са възможни и допустими отговори, състоящи се само от "yes" или "no", но те се използват по-рядко.

Възможно е в български език да използваме отговори с повторение на глагола. Например: Говориш ли английски? - Да, говоря. Не, не говоря. Но в английски език отговорите
 • "Yes, I speak."
 • "No, I don’t speak." 
не се използват.

Да се надяваме, че казаното до тук относно отговорите на общи въпроси (Answers of General Question) в английски език, заедно с посочените примери, да е ясно, разбираемо и полезно.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

9 коментара:

 1. Джери-235:58 пр.об.

  Кратки утвърдителни (положителни) отговори на общ въпрос:
  Yes, I am.
  Yes, he is.
  Yes, she is.
  Yes, it is.
  Yes, we are.
  Yes, you are.
  Yes, they are.

  ОтговорИзтриване
 2. radi danchec6:32 пр.об.

  Кратък отрицателен отговор на общ въпрос:
  No, I am not.
  No, he isn't / is not.
  No, she isn't / is not.
  No, it isn't / is not.
  No, we aren't / are not.
  No, we aren't / are not.
  No, they aren't / are not.

  ОтговорИзтриване
 3. Стеко6:10 пр.об.

  На общите въпроси може да се отговаря кратко и пълно, но стилистично правилния пълен отговор, трябва да съдържа в себе си краткия. Общия въпрос предполага преди всичко кратък отговор - да или не, а след това могат да се съобщят детайли, ако ситуацията позволява. Неправилно е да се отговаря "доста е студено" на въпрос "харесва ли ти зимата". В отрицателния кратък отговор обикновено се използват съкращения, с изключения на случая с "I".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Tenko_Dan4e6:06 пр.об.

   При поставянето на общ въпрос в Present и Past Indefinite се изисква ползването на спомагателен глагол "to do". А използването на спомагателните глаголи "to be" и "to have" е особен случай. Ето примери за въпроси и отговори със сказуемо с един спомагателен глагол:
   В действителен залог:
   He is speaking to the teacher. – Той говори на учителя.
   Is he speaking to the teacher? - Говори ли той с учителя?
   В страдателен залог:
   The visitors were shown the new pictures. – На посетителите им показаха новите картини.
   Were the visitors shown the new pictures? – На посетителите показаха ли им новите картини?
   Бъдеще време:
   He will go there. - Той ще ходи там.
   Will he go there? - Ще ходи ли той там?
   - Yes, he will. - Да.
   - No, he will not. - Не.

   Изтриване
 4. Бобчота7:01 пр.об.

  Примери за сказуемо с няколко спомагателни глагола при съставяне на въпрос:
  You will be writing letters to us. – Ти би ни писал писма.
  Will you be writing letters to us? – Ти би ли ни писал писма?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лиса Денк0va6:34 пр.об.

   Примери за въпроси със сказуемо с няколко спомагателни глагола:
   The doctor has been sent for. – Изпратиха (човек да повика) за доктора. (Страдателен залог)
   Has the doctor been sent for? - Изпратиха ли да повикат доктора?

   Изтриване
 5. Примери за общ въпрос и отговори:
  They have been working since morning. – Те работят от сутринта. (Present Perfect Continuous)
  Have they been working since morning! – Работят ли те от сутринта?
  - Yes, they have. – Да.;
  - No, they have not. - Не.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. nevena_boy4eff7:29 пр.об.

   Ето още примери:
   He will be looked after properly. – Той ще бъде прегледан както трябва. (Страдателен залог)
   Will he be looked after properly? – Ще бъде ли прегледан той както трябва?

   Изтриване
  2. studio FUN9:57 пр.об.

   Общ въпрос с модални глаголи:
   She can drive a car. – Тя може да кара кола.
   Can she drive a car? - Може ли тя да кара кола? (Yes, she can.; No, she cannot)

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: