Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Слаш или наклонена черта (Slash as a Punctuation Mark).

Какво е слаш (Slash) или наклонена черта "/"?

В английски език, слаш или наклонена черта се използва като препинателен знак, най-често в областите на деловата и научната реч. Обикновено, функциите му са близки до значението на съюзите "and" и "or", т.е. използва се като знак за алтернативност на понятия или за обозначаване на единни сложно понятие.

Използване на слаш в английски език.

1. Със значение на съюза "or" - "или". 

В говорната реч, основното приложение на слаш е на показател за наличието на избор между две думи, които той разделя и оттук може да се превежда със значението на съюза "or" - "или". Но в орфографията се препоръчва използването на съюза, вместо коса черта. Понякога, за да избегнат проблемите свързани с пола, авторите на текстове използват такива комбинации:
 • he/she (той/тя),
 • him/her (него/нея).
Обърнете внимание, че между наклонената черта и думите, които тя разделя, няма празни интервали.
 • Dear Sir/Madam (Dear Mr/Ms = Sir or Madam). - Уважаеми г-н/г-жа.
 • Ivan will eat cake and/or fruit. - Иван ще хапни кекс и/или плод.2. В изписването на дробни числа или съотношения.

 • 1/2,
 • 2/3,
 • 9/10, и т.н.
Горното изписване е и синоним на знака за деление в математиката:
 • 1 делено на 2,
 • 2 делено на 3 ...

3. Синоним на думата "per" - "за":

 • The speed limit is 100 km/h. - Ограничението на скоростта е 100 км/час.
 • The eggs cost $3/dozen. - Яйцата струват 3 долара за дозина.
 • 260 km/hr

4. В някои съкращения:

 • n/a (not available) – не е наличен, не се използва, не се прилага,
 • w/o (without) – без, и т.н.

5. В изписването на дати или интервали от време:

 • He was born on 3/11/2007 (= 3.11.2007 = 3-11-2007). - Той се е родил на 03.11.2007.
 • the 2006/07 season - Сезонът 2006/07 година.

6. В изписването на Интернет адреси.

 • http://www.imenasite.com/

7. Начало на нов ред в поезията при изписване на стихове.

 • I’m alone. / The golden lanterns float in the sky. / Again I’ll stay awake till dawn / And will be watching boats gliding by. / I wish the temple bell’s exalted song / remind you of my love that is so nigh.
В този случа, обърнете внимание, че между знака слаш и текста се оставят празни интервали.

Видове слаш или наклонена черта.

Обикновено в английската пунктуация се използват два вида слаш:
 • - слаш или коса черта (slash) «/»;
 • - обратен слаш или обратна коса черта (backslash) «\».
 • - понякога в употреба влиза и вертикален слаш, като разделител на текст или програмен код.
 • - двоен слаш или две коси черти (duble slash) «//» се използват изписването на Интернет адресите.

Това е основната информация по отношение препинателния знак слаш или наклонена черта "/" или "\" (Slash as a Punctuation Mark), ногавите варианти и случаи на употреба, придружени с примери от английски език.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

9 коментара:

 1. Фирдес Мехмед7:02 пр.об.

  Желателно е да се използва слаш (наклонена черта) при указване на местоимения от мъжки и женски род.

  Неправилно:
  he/she
  him/her
  his/her(s)

  Правилно:
  he or she
  him or her
  his or her(s)

  ОтговорИзтриване
 2. Символа "слаш", освен в английски език, се използва, заедно с всички други символи и в програмирането. Служи за разделяне на знаците в написания Интернет адрес и за пътищата до директориите в компютъра ни. Погледнете горе, в адресната лента на браузера, който ползвате и ще го видите, при това - на няколко места.

  ОтговорИзтриване
 3. Веска Станева6:30 пр.об.

  Слаш се използва и за обозначаване на математическата операция "делене", особено когато се пише гладък текст на клавиатурата на компютъра - 8 / 4 = 2. Понякога, но сравнително по-рядко, наклонената черта в този случай, се заменя със знака за двоеточие ":".

  ОтговорИзтриване
 4. Офелия-17:11 пр.об.

  Двете наклонени черти или слаш-слаш, се появяват в информатиката благодарение на Боб Бемер, който работел в IBM. По-късно слаш и бакслаш започнали да се използват в кодировката. Майкрософт използва тези символи, за да разделя имената в каталозите на Windows. Доколкото слаш е служебен символ, той не се използва в имената на файлове и обозначенията на разширения. Ето един пример:
  D:\Distrib\procomputer.exe

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре е да се знае, че в някои операционни системи, освен Майкрософт, и в езици за програмиране се използват слаш и бакслаш за построяване на различни програмни конструкции.

   Изтриване
 5. Дари Петк5:49 пр.об.

  За изброяване, противопоставяне, замяна на някои предлози и знаци за пунктуация при написване на текстове - това са все случаи, в които може да се прибегне до използването на слаш (наклонена черта).

  ОтговорИзтриване
 6. Фирдес Мехмед6:48 пр.об.

  Двоен слаш се използва в интернет при правилно написване на URL адресите на сайтове и на техните страници, а също и на връзки към други сайтове, макар че повечето съвременни браузери избавят потребителите от тази част по изписването на адресите, но най-малко трябва да се знае принципа на използване. Ето един пример - http://samou4itel1.....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирина Величкова6:40 пр.об.

   Обикновено, в програмите за обработка на текст, back-slash се поставя пред специален символ. Операционната система Linux го използва за обозначаване на основен каталог с цялата файлова йерархия.

   Изтриване
  2. radi danchec412:54 пр.об.

   Слаш се използва като разделител в адреса на интернет страниците. Ако се използва в адресния ред, това означава, че се преминава в каталог на по-високо ниво. Ето един пример:
   computer.sus/comp-gramotnost/78-slesh

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: