Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 май 2015

Нелични форми на глагола | dLambow

Нелични форми на глагола (Non-Finite Forms of the Verb)


Форми на глагола елични форми на глагола (Forms of the Verb)

Формите на глагола (Forms of the Verb), които се използват като сказуемо в английското изречение, се наричат лични форми (предикативни, сказуемни - Finite Forms of the Verb).

Но в английски език има също и нелични форми (Non-Finite Forms of the Verb), които не се използват като сказуемо, но могат да влизат в неговия състав на по-сложните му форми. Например:

 • Ivan likes apples. — Иван обича ябълки.
 • Ivan likes to swim. — Иван обича да плува.

От синтактична гледна точка, двете изречения са идентични: подлога ("Ivan") + сказуемото ("likes") + пряко допълнение. Разликата се състои в това, че в първия пример допълнението е изразено по обичайния начин - със съществително "apples", докато във втория случай за тази цел е използвана формата инфинитив на глагола "to swim". 

Non-Finite Forms of the Verb

Форми на глагола елични форми на глагола

В този случай, глаголът изразява действие в чистия му вид, безотносително на кого се предава това действие - затова е и нелична форма на глагола (Non-finite Verb).
Нелични форми на глагола (Non-Finite Forms of the Verb).

Неличните форми на глагола се различават от личните по това, че нямат граматическите признаци (категории) за лице, число и наклонение, не изразяват време (минало, сегашно, бъдеще), а само посочват съотнесеност във времето, т.е. дали изразеното от тях действие дали се осъществява едновременно със сказуемото в изречението, или го предшества. Всички английски глаголи, освен модалните, имат тези отглаголни форми.
 • We must ask you to leave. - Ние трябва да те помолим да си тръгваш.
 • To translate the text I used a dictionary. - За да се преведе текста, аз използвах речник.
 • There are several ways of cooking fish. - Има няколко начина за приготвяне на риба.
 • Smoking is not allowed here. - Пушенето не се разрешава тук.
 • The stars shining in the dark sky seem blue. - Звездите, греещи в тъмното небе, изглеждат сини.

Видове нелични форми на глагола.

Английският глагол притежава няколко нелични форми (да се надяваме, че ще ги разпознаете в горните няколко примери:
    = инфинитив с частицата "to",
    = гол инфинитив (без частицата "to" - Bare Infinitive)
 • - Причастие (the Participle).
    = Сегашно причастие (Present Participle)
    = Деепричастие (Adverbial Participle)
    = Минало причастие (Past Participle)

Свойства на неличните форми на глагола.

Неличните форми на глагола имат някои от свойствата на глагола, като например наличието на перфектни и пасивни форми и могат да приемат допълнение. Но в същото време те имат свойства и на други части на речта, като например съществителни, прилагателни, допълнения, обстоятелства и др. Примери:
 • To read is a good habit. — Да се чете е добър навик. (подлог)
 • Ivan likes to read. — Иван обича да чете. (допълнение)
 • Ivan took a speed-reading course to read faster. — Иван взе (завърши) курс по бързо четене, за да чете по-бързо. (обстоятелство)
 • Ivan picked up a book to read on the plane. — Иван си взе книга за четене в самолета. (определение)
Тези примери демонстрират използването само на една от неличните форми на глагола - инфинитива. Но има и други.

Това е основната информация за нелични форми на глагола (Non-Finite Forms of the Verb), които се използват в английски език, заедно с разяснения за видовете и приложенията им, онагледени с редица показателни примери. Повече информация за конкретните нелични форми ще намерите в отделни теми, посветени на тях, като проследите връзките по-горе.

----------------

4 коментара:

 1. Инфинитивът - Infinitive е една от неличните форми на английския глагол (неопределена форма) и това е неговата базова форма плюс частицата "TO":
  - to play,
  - to see,
  - to walk.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Bare infinitive (т.е. инфинитив без TO) се използва след модалните глаголи и "make, let" (и после "help" в AmE):
   - He can swim.
   - She made me do it.

   Изтриване
 2. Една от формите на английския глагол е инфинитива (The infinitive), който от своя страна има няколко форми:
  - проста / активна - (to read),
  - пасивна / страдателна (to be read),
  - продължителна (to be reading),
  - перфектна (to have read),
  - перфектна продължителна (to have been reading).
  Първите две инфинитивни форма намират най-широка употреба.

  ОтговорИзтриване
 3. Една от неличните форми на английския глагол - инфинитива (infinitive), може да функционира като подлог, част от сказуемо, допълнение, определение, обстоятелствено пояснение.
  To ask such a thing is ridiculous.
  I can do it.
  I hope to see you soon.
  I asked him to help me.
  It's time to go.
  I went there to see my brother.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: