Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 май 2015

Предложен падеж | dLambow

Предложен падеж в английски език (Locative case in English) 


Locative case in English
Как се формира предложен падеж?
 

Как се формира английски еквивалент на предложен падеж?

Отношенията, които се предават със съществително име в предложен падеж (Locative case), в английски език се изразяват посредством използването на различни презлози:
  • in,
  • on,
  • by,
  • at,
  • from, etc.
които се добавят към съществителното в общ падеж (common case).
Примери за използване на предложен падеж

  • The captain was standing on the deck. – Капитанът стоеше на палубата.
В този случай английското съществително "the deck", се намира в общ падеж, но свързано с предлога "on" се превежда на български език като "на палубата", което е съществително в предложен падеж.
  • The ship was sailing in the ocean. – Корабът плаваше в океана.
  • The flower is in the room. – Цветето е в стаята.
В този случай, английското съществително "the room", се намира в общ падеж, но като се свърже с предлога "in" се превежда като "в стаята", което е в предложен падеж.
  • The teacher put the books on my desk. – Учителят постави книгите на моето бюро.

Това са съвсем кратките, и да се надяваме - ясни указания за това, как се съставя и използва еквивалента на предложен падеж в английски език (Locative case in English), придружени с нагледни и обяснени примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: