Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 май 2015

Английският гласен звук o | dLambow

Английският гласен звук o (English vowel o)

 

Гласен звук [o:]

Английският звук [o:] е дълъг и се произнася като езика е отдръпнат зъбите и се намира в задната част на устната кухина. Устните са леко закръглени, но не се издават напред. В сравнение с българското "о", английското има по-тъмен оттенък и е дълъг звук. Представете си , че произнасяте думата "ода" с леко закръглени устни и продължителен звук "о". Така ще го докарате до английския звук [o:]. Примери:
 • wall - стена,
 • Paul - Пол,
 • stall - сергия, ясла,
 • tall - висок
 • talk - говоря.

English vowel o
Гласен звук [o:]

Звукът [o:] в английски думи:

 • [ ko:l ] call - повиквам,
 • [ ro: ] raw - суров,
 • [ fo:s ] force - сила,
 • [ o:lsou ] also - също,
 • [ ho:n ] horn - рог, клаксон,
 • [ o:lweiz ] always - винаги
 • [ so:lt ] salt - сол,
 • [ o:redi ] already - вече,
 • [ o:tm ] autumn - есен,
 • [ o:də ] order - поръчка.Писмено изобразяване на звука [o:]:

- С буквата "o", ако след нея идва буквата "r":

 • horn,
  lord;

- Със буквосъчетанието "al" + съгласна:

 • call,
  talk (тук съгласната "l" не се чете);

- С буквосъчетанието "au":

 • autumn.
но с изключение на aunt [a:nt].

- С буквосъчетаниемто "aw":

 • law.

Има разлика при произнасянето на звуците [o] и [o:].

Гласните звуци  [o] - [o:] се различават един от друг не само по дължината си, но и по качеството на произнасяне. Звукът [ o: ] има по-тъмен оттенък, като при него устата не се отваря широко, а челюстта на практика не се отпуска. При произнасянето на звука [o] устата трябва да е разтворена на ширина около два пръста, а челюстта е доста ниско отпусната. Грешки в произнасянето на тези звуци, могат да изменят значението на думите. Ето сравнения:
 • [ spot ] - [ spo:t ]    spot - sport    място - спорт
 • [ pot ] - [ po:t ]    pot - port    гърне - пристанище
 • [ not ] - [ no:t ]    not - naught    не - не, лош,
 • [ kot ] - [ ko:t ]    cot - caught    кошара - хващам
 • [ ʃot ] - [ ʃo:t ]    shot - short    истрел - къс
 • [ kod ] - [ ko:d ]    cod - cord    треска - връв
 • [ foks ] - [ fo:ks ]    fox - forks    лисица - вилица.

Това са основните правила за писане, четене и произнасяне на английският гласен звук [o:] (English vowel [o:]), придружени с показателни английски думи, както и с някои изключения в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: