Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Абонати:

03 май 2015

Американски пари - банкноти и монети | dLambow

Американски пари - банкноти и монети (American money - bills and coins)

 

Американски пари (American money)

Американските пари са значително по-разбираеми за нас, понеже в по-голяма съответстват на представата ни за българските пари, за разлика от английските пари - British money, които са доста по-различни и по-трудно разбираеми. В основата на американската парична система е 1 долар (a dollar - название на банкнотата: a dollar bill). Съкратено се обозначава със знака "$", който според правилата на американския английски език се поставя пред числото "$1".

American money - bills and coins
Американски пари (American money)

Американски банкноти - долари (American bills - dollars).

Преди всичко трябва да изясним понятията. Според британския английски, понятието на банкнота е "bank note" - "банкова бележка", а според американския английски, за същото се използва понятието "bill" - банкнота. С тази уговорка, американските банкноти се подразделят на следните купюри:

1 долар — a dollar ($1)

(название на банкнотата: a dollar bill)

2 долара — two dollars ($2)

(название на банкнотата: а two dollar bill)

5 долара — five dollars = $5

(название на банкнотата: а five dollar bill)

20 долара — twenty dollars = $20

(название на банкнотата: a twenty dollar bill)

100 долара — one/a hundred dollars = $100

(название на банкнотата: a hundred dollar bill)

500 долара — five hundred dollars = $500

(название на банкнотата: a five handred dollar bill)

5 000 долара — five thousand dollars = $5,000

(название на банкнотата: a five thousand dollar bill)

10 000 долара — ten thousand dollars = $10,000

(название на банкнотата: a ten thousand dollar bill)Американски монети - центове (American coins - cents):

Американските монети, по подобие на българските, се подразделят на сто, но все пак има определени различия, които са по-скоро технически, а не по същество. Американките монети се наричат центове (стотни) и се обозначават със съкратения знак "¢", който се поставя след числото "1¢". Ето как се подразделят центовете:

1 цент (1/100 долара) — a cent

(название монетата: a cent).

5 цента — five cents = 5¢

(название на монетата: a nickel)

10 цента — ten cents = 10¢

(название на монетата: a dime)

25 цента — twenty-five cents = 25¢

(название на монетата: a quarter)

50 цента/половин долар — half a dollar = 50¢

(название на монетата: a half-dollar note)

1 долар — a dollar = $1

(название на монетата-банкнотата: а dollar bill).

Обозначаване на американски цени.

Цени, които са на стойност под един долар,

се обозначават по следния начин:
  • $.12
  • $.60.

От това обозначение се разбира, че цял долар няма, а въпросните цени са 12 или 60 цента.

Цени, които са в долари и центове,

се обозначават по следния начин:
  • $25.04 (twenty-five dollars and four cents);
  • $36.10 (thirty-six dollars and ten cents;
  • $2,750.34 (two thousand seven hundred and fifty dollars and thirty-four cents).
Това е най-обобщената, но съдържателна информация относно въпроса с американските пари, които се подразделят на банктноти (долари) и монети (центове) - American money - bills (dollars) and coins (cents).

----------------

6 коментара:

шаферк-9 каза...

Американските пари до толкова безразделно и естенствено се вписват всички сфери на живота, че даже не се замисляме за ролята им в ежедневието. Разбира се, Америка е основното място, където без този универсален финансов инструмент животът би бил невъзможен, поне в неговите съвременно форми. Американския долар съдържа в себе си 100 цента (стотни - стотинки) и като всички валути по света има банкноти нагоре и монети надолу, организирани в цялостна парична система.

Микото каза...

В Америка, в обръщение се използват метални монети с различни стойности:
1 цент (penny),
5 цента (nickel),
10 цента (dime),
25 цента (quarter),
50 цента (half dollar).
Има монета и $ 1 долар.

Hanko_U каза...

В ежедневието, най-важна роля играят монетите от 25 цента (quarter). До неотдавна, именно те са били основното средство за плащания в автомати и в градския транспорт. Напоследък в известна степен, ги измества металния долар (може би заради инфлация), но при все това, quarter не предава своите позиции.

hanene каза...

В автобусите не връщат ресто. Автоматите правят сметки с използване на "quarter"-а, макар и да не отказват от вземането и на други монети, освен пенито - "penny" и "half dollar" - половин долар.

шаферк-9 каза...

Автоматите в Америка приемат и книжни купюри от всякакъв вид. Ресто връщат на четвъртинки (quarter) на сума не по-голяма от $ 6. Помнете тези ограничения, за да не се налага да си хабите нервите и да губите зелена валута.

DemkoBen9 каза...

Монета от half dollar (50 цента) се среща сравнително рядко и рядко се ползва при правене на сметки. Повечето монети имат аналози, пуснати за юбилеи. На американските монети няма цифрово обозначение на стойността им - на обратната им страна има словесно указание за това.

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: