Translate

---------------------------------------------------------------------------------

01 май 2015

Английският гласен звук u | dLambow

Английският гласен звук [u] (English vowel [u])

 

Гласен звук [u]

Английският звук [u] е кратък и се произнася като езика е леко отдръпнат от долните зъби, но не толкова много, колкото при произнасянето на дългия звук [u:]. Устните са леко окръглени, но не изпъкват напред. Ако запознаете да закръгляте устни при произнасяне на този звук, ще се получи доста силен акцент. Този звук донякъде съответства на българското "у" в думата "ум", но произнесена с правилата за английско [u].

English vowel [u])
Гласен звук [u]

Примери с гласния звук [u] в следните английски думи:

 • [ stud ] stood - стоял    [ tuk ] took - взел
 • [ hud ] hood - качулка    [ luk ] look - гледам
 • [ fut ] foot - стъпало    [ put ] put - слагамКраткия звук [u] писмено се предава така:

- С буквосъчетание "oo" + "k".

 • book,
 • look,
 • cook,
 • took,
 • rook

Изключения от това правило (пред "d" и "t")са:
 • good,
 • stood.

- С буквата "u" (обикновено след съгласните "p" и "b").

 • put, 
 • pull, 
 • push, 
 • bush.

- Нямо "u".

Ако буквата "u" стои след буквата "g" и следва още една гласна, "u" не се чете.
 • intrigue ['intri:g] - интрига;
 • vogue [voug] - мода;
 • disguise [dis'gaiz] - притворство;
 • guitar [gi'ta:] - китара.

А сега направете разлика между произнасянето на [u:] и [u].

Тези два звука се различават помежду си по тяхната дължина, а дължината или краткостта позволяват да се направи разлика между една или друга дума в английски език.
 • fool[ fu:l ] - full [ ful ]     - глупак - пълен
 • pool [ pu:l ] - pull [ pul ]    - локва - тегля
 • boom [ bu:m ] - bull    [ bul ]    - бум - бик
 • room [ ru:m ] - groom [ grum ]- стая - коняр
 • root [ ru:t ] - rook    [ ruk ]    - корен - врана
 • loose [ lu:z ] - look    [ luk ]    - губя - гледам
Това са основните правила за писане, четене и произнасяне на английският гласен звук [u] (English vowel [u]), придружени с показателни английски думи, както и с някои изключения в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: