Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Английски мерки и теглилки (English Weights and Measures).

Метрична и традиционна система за измервания.

Единиците за измервания, които традиционно се използват в английски език за Америка и Великобритания са малко по-различни от нашите, макар че и двете страни са приеми метричната система - ISO. Наред с това, обаче, все още широко приложение намира и традиционната система за измервания, основаваща се на лакът, стъпка, пръст и подобни антропологични мерки.

Основни особености на английската мерна система.

Основно, можем да разделим английската мерна система на две части - мерки ( за измерване на разстояния) и теглилки (за измерване на тегло).Английски мерки за тегло.

 • 1 ounce [auns] — унция = 28,35 гр.,
 • 16 ounces = 1 pound — 16 унций = 1 фунт (единица за тегло),
 • 1 pound = 453.59 gram(me)s — 1 фунт = 0,454 кг.,
 • 14 pounds = 1 stone (st) — 14 фунта = 1 стоун = 6,33 кг.,
 • 8 stone = 1 hundredweight — 8 стоуна = 1 центнер = 50,8 кг (в Великобритания) и 45,36 кг (в САЩ),
 • 20 cwt = 1 ton — 20 центнера = 1 т.,
 • 2.2 pounds = 1 kilo — 2,2 фунта = 1 кг.

Думите "ounce", "pound" и "ton" в множествено число приемат окончание "-s", но само в случай, че изпълняват ролята на съществително в английското изречение. Думите "stone" и "hundredweight" не приемат окончание "-s" в множествено число.

Примери с английски теглилки:

 • fife pound of sugar = fife pounds of sugar — пет фунта захар,
 • ten hundredweight of coal — десет центнера въглища,

В сложни определения тези теглилки никога не се употребяват с окончание "-s":
 • a ten-ton lorry — десеттонен камион.

Английски мерки за дължина и разстояние.

 • 1 inch — 1 дюйм (инч)  = 2,54 см.,
 • 1 foot (ft) = 12 inches (in) — 1 фут = 30,48 см.,
 • 1 yard (yd) = 3 feet — 1 ярд = 911 см.,
 • 1 mile = 1760 yards — 1 миля = 1,609 км.

В множествено число към думите "inch", "mile", "yard" се добавя окончание "-s":
 • one inch — ten inches,
 • one mile — four miles.

Ако дължината е повече от един фут, то "foot" може да се употреби в множествено число, като "feet":
 • six foot tall = six feet tall — височина от шест фута,
 • two foot long = two feet long — дължина от два фута.

Сложните прилагателни, състоящи се от термини за дължина и разстояние нямат форма за множествено число:
 • a two-mile walk — двумилна разходка,
 • a six-inch ruler — шестинчова линийка.

Английска терминология за мерки и теглилки.

Measurement     система за мерки

 • centimeter     сантиметър
 • inch     дюйм (инч)
 • meter     метър
 • kilometer     километър

Dimensions     размери

 • height     височина,
 • depth     дълбочина,
 • length     дължина,
 • width     ширина.
Това е най-общата и в сбит вид информация относно традиционните английски мерки и теглилки (English Weights and Measures), която все още намира широко приложение в Англия и САЩ, мака и двете страни да са приели метричната система.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

3 коментара:

 1. Единиците на мерките за тегло и размери - Weights and Measures в английски език традиционно се използват в Англия и Съединените Американски Щати. Макар че и в двете страни официално е приета метричната система за единици, но на практика наред с нея продължават широко да се използват и традиционните мерки и теглилки.

  ОтговорИзтриване
 2. Панани7:36 пр.об.

  Някои британски мерки и теглилки:
  1 ounce [auns] — унция = 28,3 гр.
  16 ounces = 1 pound — 16 унции = 1 фунт (единица за тегло),
  1 pound = 453.59 gram(me)s — 1 фунт = 0,454 кг.

  ОтговорИзтриване
 3. Панани3:08 пр.об.

  14 pounds = 1 stone (st) — 14 фунта = 1 стоун = 6,33 кг
  8 stone = 1 hundredweight — 8 стоуна = 1 центнер = 50,8 кг (във Великобритания) и 45,36 кг (в САЩ)
  20 cwt = 1 ton — 20 центнера = 1 тон
  2.2 pounds = 1 kilo — 2,2 фунта = 1 кг

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: