Translate

---------------------------------------------------------------------------------

17 май 2015

Мерки и теглилки | dLambow

 (English Weights and Measures) -

Английски мерки и теглилки

 

Метрична и традиционна система за измервания

Единиците за измервания, които традиционно се използват в английски език за Америка и Великобритания са малко по-различни от нашите, макар че и двете страни са приели метричната система - ISO.

Наред с това, обаче, все още широко приложение намира и традиционната система за измервания, основаваща се на лакът, стъпка, пръст и подобни антропологични мерки.

English Weights and Measures
Английски мерки и теглилки
(English Weights and Measures)

Основни особености на английската мерна система

Основно, можем да разделим английската мерна система на две части:

 • - мерки ( за измерване на разстояния) и
 • - теглилки (за измерване на тегло).

Английски мерки за тегло


Английска мярка
за тегло и обем
ИмеnameСъкр.Стойност
унцияounce1 oz.≈ 28,35 г
фунтpound1 lb.= 16 oz.
≈ 453,6 г
къс тонshort ton1 short ton≈ 907 кг
дълъг тонlong ton,
weight ton,
gross ton
1 long ton≈ 1016 кг
течна
унция
fluid ounce1 fl. oz.≈ 0,03 л
пинтаpint1 pt.= 16 fl. oz.
≈0,47 л
квартаquart1 qt.= 2 pt.
≈ 0,96 л
галонgallon1 gal.= 4 qt.
≈ 3.78 л
стоунstone1 stone6,34 kg
каратcarat1 c0.2 g
центнерcentner1 cwt 100 kg

 Мярка за тежина 100 кг - 1 центнер (centner - 1 cwt - 100 kg)

100 кг = 1 центнер
100 кг = 1 центнер (1 centner = 100 kg)

 

Английска мярка за течности (обем)
(CAPACITY - U.S. liquid measures)
nameимесъкр.стойностлитри
barrelбарелbbl42 gallons159
liters
gallonгалонgal4 quarts
(231 cubic
inches)
3.785
liters
quartквартаqt2 pints
(57.75 cubic
inches)
0.946
liter
pintпинтаpt4 gills
(28.875 cubic
inches
473.176
milliliters
gillджилgi4 fluid
ounces
(7.219 cubic
inches)
118.294
milliliters
fluid
ounce
течна
унция
fl oz8 fluid
drams
(1.805 cub
inches)
29.573
milliliters
fluid
dram
течна
драхма
fl dr60 minims
(0.226 cubic
inch)
3.697
milliliters
minimминим,
1/60
драхмы
min10.061610
milliliter

Английската мярка за течности е системата от единици за вместимост, обикновено използвани при измерване на течни стоки, като мляко или масло. 

Английски мерки за течности (превръщане една в друга):

 • - 4 gills = 1 pint (или: 4 UK gill = 1.00 pt);
 • - 2 pints = 1 quart;
 • - 4 quarts = 1 gallon.

Метрична система:

 • - 1,000 milliliters = 1 liter;
 • - 1,000 liters = 1 kiloliter (= 1 cubic meter).
Английска мярка за течности
Английска мярка за течности (English liquid measure)
 

Английска мярка за житни храни - Бушел (Bushel)

Съвременна английска мярка за зърнени или житни храни или насипни твърди вещества.
 • 1 Bushel = 1/8 литра или = 8 галона. Използва се почти изключително в Англия и САЩ.
 • 1 Бушел Уинчестър (използван в Америка) = равен на 35,24 литра;
 • 1 Bushel imperial (използван в Британска Индия) = равен на 36,35 литра.
 • 1 Бушел ръж = 60 инж. паунда = 26,24 кг.
 • 1 Бушел ечемик = 49 англ. паунда = 21,77 кг.
 

Други мерки тегло (тежина) в английски език

 • 1 ounce [auns] — унция = 28,3495231 грама,
 • 16 ounces = 1 pound — 16 унции = 1 фунт (единица за тегло),
 • 1 pound = 453.59 gram(me)s — 1 фунт = 0,454 кг. или 453,59237 грама,
 • 14 pounds = 1 stone (st) — 14 фунта = 1 стоун = 6,33 кг.,
 • 8 stone = 1 hundredweight — 8 стоуна = 1 центнер = 50,8 кг (в Великобритания) и 45,36 кг (в САЩ),
 • 20 cwt = 1 ton — 20 центнера = 1 т.,
 • 2.2 pounds = 1 kilo — 2,2 фунта = 1 кг.

Думите "ounce", "pound" и "ton" в множествено число приемат окончание "-s", но само в случай, че изпълняват ролята на съществително в английското изречение. Думите "stone" и "hundredweight" не приемат окончание "-s" в множествено число.

Примери с английски теглилки:

 • fife pound of sugar = fife pounds of sugar — пет фунта захар,
 • ten hundredweight of coal — десет центнера въглища,

В сложни определения тези теглилки никога не се употребяват с окончание "-s":
 • a ten-ton lorry — десеттонен камион.

Английски мерки за дължина и разстояние

Тъй като метричната система е почти универсално използвана, тя често се нарича Международна система от единици и съкратено SI. Основните единици за измерване на дължина или разстояние в английската система (English measure of length) са:
 • - инч (inch),
 • - фут (foot),
 • - ярд (yard) и
 • - миля (mile).

Английска мярка за дължина
Английска мярка за дължина (English measure of length)

Други единици за дължина също включват:

 • - прът (rod),
 • - стадий (furlong) и
 • - верига (chain).

Английска мярка за дължина
ИмеnameСъкр.Стойност
1 дюйм
(инч)
1 inch1 in.≈ 2,54 см
1 фут1 foot
feet
1 ft.= 12 in.
≈ 30,5 см
1 ярд1 yard1 yard= 36 in.
= 3 ft.
≈ 91 см
1 сухопътна
миля
1 statute
mile
1 mile= 1760 yards
≈ 1609 м
1 морска
миля
1 nautical
mile
1n. mile= 6080 ft.
≈ 1853 м


Английска мярка за площ
(AREA)
nameимесъкр.стойносткм/м
square
mile
кв.
миля
sq mi,
mi²
640
acres,
102,400
square
rods
2.590
square
kilometers
acreакър4840
square
yards,
43,560
square
feet
0.405
hectare,
>4047
square
meters
square
rod
кв.
род
sq rd,
rd²
30.25
square
yards,
0.00625
acre
25.293
square
meters
square
yard
кв.
ярд
sq yd,
yd²
1296
square
inches,
9
square
feet
0.836
square
meter
square
foot
кв.
фут
sq ft,
ft²
144
square
inches,
0.111
square
yard
0.093
square
meter
square
inch
кв.
дюйм
sq in,
in²
0.0069
square
foot,
0.00077
square
yard
6.452
square
centimeters

 

В множествено число към думите "inch", "mile", "yard" се добавя окончание "-s":
 • one inch — ten inches,
 • one mile — four miles.

Ако дължината е повече от един фут, то "foot" може да се употреби в множествено число, като "feet":
 • six foot tall = six feet tall — височина от шест фута,
 • two foot long = two feet long — дължина от два фута.

Сложните прилагателни, състоящи се от термини за дължина и разстояние нямат форма за множествено число:
 • a two-mile walk — двумилна разходка,
 • a six-inch ruler — шестинчова линийка.

Английска терминология за мерки и теглилки

 

Measurement система за мерки

 • centimeter     сантиметър
 • inch     дюйм (инч)
 • meter     метър
 • kilometer     километър

Dimensions размери

 • height     височина,
 • depth     дълбочина,
 • length     дължина,
 • width     ширина.
 
Това е най-общата и в сбит вид информация относно традиционните английски мерки и теглилки (English Weights and Measures), която все още намира широко приложение в Англия и САЩ, макар и двете страни да са приели метричната система.

----------------

3 коментара:

Монти каза...

Единиците на мерките за тегло и размери - Weights and Measures в английски език традиционно се използват в Англия и Съединените Американски Щати. Макар че и в двете страни официално е приета метричната система за единици, но на практика наред с нея продължават широко да се използват и традиционните мерки и теглилки.

Панани каза...

Някои британски мерки и теглилки:
1 ounce [auns] — унция = 28,3 гр.
16 ounces = 1 pound — 16 унции = 1 фунт (единица за тегло),
1 pound = 453.59 gram(me)s — 1 фунт = 0,454 кг.

Панани каза...

14 pounds = 1 stone (st) — 14 фунта = 1 стоун = 6,33 кг
8 stone = 1 hundredweight — 8 стоуна = 1 центнер = 50,8 кг (във Великобритания) и 45,36 кг (в САЩ)
20 cwt = 1 ton — 20 центнера = 1 тон
2.2 pounds = 1 kilo — 2,2 фунта = 1 кг

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: