Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Фонема - функции на английските фонеми (Phoneme - functions of English phonemes).

Какво е фонема (Phoneme)?

Понятието за фонема има ключово значение във функционалната фонетика или фонология на английски език. С този термин в езикознанието се обозначава най-кратката единица на звуковия строй на езика. Самите фонеми нямат самостоятелно значение, но съществуването на другите единици на езика - морфеми, думи и техните форми, принципно не може да съществуват без фонемите.Фонемите не могат непосредствено да се отъждествяват с произносимите от хората в процеса на говорени звуци, а представляват единици на звуковия строй на езика, които иначе нямат самостоятелно съществуване и значение.Функции и признаци на фонемите ( Functions of English phonemes).

Основна функция на фонемите е конститутивна, в която те встъпват като строителен материал, от който се създава звуковата обвивка на езиковите единици, притежаващи значение (морфеми, думи, словоформи). Другата функция е различителната, която може да бъде словоразличителна (кора - нора) или форморазличителна (вървя, вървиш, вървят). Тъй като фонемата е минималната езикова единица, тя повече не може да бъде разделена, но тя има редица признаци. Например, звучност (дом - том), твърдост, взривност, предно- или задноезичност. Повечето от тези признаци играят съществено значение за правилното владеене на английски език. Несправянето ни на това ниво, води до акцент.

Варианти на фонеми.

В реализацията на всяка фонема съществуват различия, които са свойствени на дадения език. Например, някои гласни, според мястото си в думите могат да имат различно звучене - кратко, дълго, отворено, окръглено, макар че става дума за един и същ звук. Т.е. тук става дума за варианти на фонемата, сред които един е основен. Освен тези, има също комбинаторни и позиционни варианти. Комбинаторните възникват под влияние на най-близкото фонетично обкръжение, а позиционните възникват според мястото в думата. Звукът "а" се произнася по различен начин в началото, в средата и в края на думата.

Поради тази вариативност на фонемите, могат да се различат силни и слаби техни позиции. Там, където признаците й са най-силно изразени, имаме силна позиция и обратното. Силна позиция за гласните е когато те са под ударение. Слаба е тази позиция, при която става неутрализиране признаците на съответната фонема. За всеки език тези характеристики са специфични и отличителни. Затова можем да говорим за собствена фонетична система на английския език. Тя има две подсистеми - на гласните фонеми (вокализъм) и на съгласните фонеми (консонантизъм).

В различните езици, фонетичните системи са съставени от различен състав и съотношения на гласните и съгласните. Във френски език има 35 фонеми (20 съгласни и 15 гласни), в немски език - 33 фонеми (18 съгласни и 15 гласни), в руски език - 43 фонеми (37 съгласни и 15 гласни), в английски език - 46 фонеми (20 гласни и 26 съгласни) и т.н. Когато целта е да изучаваме английски език, първото ниво на усвояване на език е овладяването на неговата фонетична система във възможно най-голяма степен, което е гаранция за правилно използване на езика, без акцент. В този смисъл е добре да познаваме понятието фонема и функциите на английските фонеми (Phoneme - functions of English phonemes).
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

5 коментара:

 1. Фонемата е най-малката смисло-разделителна единица на звуковия строй на езика. Идва от гръцки език и означава "звук". Тя няма самостоятелно лексикално или граматично значение, но служи за различаване и отъждествяване на значимите единици на езика - морфемите и думите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Фонемата, като абстрактна езикова единица, съответства на звуковата реч като конкретна единица, в която фонемата материално се реализира. Строго погледнато, звуковете на речта са безкрайно разнообразни - достатъчно точен звуков анализ, може да установи, че човек никога не произнася еднакво един и същ звук. Но докато всички тези варианти на произнасяне позволяват правилно да се разпознае и различи думата, то този звук, във всичките му варианти, ще реализира една и съща фонема.

   Изтриване
  2. При замяна на една фонема с друга, се получава друга дума. При промяна реда на фонемите, пак се получава друга дума. А ако се отдели една фонема, отново се получава друга дума.

   Изтриване
 2. Petya_Ta8eva7:43 пр.об.

  Терминът «фонема» в близък съвременен смисъл е въведен с цел да се изучава фонологията. Понятието играе важна роля при решаването на такива практични задачи, разработката на азбуки, принципите на орфография (правопис) и др.

  ОтговорИзтриване
 3. PPenteros_236:53 пр.об.

  Минималната единица на жестовите езици по-рано се е наричала хирема.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: