Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Обратен словоред (Reverse word order) в английското разказно изречение.

Обратен словоред или инверсия.

Обратен словоред в английски език или инверсия е такъв ред на думите, при който сказуемото или част от него стои пред подлога. Пълна инверсия се наблюдава рядко, например във въпросителните изречения със сказуемо изразено с глагола "to be" (am/is/are).

Частична инверсия.

Частична инверсия се среща по-често, когато само част от сказуемото, спомагателния или модалния глагол, застава пред подлога. Обратен словоред се използва основно във въпросителните изречения, а също и в някои други случаи. Например:

1. Във всички въпросителни изречения, 

без специалния въпрос към подлога на изречението:
 • Are you coming tomorrow? — Утре идваш ли?

2. В изреченията с конструкция «there is/are»:

 • There is a new book on the table. — На масата има нова книга.

3. В изреченията, започващи с наречието «here», 

когато подлога е съществително, но ако подлога е лично местоимение, то в този случай словореда е прав.
 • Here is your pen! — Ето ти химикалката!
 • Here comes my brother. — ето, идва брат ми.
 • но: Here he comes! — Ето, той идва.

4. В изреченията, започващи с

 • so,  
 • either,  
 • neither.
Такава постройка на изречението показва, че подлога на второто изречение може да изпълнява същото като подлога на първото изречение.
 • So do I.  Също и аз. Аз също.
 • Neither do I.  Нито пък аз. Аз също няма.
 • I can read French. — Аз мога да чета френски.
 • So can I. — Също и аз. И аз мога.
 • She didn’t see him yesterday. — Тя не го е виждала вчера.
 • Neither did I. — Нито пък аз. Аз също не съм.

5. В изречения, започващи със следните наречия или съюзи:

 • never — никога,
 • hardly — едва, трудно,
 • seldom — рядко, инцидентно,
 • neither … nor — нито пък … и др.:
 • Never did he come in time. — Той никога не е идвал навреме.

6. В думи, въвеждащи пряка реч, ако те са след пряката реч:

 • "I am glad to see you," said the old man. — «Радвам се да Ви видя.» каза стареца.

Това са основните правила за обратен словоред - инверсия (Reverse word order) в английски език. Допълнителни правила може да споделяте в коментарите по-долу.
------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

6 коментара:

 1. Стандартният словоред на думите в английското разказвателно изречение е такъв - отначало подлог

  (subject), след него глагол (verb). Например:
  Ina went to the park yesterday. - Ина ходи в парка вчера.
  I am reading a book now. - Аз чета книга сега.
  This story is rather long. - Този разказ е доста дълъг.
  She has found her keys. - Тя намери своите ключове.

  Изменението на този стардартен ред на подреждане на думите се нарича обратен словоред (инверсия), което в случая обикновено означава да се постави спомагателния, модалния или основния глагол пред подлога. Например:
  Never before have I seen such beauty.
  Никога преди не бях виждал такава красота.
  There may be another problem.
  Може да има и друг проблем.

  ОтговорИзтриване
 2. За тези, които тепърва изучават английски език, е добре да избягват някои от конструкциите с обратен словоред. Инверсията трябва да се разбира, но в своята устна и писмена реч е по-добре да се придържаме към използването на стандартен прав словоред.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Досьо-28:43 пр.об.

   Случаите на обратен словоред, които действително е нужно да използвате в своята реч, включват въпроси с конструкциите "there is, there are", такива започващи с "here" или "there", и фрази за отклик от вида "So do I; Neither do I".

   Изтриване
 3. Думите "standard word order" - стандартен словоред; "normal word order" - номинален словоред; "ordinary word order" - обичаен словоред (т.е. подлога на първо място, а след него сказуемото), не означават, че обратния словоред (отначало глагола, а след това подлога), е неправилен или ненормален. Просто е друг начин за изразяване.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена Величкова10:13 пр.об.

   Стандартният и обратният словоред (inverted word order) имат различно приложение. Например, обратния словоред се използва при въпросите, което е нормалния словоред за въпроси.

   Изтриване
 4. Note that English inversion may not always be reflected in Bulgarian translation. - Обърнете внимание, че обратния английски словоред (инверсията) не винаги може да бъде отразена в българския превод. Въпреки това, има определени типични случаи на инверсия (Typical cases of inversion), които могат да бъдат заучени и използвани.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: