Translate

---------------------------------------------------------------------------------

18 септември 2014

Падежи на съществителните имена | dLambow

Падежи на съществителните имена в английски език (Cases of nouns in English)

 

Има съхранени два английски падежи

Падежът на съществителните имена в английски език е форма на съществителното, която изразява неговата връзка с другите думи в изречението. В английски език има два падежа - общ, който няма специални окончания и притежателен, който е с окончание -'s. В английски език са се съхранили само два падежа на съществителните (English cases):
 • - общ (the Common Case);
 • - притежателен (the Possessive Case).

Cases of nouns in English
Има съхранени два английски падежи


Съществителното в общ падеж няма специално окончание. Функцията на съществително в този случай се определя от неговото място в изречението.
 • After exams (обстоятелство за време) students (подлог) of the history faculty (определение) left for an archaeological expedition.

Изразяване на падежните отношения в английски език

В английски език отношенията на съществителните имена към другите думи в изречението се предават като съществителното е в общ падеж и се съчетава със съответния предлог.

 

Падежни съчетания


Отношенията, отговарящи на въпросите кой?, какво?, се изразяват с помоща на предлога of:

 • Music is the universal language of mankind.
 

Отношенията, отговарящи на въпросите на кого?, на какво? - се изразяват с помоща на предлога to:

 • The name of Ivan Ivanov, a young man from Bulgaria, was given to a teacher.
 

Отношенията, отговарящи на въпросите на кого? на какво? - се изразяват в английски език с помоща на предлозите by или with.


При това, съществителното с предлог by обозначава действащо лице, действаща сила, а съществителното с предлог with обозначава инструмент или оръдие на действие.
 • I have got many books written by J. London.
 • You write with a pen or pencel.
 • I'll help you with great pleasure.
 

Падежни отношения в английския език могат да се изразяват и с други предлози:

 • On the way downstairs the nurse told me the story of my two friends.
 • Democraty is government of the people, by the people, for the people.

----------------

4 коментара:

 1. Падежът в английсик език е граматична категория, която отразява взаимовръзката на съществителното с другите части в изречението. В древнонглийски език са съществували
  - именителен,
  - винителен,
  - родителен,
  - творителен,
  - дателен падежи.
  С времето част от тях са отпаднали от ежедневна употреба и днес са останали общ и притежателен падеж.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Общ падеж (common case) на съществителните имена не се обозначава по някакви външни признаци, т.е. съществителните в този падеж имат нулево окончание (chair, car). Значението му е доста размито и в зависимост от контекста съществителното в общ падеж може да изпълнява най-различни функции.

   Изтриване
 2. Притежателният падеж (possessive или genitive case) най-често изразява принадлежност, от където идва и названието му - possessive. Образува се с помощта на знака за апостроф и буквата "s" - (‘s) или само с апостроф (‘).

  ОтговорИзтриване
 3. Само апостроф се използва за изразяване на притежателен падеж при съществителни в множествено число
  - pupils’ work,
  - cars’ colour
  и гръцки заимствания, завършващи на [ -iz ]
  - Xerxes’ army,
  - Socrates’ wife.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: