Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Просто изречение (English Simple Sentence)

Простите изречения в английски език (English Simple Sentences).

Както вече знаем, простото изречение е единия от двата основни вида английски изречения (English Sentences), като другият са сложните изречения. За да започнем от възможно най-простото и основното, ще кажем, че простите изречения биват:
 • -    неразпространени и
  -    разпространени.

Неразпространени изречения

Неразпространени са кратките изречения, които се състоят само от главни части на изречението
 • -    (1) подлог и
 • -    (2) сказуемо.
The car  (1) stopped (2). — Колата спря.
The sun  (1) is shining  (2). — Слънцето свети.

Разпространени изречения.

В състава на разпространените изречения влизат освен главните части на изречението, има също и второстепенни части (поне една от тях) като:
 • - допълнение (3),
 • - определение (4),
 • - обстоятелство (5).

Второстепенните части на изречението поясняват главните.

 • The blue (4) car (1) stopped (2) at the gate (4). - Синият автомобил спря пред вратата.
- определение,
- подлог,
- сказуемо,
- обстоятелство.

Група на подлога.

Подлогът, с принадлежащите към него второстепенни части на речта (ляво и дясно определение към подлога), образуват група на подлога (А) в разширеното изречение.

Група на сказуемото.

Сказуемото, с  принадлежащите към него второстепенни части на речта (допълнение, обстоятелство, определение към допълнението или обстоятелството), образуват група на сказуемото (Б) в разширеното изречение.
 • The blue car (А) stopped at the gate (Б).
 • A pretty young woman (А) came up to me (Б). — Хубава, млада жена дойде към мен.

Непълни изречения (Incomplete Sentences).

Понякога отделни главни части на простото изречение се изпускат и изречението придобива вид на завършено изказване само чрез използването на особена интонация, а смисъла му е ясен от контекста. Например, повелителните изречения не съдържат подлог:
 • Open the window. — Отвори прозореца.
 • Go on reading. — Продължавайте да четете.
 • No smoking! — Не пушете!

Възклицателни изречения.

Възклицателните изречения съдържат или съществително, с принадлежащите към него думи, или прилагателно:
 • What fine weather! — Какво прекрасно време.
 • How wonderful! — Колко чудесно!

Едносъставни прости изречения.

Има също различни едносъставни изречения, където главния член може да бъде изразен чрез
 • -    съществително,
 • -    инфинитив,
 • -    герундий.
 • Midnight. — Полунощ.
 • To see her again! — Да я видя отново.
 • Swimming in that icy water! — Да плуваш в тази ледена вода!

Непълни изречения.

Непълните изречения са характерна особеност само за разговорната реч. Например:
 • It seems difficult. - Това изглежда трудно. (пълно изречение).
 • Seems difficult.  — Изглежда трудно. (без подлог)
 • Are you going home?  — В къщи ли си отиваш? (пълно изречение)
 • Going home? — Към къщи? (без подлог и части към сказуемото)
 • It is nice to see you.  — Приятно ми е да те видя. (пълно изречение)
 • Nice to see you.  — Радвам се да Ви видя. (без подлог и части към сказуемото) 

Видове прости изречения.

Съществуват много и различни критерии за класификация на простите английски изречения на различни видове според различни критерии. Ето как изглежда тя, за да придобиете общ поглед по разнообразието, а всеки вид ще разглеждаме в самостоятелни теми с по-големи подробности.

Според целта на изказване

 • Разказни,
 • Подбудителни,
 • Въпросителни.

Според състава си

 • Неразпространени,
 • Разпространени.

Според адресата си

 • Лични,
 • Неопределено лични,
 • Безлични.

Според действие / състояние

 • Описващи действие,
 • Описващи състояние (признак).

Според пълнотата си

 • Едносъставни,
 • Фразови,
 • Непълни,
 • Пълни.
Всичко за английското изречение може да намерите и за си поръчате от списъка с наличните издания по английски език за българи - тук:
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

8 коментара:

 1. Penteros_6310:05 пр.об.

  Простите изречения в английски език може да се разглеждат като базови (съставени само от главни части на изречението - подлог и сказуемо) и разширени (включващи освен главните и второстепенни части на изречението - допълнение, определение и обстоятелствено пояснение).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Простото изречение е възможно най-малката завършена и самостоятелна синтактична единица в английски език, която притежава пълнота, завършеност и изразява разбираема мисъл. Като минимум тя съдържа един подлог и едно сказуемо или еднородни части в състава на подлога или сказуемото.

   Изтриване
 2. Mani_Danchov12:13 сл.об.

  Базовите прости изречения се състоят само от главни части на изречението - подлог и сказуемо:
  The car (подлог) stopped (сказуемо). - Колата спря.

  ОтговорИзтриване
 3. silondreta3:36 пр.об.

  В състава на простото изречение, освен главните части:
  - подлог,
  - сказуемо,
  може да има и второстепени части:
  - допълнения,
  - обстоятелствени пояснения,
  - определения,
  а също и въвеждащи части на изречението:
  - уводни думи,
  - фрази...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Данчо-Пан4ев11:40 пр.об.

   Подлогът, заедно с отнасящите се към него второстепенни части на изречението, образуват групата на подлога (сложен подлог). Сказуемото, с отнасящите се към него второстепенни части на изречението, образува групата на сказуемото - сложно сказуемо.

   Изтриване
 4. PPenteros_233:30 пр.об.

  Разширените прости изречения, освен главните части на изречението (подлог и сказуемо), съдържат и второстепенни части - определение, допълнение и обстоятелствено пояснение. Второстепенните части поясняват главните.
  The blue car stopped at the gate. - Синята кола спря пред вратата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Daleni_Mirchev4:13 пр.об.

   Пример:
   The manager of the company has received a letter. - Управителя на компанията получи писмо.
   В този пример, второстепенната част на изречението "of the company" (определение) пояснява подлога "the manager". А второстепенната част на изречението "a letter" (допълнение) - пояснява сказуемото "has received".

   Изтриване
 5. ursula_ckachinski4:45 пр.об.

  Four Simle Sentence Types:
  - Declarative Sentences,
  - Imperative Sentences,
  - Exclamatory Sentences,
  - Interrogative Sentences.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: