Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Абонати:

21 септември 2014

Род | dLambow

Има ли род в английски език (Gender)?

 

В съвременния английски език граматически род (Gender) няма

Почти всички неодушевени съществителни, а също и повечето от одушевените съществителни, които не са лица от мъжки или женски род, се отнасят към среден род и се заменят с местоимението it.

 • New York is a very large city. There are more than eight million people in it.

Gender - Gender Nouns
Граматически род (Gender)

Родове в английски език

Родът при съществителните имена в английски език (Gender Nouns) има същото значение, както пола на хората в обществото. Но докато половете са два (мъжки и женски), то родовете в английски език са четири:
 • мъжки род (Masculine gender), 
 • женски род (Feminine gender),
 • среден род (Neuter gender),
 • общ род (Common gender), 
Понякога, за някои неживи неща, според нашите разбирания, ние им придаваме известна персонализация и ги определяме като неща от мъжки или женски род. Като например: слънцето (Sun) и луната (Moon), за които на английски език казваме:
 • He is rising (за слънцето) и 
 • She is setting (за луната).

Мъжки съществителни (Masculine gender noun) 

— всичко, което има мъжки вид и характер - съществителни за мъже, момчета, животни от мъжки род.
Съществителните, които означават лица от мъжки род, такива като:
 • father
 • brother
 • man
 • boy 
и други подобни, се отнасят към мъжки род и се заменят с местоимението he.

Мъжки съществителни за хора (masculine nouns for people):

 • Male,
 • boy,
 • king,
 • actor,
 • nephew,
 • waiter,
 • prince,
 • hero,
 • king,
 • actor.
 

Заради тяхната сила, за мъжки съществителни се считат също:

 • the sun — слънцето.
 • summer,
 • time,
 • death.

Женски съществителни (Feminine gender noun) — 

всичко, което има женски вид и характер- съществителни за жени, момичета и животни от женски род.
Съществителните в английски език, които означават лица от женски род, като например:
 • mother
 • sister
 • woman
girl и други подобни, се отнасят към женски род и се заменят с местоимението she.
 • My father is a worker, he works at a factory.
 • My sister studies at the Institute, she is in her first year.

Женски съществителни за хора (feminine nouns for people):

 • Female,
 • girl,
 • daughter,
 • queen,
 • actress,
 • niece,
 • waitress,
 • princess,
 • woman,
 • heroine,
 • empress,
 • actress.
Неща, които изглеждат красиви, нежни, грациозни, се смята че са женски съществителни:
 • the moon — луната
 • the earth,
 • spring,
 • charity.

Има четири начина за образуване на съществителни имена от женски род.

 
1. Като се използва съответната дума, имаща женски род:
 • boy – girl (момче – момиче)
 • man – woman (мъж – жена)
 • husband – wife (съпруг – съпруга)
 • father – mother (баща – майка)
 • brother – sister (брат – сестра)
 • son – daughter (син – дъщеря)
 • horse – mare (кон – кобила)
 • monk – nun (монах – монахиня)
 • king – queen (крал – кралица)
 • cock – hen (петел – кокошка)
 • gentleman – lady (джентълмен – дама)
 • nephew – niece (племенник – племенница)
 • uncle – aunt (чичо – леля)

2. Чрез добавяне на суфикс (-ess, -ine, -trix, и др.) към съществителното от мъжки род:
 • author – authoress (писател - писателка)
 • baron – baroness (барон – баронеса)
 • count – countess (граф – графиня)
 • heir – heiress (наследник – наследница)
 • host – hostess (стопанин – стопанка)
 • lion – lioness (лъв – лъвица)
 • poet – poetess (поет – поетеса)

3. Чрез замяна на суфикса (-or, -er, и др.) за мъжки род със суфикси за женски род:
 • actor – actress (актьор – актриса)
 • enchanter – enchantress (вълшебник – вълшебничка)
 • duke – duchess (херцог - херцогиня)
 • emperor – empress (император – императрица)
 • prince – princess (принц – принцеса)
 • tiger – tigress (тигър – тигрица)
 • waiter – waitress (келнер – келнерка)
 • master – mistress (стопанин – стопанка)
 • sorcerer – sorceress (вълшебник – вълшебничка)

4. В съставни съществително - чрез замяна на съществително от мъжки род със съществително в женски род:
 • grandfather – grandmother (дядо – баба)
 • manservant – maidservant (слуга – слугиня)
 • landlord – landlady (хозяин – хозяйка)
 • salesman – saleswoman (продавач – продавачка)


Мъжки и женски имена за животни (masculine and feminine nouns for animals):

Animal — Masculine — Feminine
Животно — мъжко — женско
 • Cattle — bull — cow
 • Duck — drake — duck
 • Fox — fox — vixen
 • Goose — gander — goose
 • Lion — lion — lioness
 • Pig — boar — sow
 • Sheep — ram — ewe    

Мъжки и женски съществителни имена.

Ето един примерен сравнителен списък на мъжки (Masculine genders) и женски (Feminine genders) съществителни:
 • Manager — Manageress
 • Bachelor — Maid
 • Hunter — Huntress
 • Dog — Bitch
 • Gentleman — Lady
 • Duck — Duchess Drone- — Bee
 • Horse — Mare
 • Heir — Heiress
 • Poet — Poetess
 • Shepherd — Shepherdess
 • Bullock — Heifer
 • Monk — Nun
 • Benefactor — Benefactress
 • Negro — Negress
 • Emperor — Empress
 • Traitor — Traitress
 • Prince — Princess
 • Lion — Lioness
 • Bull — Cow
 • Wizard — Witch
 • Ox — Cow
 • Mayor — Mayoress
 • Tiger — Tigress
 • Nephew — Niece
 • Jew — Jewess
 • Actor — Actress
 • Host — Hostress
 • Uncle — Aunt

Съществителни от среден род (Neuter gender noun) — 

използва се за неодушевени предмети и всичко друго, което е без живот (няма нищо общо със среден род в български език).
 • chair,
 • table,
 • tree,
 • star,
 • mountain,
 • street,
 • book,
 • car,
 • school,
 • paper,
 • pencil,
 • computer,
 • hospital,
 • school,
 • knife,
 • chair,
 • cave,
 • floor,
 • phone,
 • fire,
 • pen,
 • stick.
Тук попадат и колективните съществителни като:
 • army

Съществителни от общ род (Common gender noun) — 

прилага се за живи същества, на които в момента не може да се определи рода:
 • fish — риба,
 • mouse — мишка,
 • bird — птица,
 • child — дете (за разлика от български език, където дете е в среден род),
 • student,
 • friend,
 • applicant,
 • candidate,
 • servant,
 • member
 

Родови съществителни от общ вид (common gender nouns):

 • babies
 • dancers
 • students
 • parents
 • reporters
 • teachers
 • singers
 • engineers
 • lawyers
 • artists
Род (Gender) и родови съществителни имена (Gender Nouns) в английски език по принцип няма и не се изучават, така както това се прави при нас, в немски или в руски език. Но горните препоръки, правила и примери ще са Ви от полза.

----------------

4 коментара:

katy_tr каза...

Строго говорейки, в английски език липсва категория род на съществителните (The Gender of Nouns), т.е. в изреченията отсъстват каквито и да са граматични съчетания между части на речта и промени в техните форми, свързани с категорията "род". Ето пример за сравнение:
- My ma was very glad for my return. - Майка ми беше много радостна от моето завръщане.
- My pa was very glad for my return. - Баща ми беше много радостен от моето завръщане.

DAn4i_675 каза...

Gender - Род е граматична категория, която разпределя думите по признак на пола им или на неговото отсъствие. Използваните понятия за родовите съществителни са:
Masculine gender - Мъжки род,
Feminine gender - Женски род,
Neuter gender - Среден род.

шаферк9 каза...

Понятието "род" е граматична категория, която разпределя думите по признака за пол или неговото отсъствие. Английският род е най-оспорваната от лингвистите категория на съществителните. Счита се, че тя е изчезнала окончателно в края на средноанглийския период - средата на 11 до края на 15 век. Практически цялата родова информация се свежда до обозначаването на биологическия пол с лексикални и словообразователни средства.

Анонимен каза...

Картинката не се отваря. Можете да не публикувате коментара ми. Важното е, че оправяте проблемите. Вече няколко пъти Ви пиша и реагирате много бързо, за което Ви благодаря! Много добър и полезен блог! Успехи!

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: