Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Структура на английски език (Structure of English)

Структура на английски език (Structure of English).

Известни са различни трактовки на въпроса със структурата на английски език. Една от сравнително завършените е следната:

1.    Лексика (Lexis) - 

това е пълният речников запас от думи и фрази на езика, включително и всички форми, които имат лексикално значение или граматически смисъл или т.н. lexicon. Лексиката е част от лингвистиката (linguistics), и като дума произлиза от гръцкото λέξις - lexis - "дума".

2.    Морфология (Morphology) - 

това е формата и структурата на думите, техния произход и развитие във времето. Морфологията е част от лингвистиката, насочена към разпознаването, анализа и описанието на структурата от морфеми (morphemes) и други езикови единици, имащи значение в езика, като думи, афикси (суфикси и префикси), части на речта, интонацията, ударенията, приложимият контекст.

3.    Фонология (Phonology) - 

това е звуковата система на езика, в т.ч. и фонетиката (phonetics). Фонологията е част от лингвистиката и произлиза от древно гръцкото φωνή, phōnḗ, - "глас, звук" and λόγος lógos - «дума, реч, обект на дискусия». Тя представлява систематичната употреба на звуците, използвана за да предаде значението на говоримия език.

4.    Синтаксис (Syntax) - 

тове е начина на подреждането и съчетаването на думите в по-големи структури, като фрази, просто и сложно изречение. Като част от лингвистиката, синтаксисът произлиза от древно гръцкото σύνταξις "съчетаване", от σύν syn, "заедно" и от τάξις táxis, "в ред" и изучава принципите и правилата за съставянето на изречения в езика.

5.    Семантика (Semantics) - 

това е значението, промените в значението и принципите, които управляват отношенията между думите и изреченията и тяхното значение в говоримия език (за разлика от компютърната семантика). Част от лингвистиката, която като термин произлиза от сревногръцкото σημαντικός, semantikós - значещ, от σημαίνω, semaino - знача, от σήμα, sema - знак.

6.    Стилистика (Stylistics) - 

това е част от лингвистиката, която се занимава с характеристиките и начините за изразяване в говоримия и писмения език от различините индивиди и социални групи, а също и с литературните жанрове. Понятието произхожда от древногръцкото и латинското стилус - със значение на стил.

7.    Психолингвистика (Psycholinguistics) - 

или психологията на езика (psychology of language) - това е тълкуването на говора и изразните форми в контекста на тяхното използване, в следствие на различни психологични и неврологични фактори, които позволяват на хората да усвояват, използват, схващат и формират езика.

8.    Графология (Graphology) - 

това е писмената система на езика, в т.ч. и калиграфията като изкуство да се изписват по художествен начин различни мисли и послания. Изучава използването на различни графеми, изписвани върху различни физически носители.

Разбира се, възможни са и други варианти за изграждане структура на английския език (Structure of English), поради което статията остава отворена за допълнения и препоръки в коментарите, по-долу.
----
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: